Reclameweektip: Online schrijfstijl

Geschreven door op

Copernica schrijft al geruime tijd direct marketingtips voor de website Reclameweek.nl. Elke 2 weken verschijnt er een nieuwe hands-on tip voor het opzetten en onderhouden van succesvolle direct marketingcampages. De laatste tip gaat over de schrijfstijl voor online artikelen.

InktpotOnline schrijfstijl
04-09-2009 -Waar let je op als je teksten schrijft voor e-mails en websites? Iedereen weet inmiddels wel dat teksten bedoeld voor print niet 1-op-1 over te nemen zijn naar het web. Online benaderen we teksten anders, we scannen bijvoorbeeld in plaats van nauwkeurig te lezen. Stel je schrijfstijl hierop in.

Opmaak
Op internet willen we snel vinden wat we zoeken. Grote lappen tekst zijn daar niet geschikt voor. Probeer in een boek maar eens snel een bepaalde passage terug te vinden. Door teksten in te delen maak je het de lezer een stuk makkelijker.

1) Haal overtollige woorden weg. Wollig taalgebruik leidt af van het werkelijke onderwerp en een lange tekst nodigt niet uit tot lezen. Haal de helft van alle woorden weg, met name de bijvoeglijke zoals heel en erg, en haal vervolgens weer de helft weg. Wat overblijft is kort, krachtig en to the point.

2) Hou zinnen kort om de tekst vlot leesbaar te houden. Ga uit van een gemiddelde van 12 woorden per zin, met een maximum van 15 woorden. Korte alinea's maken de tekst toegankelijker. Ga uit van maximaal 7 regels per alinea.

3) Online teksten scannen we op zoek naar de juiste informatie. Om het scannen te vergemakkelijken deel je de tekst in met tussenkopjes. Maak belangrijke steekwoorden vet om hier aandacht op te vestigen. Een andere manier om informatie scanbaar te presenteren is een puntsgewijze opsomming.

Inhoud
Met de juiste opmaak vergemakkelijk je het lezen. Wil je de lezer overtuigen, speel dan in op emoties en zintuigen.

4) Mensen zijn van nature nieuwsgierig, hebberig en gevoelig voor status. Speel hierop in en ze zijn makkelijker over te halen. Maak ze nieuwsgierig met een prikkelende cliffhanger en spoor ze aan verder te klikken. Haak in op gierigheid met een actie die nog maar enkele dagen geldig is. Spreek ze aan op hun status met limited edition artikelen.

5) Een andere manier om mensen betrokken te houden is door hun zintuigen te prikkelen. De meeste mensen zijn van nature visueel ingesteld. Je overtuigt ze sneller met: "Zie wat Copernica voor u kan betekenen." dan met: "Ontdek wat...".

Online teksten vereisen een andere schrijfstijl dan offline teksten. Schrijf to the point en bespeel je lezer met zintuigen en emoties.

Kijk op www.reclameweek.nl/tips/ voor alle Copernica direct marketing tips.