DKIM

DomainKeys Identified Mail is, simpel uitgelegd, een technologie om een e-mail te voorzien van een digitale handtekening (signature). Een ontvanger van een bericht kan deze handtekening controleren en zien of het bericht daadwerkelijk afkomstig is van de afzender, of dat het bericht tussentijds is aangepast. DKIM is, samen met SPF en DMARC uitgevonden om misbruik van e-mail tegen te gaan.

DKIM maakt gebruik van geheime sleutels (private keys) om handtekeningen mee te maken. Deze private key is alleen bij de verzender (bij ons dus) bekend zodat alleen de verzender een geldige digitale handtekening aan een bericht kan toevoegen. Bij elke private key hoort ook een voor iedereen inzichtelijke public key waarmee de handtekening kan worden gecontroleerd. Omdat de public key voor iedereen toegankelijk is (vandaar het woord public), kan iedereen zien of een mail geldig is of niet. De private key kent alleen de verzender, zodat misbruikers niet in staat zijn om geldige handtekeningen te maken.

Als je Sender Domains gebruikt, dan maak je automatisch gebruik van DKIM. Copernica genereert elke maand nieuwe private keys, en plaatst de bijbehorende public keys in DNS. Als je correct de instructies van het Marketing Suite dashboard hebt opgevolgd, en dus een alias (CNAME) in jouw DNS hebt geplaatst die verwijst naar onze DNS records, hoef je verder niks meer te doen. Wij zorgen dat alle berichten worden voorzien van een digitale handtekening, dat de public key goed in DNS staat, en dat er elke maand nieuwe keys worden gebruikt. Handig nietwaar?

Meerdere signatures

Als je naar de broncode van een e-mail kijkt die is verzonden met Copernica, dan zul je zien dat het bericht vaak twee signatures heeft: er staan twee dkim-signature velden in de header van het bericht. Eén signature is gemaakt op basis van de private key van jouw eigen domein, en kan dus door ontvangers worden gebruikt om te valideren dat de mail daadwerkelijk van jou afkomstig is. De andere handtekening is afkomstig van copernica.com. Wat is hier de reden van?

Sommige ontvangers, waaronder Gmail, hebben feedback loops om ontvangers te informeren over de wijze waarop ze berichten hebben verwerkt. Ze brengen professionele verzenders, zoals Copernica, periodiek op de hoogte van de hoeveelheid berichten en geven wat (beknopte) informatie of de berichten werden geclassificeerd als spam of niet. Om zeker te zijn dat een bericht inderdaad van ons afkomstig is, vereist Gmail dat we een tweede DKIM signature aan de mail toevoegen. Deze tweede signature moet niet worden gemaakt op basis van het afzenderdomain, zoals gebruikelijk is bij DKIM signatures, maar op basis van onze domeinnaam: copernica.com.

Om gebruik te maken van de feedback loops van Gmail voegen we dus een tweede signature aan elk bericht toe. Want hoewel we schreven dat DKIM wordt gebruikt om het afzenderadres te valideren, is het toegestaan om meerdere signatures aan bericht te koppelen, ook van domeinnamen die niks met de afzender te maken hebben. Dat is ook wat gebeurt met het tweede signature dat aan de mail is toegevoegd. Gmail kan met deze twee signatures twee dingen valideren: door de eerste handtekening te checken kan worden gecontroleerd of de mail daadwerkelijk afkomstig is van de afzender (de gewone DKIM check), en met de tweede signature kunnen ze zien of wij inderdaad de echte professionele verzender waren.

Meer informatie