Data object - profile

Het profile data-script wordt gebruikt om gegevens van een profile aan te passen of op te vragen. Een profile kan op meerdere manieren worden verkregen. Bijvoorbeeld via het copernica data-script of via het database data-script.

Je kunt de variabele en zijn beschikbare eigenschappen aanpassen vanuit Javascript code of met het "Profile microdata" knopje wanneer je een profiel geselecteerd hebt onder het Database & Profiles tabje.

Beschikbare eigenschappen

 • id: id van een profile (read-only)
 • secret: geheime code van het profile, gelijk aan code (read and write)
 • code: geheime code van het profile, gelijk aan secret (read and write)
 • extra: extra data (Read and write)
 • created: tijdstip van aanmaken profile (read-only)
 • removed: tijdstip van verwijderen profile (read-only)
 • unsubscribed: boolean waarde die aangeeft of een profile uitgeschreven is (read-only)
 • database: database van het profile (read-only)
 • fields: velden behorend bij een profile, elk veld is een property (read/write) en kan worden gebruikt als ("profile.fields.testfield = 'newval';" (write) of "var testval = profile.fields.testfield;" (read)
 • interests: interesses behorend bij een profile, elke interesse is een property (read/write) en kan worden gebruikt als ("profile.interests.testinterest = true;" (write) of "var testinterest = profile.interests.testinterest;" (read)
 • data: zie documentatie over het data data-script

Beschikbare functies

 • remove(): Verwijder profiel;
 • unsubscribe(): Schrijf profiel uit;
 • createSubProfile(collection): Maak een nieuw subprofiel aan, returnwaarde is het nieuwe subprofiel;
 • subProfiles(collection (optioneel)): Haal alle subprofielen op, eventueel uit een specifieke collectie.

Voorbeeld

Met het volgende voorbeeld kun je een veld van een profile opvragen. In dit geval wordt de leeftijd van een profile opgevraagd. Uiteraard kun je elk veld linken aan een profile.

var profileAge = profile.fields.age;

Meer informatie