Nando Gevers

Nieuw: A/B-tests en split-runs in Marketing Suite

Geschreven door Nando Gevers op

Nieuw: A/B-tests en split-runs in Marketing Suite

Je kan nu bij het versturen van een bulkmailing eenvoudig A/B-tests en split-runs uitvoeren. Bij een A/B-test stuur je twee verschillende templates naar dezelfde selectie om te zien welke content de beste resultaten behaalt. Met een split-run stuur je meerdere templates naar een beperkt deel van de verzendselectie, waarna het best presterende template automatisch naar het resterende deel van de verzendselectie wordt verzonden.

A/B-testen

Om een A/B-test te versturen verander je in het verzendscherm 'Type mailing = Reguliere mailing' naar 'A/B-test'. Standaard stuur je verschillende templates naar 50% van de verzendselectie. Met een slider kan je deze verhouding eenvoudig aanpassen. Tot slot selecteer je de templates waarna de mailing kan worden verstuurd.

A/B-test

Split-runs

Met een split-run stuur je verschillende templates naar een beperkt aantal contacten om te zien welke versie het beste resultaten behaalt. De meest succesvolle versie wordt vervolgens verstuurd naar het grootste gedeelte van jouw verzendselectie.

Bij het versturen van een bulkmailing selecteer je 'split-run'. Standaard verstuur je verschillende templates naar twee testgroepen van ieder 25% van de verzendselectie. Het best presterende template wordt vervolgens automatisch naar de resterende 50% van de verzendselectie gestuurd. De grootte van deze testgroepen kan je eenvoudig aanpassen met een slider. Ook kan je drie extra testgroepen toevoegen.

Splitrun

Zelf instellen wanneer een template goed presteert

Je kiest zelf op basis van welke statistiek wordt bepaald welk template het beste heeft gepresteerd en naar de definitieve verzendselectie moet worden verstuurd. Je kan kiezen uit het template met:

  1. De meeste unieke impressies
  2. De meeste kliks
  3. De meeste impressies
  4. De meeste unieke kliks

Het is ook mogelijk om op basis van JavaScript aan te geven welke templates het beste presteren.

Standaard wordt na 1 uur na het verzenden van de testgroepen bepaald welk template het beste presteert. Dit kan je echter eenvoudig aanpassen.