SOAP API methode Account_privileges

Terug naar de indexpagina

Beschrijving
Get access to the Privileges object by id.

Parameters
Parameter 'identifier' : string
Parameter 'login' : Structure of type 'login'
Optional login data

Return values
Return value 'privileges' : Structure of type 'privileges'

Structuur 'login'
De structuur 'login' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'username' : string
The username of the login attempt
Eigenschap 'account' : string
The account name of the login attempt
Eigenschap 'password' : string
The password for the login attempt

Structuur 'privileges'
De structuur 'privileges' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'id' : string
The id of the privileges object.
Eigenschap 'rights' : string
The access rights for this privileges object.