Personalisatie functies: fetch

Fetch kan gebruikt worden om bestanden van het locale systeem, HTTP of FTP op te vragen. Je kunt dan de inhoud van de bestanden tonen.

  • http: URLs die beginnen met "http://" worden gebruikt om een website weer te geven.
  • ftp: URLs die beginnen met "ftp://" zorgen dat het bestand wordt gedownload van de server en getoond in de template.

De functie heeft een name parameter die verplicht is en met assign kun je ook de opgevraagde inhoud in een variabele opslaan in plaats van deze te laten zien.

Voorbeelden

Met de volgende code kun je informatie opvragen van een website, bijvoorbeeld het weer voor komende week:

{fetch url="http://www.myweather.com/today/"}

Of je kunt deze in een variabele zetten en deze met je eigen HTML gebruiken.

{fetch url="http://www.theweather.com/today/" assign='weather'}
{if $weather ne ''}
  <div id="weather">{$weather}</div>
{/if}

Dit voorbeeld gebruikt ook de if functie.
Je kunt ook downloaden van een FTP server. Het volgende voorbeeld laat daarnaast zien hoe je variabelen in een link kunt gebruiken.

{fetch url="ftp://`$user`:`$password`@`$server`/`$path`"}

Meer informatie