Belangrijke mededeling voor SOAP API gebruikers

Geschreven door op

Op zondag 5 juli 2009 is de nieuwe versie van Copernica Marketing Software vrijgegeven. In deze versie zijn ook enkele wijzigingen en verbeteringen aan de SOAP API aangebracht. Zo worden er onder andere aanvullende velden geretourneerd wanneer een profiel of een subprofiel via de API wordt uitgelezen. Hierdoor hoeft er minder communicatie tussen een clientapplicatie en de server plaats te vinden, omdat de meeste clientapplicaties deze aanvullende velden in een opvolgende aanroep van de API toch al direct uitlazen. Deze opvolgende aanroep is nu niet meer nodig.

Als gevolg van deze uitbreiding van de functionaliteit van de API, is het antwoord dat door de server wordt teruggestuurd als een profiel of subprofiel wordt uitgelezen uitgebreid. Er zijn extra velden in de XML code opgenomen met de aanvullende gegevens van het profiel of het subprofiel. Dit kan gevolgen hebben voor clientapplicaties die niet goed met deze extra velden in de XML kunnen omgaan. We verzoeken u om - als u gebruik maakt van de API - uw koppeling goed te controleren en wellicht aan te passen indien de aanvullende meegestuurde data tot problemen leidt.