Copernica-integraties

WiQhit-integratie

WiQhit

Met WiQhit is het mogelijk om in real-time de website aan te passen aan de individuele bezoeker. Dit kan bijvoorbeeld op basis van het gedrag dat wordt vertoond, de fase van een aankoopproces waarin iemand zich bevindt, de geografische herkomst of de klantrelatie die er al is. Daarnaast heeft WiQhit een Copernica-API ontwikkeld, waarmee in real-time informatie over klantsegmenten kan worden gepusht naar de Copernica-omgeving. Op basis van deze gegevens kan een e-mail(nieuwsbrief) worden gepersonaliseerd (triggered e-mail). Uiteraard vindt deze integratie ook vice versa plaats.

Meer weten?