De kracht van partners

Geschreven door Jimmy Snijders Jeroen Bizot op

Steeds meer bureaus kiezen voor Copernica Marketing Software. Dit heeft alles te maken met de stijgende vraag bij hun opdrachtgevers naar online marketing tools en slimme e-mailmarketing oplossingen en de wijze hoe wij hier vanuit Copernica BV invulling aan geven.

Om de groeiende groep bureaus te kunnen bedienen en te faciliteren in hun behoefte aan kennis, hou ik me vanaf heden bezig met het accountmanagement voor bureaus. Deze groep is altijd belangrijk geweest voor Copernica BV. Wij bieden immers de mogelijkheden, zij de creatieve oplossingen. In die zin spreken wij liever van partners dan van klanten. Deze relatie zal verder uitgewerkt worden in het Copernica partnerprogramma. Dit partnerprogramma krijgt, mede door de informatie die de bureaus met mij delen, steeds meer vorm.

In mijn nieuwe rol valt veel van elkaar leren. Ik kan de bureaus inspireren met nieuwe toepassingsgebieden, ondersteunende materialen en cases. Bovendien kan ik mijn bijdrage leveren in het vertalen van de initiële plannen naar een geautomatiseerd traject met Copernica Marketing Software. Mijn kennis op dat vlak wordt weer uitgebreid en up-to-date gehouden met de nieuwe toepassingen die de bureaus bedenken en ontwikkelen.

Deze wisselwerking en het feit dat ik dedicated beschikbaar ben voor bureaus, zorgt ervoor dat we nog korter en sneller kunnen schakelen naar de totstandkoming van nieuwe, mooie en succesvolle campagnes.

De beweging naar resultaatgerichte marketingacties is natuurlijk al veel langer gaande, maar bij het huidige economische klimaat is deze groter dan ooit. Marketingactiviteiten moeten beter meetbaar en te verantwoorden zijn. Conversie wordt belangrijker ten opzichte van activiteiten die puur op branding gericht zijn. Daar tegenover staat een minstens zo grote vraag naar extra kennis op dit gebied bij de bureaus en opdrachtgevers.

Het blijkt in de praktijk lastig om up-to-date te blijven met de nieuwste online marketing oplossingen, omdat deze sterk aan verandering onderhevig zijn. Denk hierbij aan nieuwe technologische ontwikkelingen die meer mogelijk maken of een gewijzigde wet- en regelgeving die invloed heeft op wat mag en wat niet.

De komende periode kunnen bureaus die nu al met Copernica werken meer informatie en persoonlijk contact verwachten. Wil je nu alvast meer weten neem dan contact met mij op per telefoon op 020 520 61 90 .

**Jimmy Snijders
**