Versturen van een A/B-tests of split-run

Verschil A/B-test of split-run

Een A/B-test gebruik je om te testen welke (variant van een) template het beste werkt. De doelgroep van je mailing wordt in twee gelijke groepen gesplitst. De eerste groep ontvangt template A en de tweede groep template B. Er zijn bij een A/B test dus twee gelijke groepen, waarbij elke groep een ander bericht ontvangt. Je kunt daarna in de statistieken terugzien welke mailing het beste presteerde, en deze kennis kun je gebruiken voor je latere mailings (bijvoorbeeld door de minder presterende template niet meer te gebruiken).

Een split-run is net zo iets, maar dan wat geavanceerder. Bij een split-run wordt eerst naar een beperkt deel van je verzendselectie een aantal verschillende mailings verstuurd om daarna automatisch te bepalen welke versie het beste presteert. Op basis van de resultaten wordt vervolgens de beste presterende versie naar de overige contacten verzonden.

Omdat een split-run wat krachtiger is dan een A/B-test moet je bij het instellen van de split-run meer instellen:

 • hoe groot moeten de testgroepen zijn?
 • hoeveel tijd zit er tussen de testgroepen en de resterende mailing?
 • op basis van welke gegevens bepaal je de definitieve groep?

Welke onderdelen kan ik testen?

In je template of document zitten verschillende onderdelen waarmee je kunt testen:

 • onderwerpsregel
 • naam van de afzender
 • call-to-actions (buttons)
 • tone of voice
 • vormgeving

In de statistieken zie je per variant de geregistreerde opens en kliks. Als je ziet dat een onderdeel betere resultaten oplevert kan je deze verbetering permanent doorvoeren in je templates.

Versturen van een A/B test of split-run

Om een A/B test of split-run te versturen kies je binnen je (mini)selectie voor Mailing versturen. Vanuit een template of document maak je gebruik van de optie Bulkmailing onder de knop Verzendopties in de toolbar.

Type mailing

Er zijn drie verschillende type mailings:

 • Reguliere mailing
 • A/B-test
 • Split-run

Reguliere mailing
Met een reguliere mailing kun je een template of document naar de gehele bestemming sturen.

A/B-test
Met een A/B-test kun je twee templates of documenten met elkaar vergelijken. De bestemming wordt in twee groepen gesplitst om zo te kijken welk document of template het beste presteert.

Standaard staat er een verdeling van 50% (groep A) en 50% (groep B) ingesteld. Om dit percentage te wijzigen sleep je de slider tussen de twee groepen.

Slider

Split-run
Met een split-run kun je twee of meer mailings met elkaar vergelijken die naar een beperkt deel van de verzendselectie worden verzonden. De best presterende mailing wordt vervolgens automatisch naar het resterende deel van de verzendselectie verzonden.

Bij een split-run staat de verdeling van de groepen standaard op 25% (groep A), 25% (groep B) en 50% (definitieve groep) ingesteld. Ook hier is het mogelijk om met de slider de grootte van de groepen aan te passen.

Je kunt tot 5 verschillende groepen toevoegen aan je split-run.

Groepen instellen

Bij een A/B-test of split-run krijg je de optie om per groep een template of document te kiezen. Deze groepen worden verzonden op het ingestelde tijdstip van de mailing.

Voorbeeld van groepen

Definitieve groep instellen (split-run)

Split-runs bestaan naast minimaal twee groepen ook uit een definitieve groep. Op basis van de ingestelde vergelijking wordt naar deze groep het winnende template of document verzonden.

De volgende vergelijksmogelijkheden zijn beschikbaar:

 • De meeste impressies
 • De meeste unieke impressies
 • De meeste kliks
 • De meeste unieke kliks
 • Eigen javascript

Voorbeeld

In onderstaand voorbeeld ontvangt het resterende deel van de verzendselectie (50%) het template of document waarop in de afgelopen drie uur de meeste unieke impressies zijn geregistreerd. Voorbeeld van definitieve groep

Statistieken

De statistieken van de losse groepen zijn terug te vinden in de resultaten-module.