Laura Hilhorst

Wat zijn spamtraps en hoe omzeil je ze?

Een gigantische waslijst aan mensen hebben die jouw mails ontvangen, terwijl je je reputatie als verzender hooghoudt. Het is de droom van iedere e-mailmarketeer. In de realiteit is dit vaak moeilijk te balanceren, want hoe groter je adressenbestand, hoe groter de kans dat er spamtraps tussen zitten. Spamtraps zijn adressen die jouw e-mailgedrag als spam bestempelen als ze jouw e-mail binnenkrijgen, en daarmee dus slecht voor je reputatie. Welke vormen van spamtraps zijn er en hoe zorg je ervoor dat je er niet naar verstuurt?

Recycled spamtraps

Providers schakelen een e-mailadres uit wanneer een adres voor een lange tijd inactief is of wanneer de gebruiker zich misdraagt. De definitie van 'lange tijd' verschilt per provider: Outlook houdt 270 dagen aan, Gmail 9 maanden en Yahoo! Mail 6 maanden. Nadat een adres inactief verklaard is, weigert de provider alle inkomende mail (het levert een bounce op) voor een bepaalde periode, meestal een jaar of langer. Providers en anti-spamorganisaties gebruiken daarna deze adressen als zogeheten ‘recycled spamtraps’. Omdat ze al zo lang inactief zijn en geen mail accepteren, gaat de nieuwe eigenaar ervanuit dat niemand meer bewust e-mail naar dit adres stuurt. Iedere inkomende mail moet dus spam zijn. Deze spamtraps zijn echter niet heel precies. Ze bevatten vaak ruis in de vorm van berichten die eigenlijk geen spam zijn, waardoor het moeilijk is om spam van persoonlijke mail te onderscheiden. Deze spamtraps laten dus eigenlijk meer zien of de verzender zijn verzendlijst bijhoudt dan dat ze echt spam vangen.

Typo spamtraps

Typo traps zijn spamtraps die gebruik maken van typfouten. Ze staan geregistreerd op adressen met domeinen die erg lijken op grote e-mailproviders, zoals hmail.com of hotmial.com, enzovoorts. Hoewel deze traps op het eerste oog rommelig en ongefilterd lijken (er zijn immers ook gewone mails die naar een adres met een typfout gestuurd worden), kunnen met deze traps toch spammers geïdentificeerd worden die systematisch mailen naar dezelfde verkeerd getypte adressen.

'Honey pot'-adressen

Sommige partijen die verzendlijsten verkopen of verhuren, verkrijgen deze adressen door web scraping. Dit houdt in dat ze pagina's afstruinen door middel van programma's die filteren op email-adressen, of soms zelfs op alle strings met een '@'-teken. Wanneer op een webpagina waar een scraper overheen is gegaan een spamtrap staat, komt deze dus in de mailinglijst van de koper terecht. Een spamtrap die verborgen staat op een webpagina is een vorm van een honey pot. Wanneer de verzender mailt naar zo'n honey pot kan de eigenaar ervan zien dat de verzender zonder opt-in e-mail verstuurt. Dit is een onethische manier om je mailinglist te vergroten en er zitten wettelijke consequenties aan vast. Niet alle verkopers van adressen doen dit echter; als je partnerbedrijf of leadgeneratiebedrijf expliciet om toestemming voor jouw mailings vraagt, is er geen probleem. Toch blijft het kopen van e-mailadressen een enigszins riskante bedoeling: de verzender dient altijd goed aan te kunnen tonen dat de e-mailadressen op juiste wijze zijn vergaard. Is dat niet het geval, dan kunnen hoge boetes worden uitgedeeld. Voor absolute zekerheid over de toestemming van je geworven ontvangers kun je gebruik maken van een double opt-in.

Spamtraps voorkomen

Om je reputatie hoog te houden wil je spamtraps koste wat het kost vermijden. Het is belangrijker dat je verzendlijst net en goed onderhouden is dan dat hij heel groot is. Het raken van spamtraps heeft namelijk een zeer negatieve impact op de verzendreputatie en kan leiden tot inkomstenverlies. Zorg er dus voor dat al je e-mailadressen op juiste wijze verkregen zijn. Op die manier verklein je de kans op spamtraps significant.

Tot slot is het belangrijk om de adressen die je geworven hebt te controleren op activiteit. Krijg je herhaaldelijk bounce messages van een adres dat je geen reden voor inactiviteit geeft? Schrijf het uit. Adressen die jouw mails voor een langere periode niet openen of aanklikken horen ook niet in je verzendlijst. Op die manier neemt het volume aan e-mail dat je verstuurt wellicht af, maar je houdt je sender reputation hoog en je ontvangers tevreden. Nog belangrijker: het zorgt ervoor dat jouw mails daadwerkelijk in de inbox terecht komen in plaats van de spambox.