Bètarelease Copernica Marketing Software uitgebracht

Geschreven door op

Zondag 31 mei 2009 is succesvol de nieuwe bètarelease uitgebracht van Copernica Marketing Software. In deze versie wordt een aantal problemen opgelost en zijn enkele nieuwe functionaliteiten toegevoegd. De komende tijd zal deze versie door Copernica BV zelf getest worden. Onze medewerkers werken dagelijks met de software en zullen eventuele problemen dus snel opmerken.

Na ongeveer een maand van testen, rond 1 juli, wordt de software definitief uitgebracht en zullen alle gebruikers van Copernica Marketing Software overstappen naar de nieuwe versie. U wordt bijtijds op de hoogte gebracht over de definitieve releasedatum en eventuele gevolgen van deze release.

Overzicht van verbeteringen en nieuwe functionaliteiten:

 • Afbeeldingen beheren op documentniveau i.p.v. alleen op templateniveau
 • Afbeeldingen kunnen ongeldige links bevatten, zodat een afbeelding naar PDF kan linken
 • Aanmaaktijd in een document vast te stellen met {$timestamp}
 • Verschil in toegangsrechten om template te bewerken en om documenten aan te mogen maken
 • Naast afbeeldingen kunnen HTML documenten ook andere bestanden bevatten
 • Bulk PDF downloads in contactgeschiedenis
 • Documentnaam, aantal pagina’s en paginanummer als personalisatie in PDF documenten
 • Tekstversie van e-mailings in te stellen op templateniveau
 • Omzetten van style blokken naar inline styles in te stellen op template niveau
 • Snellere e-mailverzending
 • DKIM en SPF voor betere e-mail bezorging
 • Aangeven welke e-mail foutmeldingen geëxporteerd moeten worden
 • Begin en eindtijd op te geven voor publicatie content feed artikelen
 • ID-nummer van content feed artikelen wordt random gegenereerd
 • Controleren of ID-nummer in bepaalde selectie voorkomt
 • UTF-8 is de standaard ingestelde karakterset
 • Bij het exporteren kan de karakterset ingesteld worden
 • Imports kunnen vooraf ingeroosterd worden
 • Dropdownmenu met recent geopende items
 • Selecties zijn te archiveren
 • (Mini-) selecties zijn aan en uit te zetten
 • Selecties op basis van plaatsing in de database
 • Selecties op basis van wijziging van profiel of subprofiel
 • Databasevelden numeriek te vergelijken
 • Mogelijkheid tot het verplaatsen van subprofielen
 • Subprofiel informatie te gebruiken in personalisatie
 • Aanmaken van eigen personalisatievariabelen