About MKB Support Desk

Het MKB Support Desk helpt Wij MKB’ers en ZZP’ers om het ondernemersproces te verbeteren op o.a. het gebied van finance, marketing, organisatie, en automatisering.