Een mailing versturen met de Publisher

Het mailen van meerdere relaties in een keer noemen wij een bulkmailing. Onder deze naam in het menu Mailings vind je de opties voor het verzenden van een e-mail aan meerdere relaties.

Het versturen van een bulkmailing verloopt in 4 stappen:

 1. Je dient eerst akkoord te gaan met de verzendvoorwaarden die wij hanteren. Je hebt je adressen op een legale manier verkregen, en houdt je aan de algemene gedragscodes die gelden voor het versturen van commerciele emails.
 2. Vervolgens geef je aan naar welke selectie of miniselectie de mailing verstuurd moet worden, wanneer de mailing verstuurd moet worden en met welke instellingen.
 3. In deze tussenstap wordt de mailing op een aantal zaken gecontroleerd, zoals de aanwezigheid van een uitschrijflink en of de spamscore niet te hoog is.
 4. In de laatste stap kan je je instellingen nog even nalopen en als je tevreden bent, kan je de mailing definitief versturen.

Let op: Als je eenmaal op de verzendknop hebt gedrukt en hebt bevestigd, wordt de mailing definitief verstuurd. De mailing kan dan niet meer worden geannuleerd.

Voor het versturen van een bulkmailing dient het volgende in orde te zijn:

 • Er bestaat in de database of collectie een veld dat je hebt aangewezen als e-mailveld. In dit veld zijn de e-mailadressen van de ontvangers opgeslagen.
 • Je hebt toegangsrechten voor het versturen van bulkmailings. Anders zal je alleen de optie zien om een mailing aan te vragen.
 • Je hebt de gebruiksmogelijkheden ingesteld voor de doelselectie of -miniselectie.

De bestemming van de mailing instellen

 • Kies bij selectie de bestemming van een mailing. Dit kan een database, selectie, collectie of minicollectie zijn.
 • Selecteer de optie om de mailing niet te versturen naar adressen die dubbel voorkomen in de database.

Voer optioneel een omschrijving in.

Tijdstip van verzenden

Je kan een mailing eenmalig en direct versturen. Maar het is ook mogelijk om een mailing in te roosteren voor latere verzending of periodiek te versturen, bijvoorbeeld wekelijks.

Ga naar het tabblad Wanneer om de datum en tijd van de verzending te bepalen. Ook kan je in dit tabblad bepalen hoe vaak de mailing herhaald moet worden en met welke interval.

Extra instellingen voor bulkmailings

Bepaal de instellingen voor de verzending. Deze zijn standaard zo ingesteld dat ze volstaan voor de meeste gebruikers.

Types: Verzend alleen de HTML-versie, alleen de tekstversie of beiden. In het laatste geval wordt de tekstversie getoond wanneer een ontvanger geen HTML kan weergeven.

 • Personaliseer de mailing wanneer je gebruik maakt van personalisatie variabelen.
 • De statistieken van een testverzending worden niet gekoppeld aan het profiel van de ontvanger.
 • Stuur afbeeldingen mee, of download deze vanaf de server.
 • Externe afbeeldingen kunnen automatisch worden opgeslagen op onze servers. Zo blijft de afbeelding altijd beschikbaar. Ook als de originele locatie later wordt opgeheven of de afbeeldingen van de externe server worden verwijderd.
 • Vertraag eventueel de aflevering van de e-mail door de verzendsnelheid te beperken. Hiermee kan je tegengaan dat de server van jouw website overbelast raakt omdat te veel ontvangers naar je website navigeren. De verzendsnelheid is van toepassing op de gehele bulkmailing. Voor het instellen van afleverlimieten per ontvangende server kan je de afleverinstellingen van het account beter wijzigen.

Split-run mailing

Bij een split-run e-mailing is het mogelijk verschillende documenten op te stellen voor dezelfde bulkmailing. De verschillende versies worden eerst naar een beperkt aantal contacten verstuurd om te zien welke versie het meeste resultaat oplevert onder die contacten. Op basis van de resultaten van deze testgroepen, stuurt de applicatie vervolgens de hoogst scorende versie naar de overige contacten. Zie hiervoor ook dit artikel.

Controle van de mailing

Voordat je de mailing kan versturen, worden er nog een aantal controles uitgevoerd op je document en je instellingen. Voor de beste resultaten, is het beter dat je volledig schoon door de controle komt. Krijg je een waarschuwing, maar weet je niet hoe je deze kan verhelpen? Neem dan contact op met onze supportafdeling.

Overzicht van de instellingen

In de laatste stap heb je nog de mogelijkheid al je instellingen nog even te doorlopen. Nadat je dit hebt gedaan, kan je de mailing gaan versturen. Zodra je de opdracht hebt gegeven en bevestigd, zal de mailing direct beginnen met versturen.