Statistieken in de Publisher

De servers van Copernica slaan informatie op over jouw e-mailings en gebruikers, die vervolgens bekeken kan worden in de Publisher applicatie. Je kunt hier bijvoorbeeld zien hoe vaak je e-mail geopend is. Je kunt de resultaten van een mailing ook exporteren met Publisher of exporteren met de REST API.

Als uit je statistieken blijkt dat veel van je mails niet aankomen, kun je dit artikel over errors bekijken voor meer informatie.

Individuele statistieken

De document of template statistieken geven informatie over de errors, impressions, clicks etc. De statistieken bevatten ook een tabel met kerncijfers.

De document of template statistieken geven informatie over de errors, impressions, clicks etc. De statistieken bevatten ook een tabel met kerncijfers.

De statistieken voor alle mailings verzonden met de Publisher applicatie kunnen gevonden worden in het onderdeel E-mailings.

 • Selecteer je mailing/template
 • Klik op het statistieken tabje en open het volledige rapport.
 • Om de statistieken te bekijken voor mailings die ingeroosterd staan voor verwerking kun je onder de scheduled mails kijken.

Account mailing statistieken

Als je alle mailing statistieken voor een account wil exporteren kun je dit doen in het *E-mailings menu. Klik hier op Mailings > Statistieken en geef het volledige rapport met statistieken weer. Als je nu weer op Mailing** klikt kun je de optie "Exporteer resultaten..." gebruiken.

Statistieken exporteren

De resultaten van een mailing kunnen geëxporteerd worden via Publisher of met de REST API. Je kunt deze files vervolgens gebruiken voor analyse of berekeningen met bijvoorbeeld Excel.

 1. Selecteer eerst de mailing of template waarvan je de statistieken wil exporteren. Vind het document onder E-mailings en selecteer deze. Klik op het Statistieken tabblad en ga naar het volledige rapport.
 2. Klik op Resultaten exporteren in het Mailings menu.
 3. Kies welke informatie (destinations, impressions, clicks, errors) je wil exporteren en welke database en collectie velden je in de export wil toevoegen.
 4. Afhankelijk van de vorige instellingen moet je nog een aantal stapjes doorlopen.

Om profielen of subprofielen te exporteren gebaseerd op de resultaten van een mailing moet je een selectie aanmaken op basis van deze resultaten. Je kunt vervolgens onder Profielen de optie vinden om deze te exporteren.

Statistieken: Kerncijfers

De tabel met kerncijfers biedt een overzicht van de belangrijkste resultaten van een e-mailing of een serie mailings.

Naam Beschrijving
Verzonden mailings Toont het aantal verstuurde mailing
Totaal verzonden berichten Toont het aantal verzonden berichten
Berichten per dag Toont het aantal berichten dat gemiddeld per dag is verstuurd
Totaal impressies Toont het totaal aantal geregistreerde impressies
Berichten met impressie Toont het aantal berichten met impressies
Percentage geopend Toont het percentage van berichten met impressies
Totaal aantal kliks Toont het totaal aantal geregistreerde kliks
Unieke kliks Toont het aantal berichten waar een klik is geregistreerd
Click through rate Zie dit artikel
Totaal aantal klachten Toont het aantal klachten
Unieke klachten Toont het aantal berichten met een klacht
Percentage klachten Toont het percentage berichten met een klacht

Dominante resultaten

Bij de resultaten van e-mailings worden naast de kerncijfers ook de dominante resultaten van de mailing getoond. Per bestemming wordt het belangrijkste resultaat weergegeven. Een geregistreerde klik is belangrijker dan een impressie. De waarde die wij toekennen aan het resultaat wordt van links naar rechts weergegeven. Een fout is het minst dominant, een spamklacht het meest dominant.

Elke bestemming wordt 1 keer geteld. Het totaal is dus altijd 100 procent. Dus ontvangers die hebben geklikt, zijn niet meegeteld bij impressies. Het aantal kliks in het groene vlak zijn niet het totaal aantal kliks, maar het aantal bestemmingen waar een klik is geregistreerd (en daarna geen uitschrijving of spamklacht). Als geen resultaat is gemeten, staat men in 'Geen terugkoppeling'.

Naam Beschrijving
Geen terugkoppeling Er zijn geen resultaten beschikbaar
Fout Bij het afleveren van de email is ergens een fout opgetreden
Impressie Toont het aantal bestemmingen die de mailing hebben geopend, maar niet geklikt hebben op een link
Klik Geeft het aantal bestemmingen die op een hyperlink hebben geklikt, zonder {unsubscribe}
Uitschrijving Geeft het aantal bestemmingen die op de {unsubscribe} link hebben geklikt in de mailing
Spamklacht Geeft het aantal bestemmingen die de mailing als spam of abuse hebben aangegeven

Meer details over de opgetreden fouten van de emailing vind je in het tabblad Errors van de email statistieken, of in het tabblad Campagnes van de bestemming waar de fout is opgetreden.

Kerncijfers vs. het dominante resultaat

 • Verzonden mailings: Laat het totaal aantal e-mailings zien dat in de ingestelde periode is verstuurd met het account, template of document.
 • Totaal verzonden berichten: Laat het totaal aantal berichten zien dat is verstuurd met het account, template of document.
 • Berichten per dag: Het totaal aantal berichten dat gemiddeld genomen per dag is verstuurd met het account, template of document.
 • Totaal impressies: Het totaal aantal geregistreerde impressies. We kunnen een impressie registreren wanneer een ontvanger de e-mail opent, en de afbeeldingen uit de e-mail bekijkt. Als de afbeeldingen worden gedownload van onze server, kunnen we achterhalen wanneer en door wie de e-mail is geopend. Een ontvanger kan meerdere impressies registreren, wanneer deze persoon de e-mail bijvoorbeeld zowel thuis, als op het werk een keer bekijkt.
 • Berichten met impressie: alle berichten waar een of meerdere impressies zijn geregistreerd.
 • Percentage geopend: Berichten met een impressie, gedeeld door het totaal aantal verzonden berichten, maal 100.
 • Totaal aantal kliks: het totaal aantal geregistreerde kliks. Als een ontvanger 3 keer heeft geklikt op 2 verschillende links, dan wordt dit geteld als 3 kliks.
 • Unieke kliks: Het aantal bestemmingen waar een klik is geregistreerd. Elke bestemming is dus 1 keer geteld. Ook al heeft hij of zij meerdere malen geklikt of dezelfde of op verschillende links in de e-mail.
 • Click-through-rate: het aantal unieke kliks, gedeeld door het aantal berichten met impressie. En dit dan weer maal 100. Zie ook dit artikel dat dieper ingaat op de click-through rate.
 • Totaal aantal klachten: een klacht is een spamregistratie door de ontvanger. Dit cijfer geeft het totaal aantal keer weer dat een bericht door een ontvanger als spam is gemarkeerd. Als het totaal aantal klachten hoger is dan het aantal unieke klachten, dan gaat er waarschijnlijk iets fout met de klachtenafhandeling. Controleer daarom of het uitschrijfgedrag correct is ingesteld, en dat uitschrijvers en klagers uit de nieuwsbriefselectie worden gefilterd.
 • Unieke klachten: alle unieke bestemmingen die 1 keer of meerdere malen op de spamknop hebben gedrukt naar aanleiding van je e-mailing(s).
 • Percentage klachten: het aantal unieke klachten, gedeeld door het totaal aantal bestemmingen maal 100.
 • Kerncijfers vs. het dominante resultaat

Bij de kerncijfers (getoond boven de dominante resultaten) worden alle impressies en alle kliks meegeteld, hierdoor zie je een verschil in aantallen impressies/kliks.