SOAP API method reference

De SOAP API van Copernica biedt alle functionaliteiten die ook beschikbaar zijn in de user interface. Met behulp van de API kun je scripts en programma's schrijven voor het uitwisselen van gegevens met Copernica.

Overzicht van methodes
De onderstaande methodes zijn beschikbaar in de SOAP API:
login
Account_retrieve Account_update
Account_remove Account_createdBy
Account_setCreatedBy Account_databases
Account_database Account_createDatabase
Account_user Account_createUser
Account_stats Account_emailingDocuments
Account_emailingTemplates Account_emailingTemplate
Account_createEmailingTemplate Account_createEmailing
Account_pdfTemplate Account_pdfTemplates
Account_createPdfTemplate Account_webTemplate
Account_webTemplates Account_createWebTemplate
Account_webSite Account_webSites
Account_createWebSite Account_ipRemovalPeriod
Account_setIpRemovalPeriod Account_fromAddresses
Account_fromAddress Account_createFromAddress
Account_processedEmailings Account_processedFaxMailings
Account_processedSmsMailings Account_scheduledEmailings
Account_scheduledFaxMailings Account_scheduledSmsMailings
Account_createFont Account_font
Account_fonts Account_smsDocument
Account_smsDocuments Account_createSmsDocument
Account_xslts Account_xslt
Account_createXslt Account_styles
Account_style Account_createStyle
Account_webForms Account_createWebForm
Account_webForm Account_webFormFollowUp
Account_dkims Account_dkim
Account_createDkim Account_sendEmail
Account_sendSms Account_sendFax
Account_createPdf Account_mediaLibraries
Account_mediaLibrary Account_createMediaLibrary
Account_emailingStatistics Account_smsStatistics
Account_faxStatistics Account_callback
Account_views Account_clearErrors
Account_error Account_privileges
Callback_retrieve Callback_update
Callback_remove Callback_database
Callback_collection Callback_source
Callback_setSource ChangeCondition_retrieve
ChangeCondition_update ChangeCondition_remove
ChangeCondition_rule ChangeCondition_setField
ChangeCondition_field ChangeCondition_setInterest
ChangeCondition_interest ChangeMiniCondition_retrieve
ChangeMiniCondition_update ChangeMiniCondition_remove
ChangeMiniCondition_miniRule ChangeMiniCondition_copy
ChangeMiniCondition_setField ChangeMiniCondition_field
Collection_retrieve Collection_update
Collection_remove Collection_collection
Collection_subProfile Collection_subProfiles
Collection_subProfileIds Collection_distinctSubProfiles
Collection_searchSubProfiles Collection_updateSubProfiles
Collection_countDistinctSubProfiles Collection_database
Collection_fields Collection_displayedFields
Collection_freeIndexes Collection_field
Collection_specialContentField Collection_specialTypeField
Collection_orderedField Collection_createField
Collection_miniViews Collection_miniView
Collection_createMiniView Collection_rebuild
Collection_addIntention Collection_removeIntention
Collection_intentions Collection_removeSubProfiles
Collection_processedEmailings Collection_processedFaxMailings
Collection_processedSmsMailings Collection_emailingStatistics
Collection_smsStatistics Collection_faxStatistics
Collection_createConstraint Collection_constraint
Collection_constraints Collection_checkConstraints
Collection_applyUnsubscribeBehavior Collection_unsubscribeValues
Collection_setUnsubscribeValues Collection_unsubscribe
Collection_createFollowUp Collection_followUps
Collection_followUp Collection_triggeredFollowUps
Collection_createCallback Collection_callback
Collection_callbacks CollectionConstraint_retrieve
CollectionConstraint_update CollectionConstraint_remove
CollectionConstraint_rule CollectionConstraint_rules
CollectionConstraint_createRule CollectionConstraint_collection
CollectionConstraintRule_retrieve CollectionConstraintRule_update
CollectionConstraintRule_remove CollectionConstraintRule_constraint
CollectionConstraintRule_condition CollectionConstraintRule_conditions
CollectionConstraintRule_createCondition CollectionConstraintRuleNonDoubleCondition_retrieve
CollectionConstraintRuleNonDoubleCondition_update CollectionConstraintRuleNonDoubleCondition_remove
CollectionConstraintRuleNonDoubleCondition_rule CollectionConstraintRuleNonDoubleCondition_fields
CollectionConstraintRuleNonDoubleCondition_setFields CollectionConstraintRuleValueCondition_retrieve
CollectionConstraintRuleValueCondition_update CollectionConstraintRuleValueCondition_remove
CollectionConstraintRuleValueCondition_rule CollectionField_retrieve
CollectionField_update CollectionField_remove
CollectionField_collection CollectionField_countIncompatibleSubProfiles
CollectionFollowUp_retrieve CollectionFollowUp_update
CollectionFollowUp_remove CollectionFollowUp_cause
CollectionFollowUp_setCause CollectionFollowUp_delay
CollectionFollowUp_setDelay CollectionFollowUp_action
CollectionFollowUp_setAction CollectionFollowUp_triggered
CollectionFollowUp_executed CollectionFollowUp_disabled
CollectionFollowUp_setDisabled CollectionTriggeredFollowUp_retrieve
CollectionTriggeredFollowUp_update CollectionTriggeredFollowUp_remove
CollectionTriggeredFollowUp_followUp CollectionTriggeredFollowUp_profile
CollectionTriggeredFollowUp_subProfile ConstraintRuleNonDoubleCondition_retrieve
ConstraintRuleNonDoubleCondition_update ConstraintRuleNonDoubleCondition_remove
ConstraintRuleNonDoubleCondition_rule ConstraintRuleNonDoubleCondition_fields
ConstraintRuleNonDoubleCondition_setFields ConstraintRuleValueCondition_retrieve
ConstraintRuleValueCondition_update ConstraintRuleValueCondition_remove
ConstraintRuleValueCondition_rule Contact_retrieve
Contact_update Contact_remove
Contact_profile Contact_user
Contact_setUser Contact_type
Contact_setType ContactType_retrieve
ContactType_update ContactType_remove
Profile_retrieve Profile_update
Profile_remove Profile_database
Profile_fields Profile_displayedFields
Profile_field Profile_interests
Profile_interest Profile_subProfile
Profile_subProfiles Profile_processedEmailings
Profile_processedFaxMailings Profile_processedSmsMailings
Profile_individualPdfs Profile_emailingStatistics
Profile_smsStatistics Profile_faxStatistics
Profile_updateFields Profile_move
Profile_changeInterests Profile_updateInterests
Profile_setInterest Profile_rebuild
Profile_views Profile_contacts
Profile_createContact Profile_createSubProfile
Profile_searchSubProfiles Profile_updateSubProfiles
Profile_directories Profile_directory
Profile_createDirectory Profile_createIndividualPdf
Profile_scheduledEmailings Profile_scheduledFaxMailings
Profile_scheduledSmsMailings Profile_emailAddressValid
Profile_checkEmailAddress Profile_searchContacts
Profile_unsubscribe SubProfile_retrieve
SubProfile_update SubProfile_remove
SubProfile_profile SubProfile_collection
SubProfile_fields SubProfile_displayedFields
SubProfile_field SubProfile_processedEmailings
SubProfile_processedFaxMailings SubProfile_processedSmsMailings
SubProfile_individualPdfs SubProfile_emailingStatistics
SubProfile_smsStatistics SubProfile_faxStatistics
SubProfile_updateFields SubProfile_move
SubProfile_moveToProfile SubProfile_rebuild
SubProfile_miniViews SubProfile_createIndividualPdf
SubProfile_scheduledEmailings SubProfile_scheduledFaxMailings
SubProfile_scheduledSmsMailings SubProfile_emailAddressValid
SubProfile_checkEmailAddress SubProfile_unsubscribe
DKIM_retrieve DKIM_update
DKIM_remove Database_retrieve
Database_update Database_remove
Database_database Database_profile
Database_profiles Database_profileIds
Database_distinctProfiles Database_searchProfiles
Database_updateProfiles Database_countDistinctProfiles
Database_contacts Database_searchContacts
Database_account Database_fields
Database_displayedFields Database_createField
Database_interests Database_createInterest
Database_collections Database_createCollection
Database_field Database_specialContentField
Database_specialTypeField Database_orderedField
Database_interest Database_collection
Database_views Database_allViews
Database_view Database_createView
Database_createProfile Database_privileges
Database_createImport Database_import
Database_imports Database_createExport
Database_exports Database_export
Database_clear Database_rebuild
Database_addIntention Database_removeIntention
Database_intentions Database_removeProfiles
Database_processedEmailings Database_processedFaxMailings
Database_processedSmsMailings Database_emailingStatistics
Database_smsStatistics Database_faxStatistics
Database_copyDirectoryStructure Database_copy
Database_checkConstraints Database_contactTypes
Database_contactType Database_createContactType
Database_applyUnsubscribeBehavior Database_unsubscribeValues
Database_setUnsubscribeValues Database_createFollowUp
Database_followUps Database_followUp
Database_triggeredFollowUps Database_createCallback
Database_callback Database_callbacks
DatabaseConstraint_retrieve DatabaseConstraint_update
DatabaseConstraint_remove DatabaseConstraint_rule
DatabaseConstraint_rules DatabaseConstraint_createRule
DatabaseConstraint_database DatabaseConstraint_check
DatabaseConstraintRule_retrieve DatabaseConstraintRule_update
DatabaseConstraintRule_remove DatabaseConstraintRule_constraint
DatabaseConstraintRule_condition DatabaseConstraintRule_conditions
DatabaseConstraintRule_createCondition DatabaseConstraintRuleNonDoubleCondition_retrieve
DatabaseConstraintRuleNonDoubleCondition_update DatabaseConstraintRuleNonDoubleCondition_remove
DatabaseConstraintRuleNonDoubleCondition_rule DatabaseConstraintRuleNonDoubleCondition_fields
DatabaseConstraintRuleNonDoubleCondition_setFields DatabaseConstraintRuleValueCondition_retrieve
DatabaseConstraintRuleValueCondition_update DatabaseConstraintRuleValueCondition_remove
DatabaseConstraintRuleValueCondition_rule DatabaseFollowUp_retrieve
DatabaseFollowUp_update DatabaseFollowUp_remove
DatabaseFollowUp_cause DatabaseFollowUp_setCause
DatabaseFollowUp_delay DatabaseFollowUp_setDelay
DatabaseFollowUp_action DatabaseFollowUp_setAction
DatabaseFollowUp_triggered DatabaseFollowUp_executed
DatabaseFollowUp_disabled DatabaseFollowUp_setDisabled
DatabaseTriggeredFollowUp_retrieve DatabaseTriggeredFollowUp_update
DatabaseTriggeredFollowUp_remove DatabaseTriggeredFollowUp_followUp
DatabaseTriggeredFollowUp_profile DatabaseTriggeredFollowUp_subProfile
DateCondition_retrieve DateCondition_update
DateCondition_remove DateCondition_rule
DateCondition_field DateCondition_setField
DateMiniCondition_retrieve DateMiniCondition_update
DateMiniCondition_remove DateMiniCondition_miniRule
DateMiniCondition_copy DateMiniCondition_field
DateMiniCondition_setField DocumentFollowUp_retrieve
DocumentFollowUp_update DocumentFollowUp_remove
DocumentFollowUp_cause DocumentFollowUp_setCause
DocumentFollowUp_delay DocumentFollowUp_setDelay
DocumentFollowUp_action DocumentFollowUp_setAction
DocumentFollowUp_triggered DocumentFollowUp_executed
DocumentFollowUp_disabled DocumentFollowUp_setDisabled
DocumentFollowUp_document DoubleFieldCondition_retrieve
DoubleFieldCondition_update DoubleFieldCondition_remove
DoubleFieldCondition_rule DoubleFieldCondition_fields
DoubleFieldCondition_setFields DoubleFieldMiniCondition_retrieve
DoubleFieldMiniCondition_update DoubleFieldMiniCondition_remove
DoubleFieldMiniCondition_miniRule DoubleFieldMiniCondition_copy
DoubleFieldMiniCondition_fields DoubleFieldMiniCondition_setFields
EmailCondition_retrieve EmailCondition_update
EmailCondition_remove EmailCondition_rule
EmailMessage_retrieve EmailMessage_update
EmailMessage_remove EmailMessage_user
EmailMiniCondition_retrieve EmailMiniCondition_update
EmailMiniCondition_remove EmailMiniCondition_miniRule
EmailMiniCondition_copy EmailingAbuse_retrieve
EmailingAbuse_update EmailingAbuse_remove
EmailingAbuse_mailing EmailingAbuse_destination
EmailingAbuse_profile EmailingAbuse_subProfile
EmailingClick_retrieve EmailingClick_update
EmailingClick_remove EmailingClick_userAgent
EmailingClick_referer EmailingClick_link
EmailingClick_profile EmailingClick_subProfile
EmailingClick_mailing EmailingClick_mailingGroup
EmailingClick_destination EmailingDelivery_retrieve
EmailingDelivery_update EmailingDelivery_remove
EmailingDelivery_mailing EmailingDelivery_destination
EmailingDelivery_profile EmailingDelivery_subProfile
EmailingDestination_retrieve EmailingDestination_update
EmailingDestination_remove EmailingDestination_mailing
EmailingDestination_profile EmailingDestination_subProfile
EmailingDestination_registerClick EmailingDestination_registerImpression
EmailingDestination_registerError EmailingDestination_registerAbuse
EmailingDestination_registerDelivery EmailingDestination_registerUnsubscribe
EmailingDestination_clicks EmailingDestination_errors
EmailingDestination_impressions EmailingDestination_retries
EmailingDestination_deliveries EmailingDestination_unsubscribes
EmailingDestination_triggeredFollowUps EmailingDestination_emailingGroup
EmailingDocument_retrieve EmailingDocument_update
EmailingDocument_remove EmailingDocument_template
EmailingDocument_privileges EmailingDocument_copy
EmailingDocument_setProperty EmailingDocument_setProperties
EmailingDocument_properties EmailingDocument_property
EmailingDocument_blocks EmailingDocument_block
EmailingDocument_source EmailingDocument_images
EmailingDocument_image EmailingDocument_createImage
EmailingDocument_files EmailingDocument_file
EmailingDocument_createFile EmailingDocument_style
EmailingDocument_setStyle EmailingDocument_screenshot
EmailingDocument_attachments EmailingDocument_attachment
EmailingDocument_createAttachment EmailingDocument_createEmailing
EmailingDocument_createFollowUp EmailingDocument_followUps
EmailingDocument_followUp EmailingDocument_tellafriendDocument
EmailingDocument_setTellafriendDocument EmailingDocument_processedEmailings
EmailingDocument_emailingStatistics EmailingDocument_createLitmusTest
EmailingDocument_litmusTest EmailingDocument_litmusTests
EmailingDocument_size EmailingDocumentAttachment_retrieve
EmailingDocumentAttachment_update EmailingDocumentAttachment_remove
EmailingDocumentAttachment_file EmailingDocumentAttachment_pdf
EmailingDocumentAttachment_document EmailingDocumentFile_retrieve
EmailingDocumentFile_update EmailingDocumentFile_remove
EmailingDocumentFile_document EmailingDocumentImage_retrieve
EmailingDocumentImage_update EmailingDocumentImage_remove
EmailingDocumentImage_image EmailingDocumentImage_document
EmailingDocumentImageBlock_retrieve EmailingDocumentImageBlock_update
EmailingDocumentImageBlock_remove EmailingDocumentImageBlock_parent
EmailingDocumentImageBlock_document EmailingDocumentImageBlock_templateBlock
EmailingDocumentImageBlock_option EmailingDocumentImageBlock_options
EmailingDocumentImageBlock_createOption EmailingDocumentImageBlockOption_retrieve
EmailingDocumentImageBlockOption_update EmailingDocumentImageBlockOption_remove
EmailingDocumentImageBlockOption_image EmailingDocumentImageBlockOption_setImage
EmailingDocumentLitmusTest_retrieve EmailingDocumentLitmusTest_update
EmailingDocumentLitmusTest_remove EmailingDocumentLitmusTest_document
EmailingDocumentLitmusTest_user EmailingDocumentLitmusTest_results
EmailingDocumentLitmusTest_result EmailingDocumentLitmusTest_snapshot
EmailingDocumentLitmusTest_spamResults EmailingDocumentLitmusTest_spamResult
EmailingDocumentLoopBlock_retrieve EmailingDocumentLoopBlock_update
EmailingDocumentLoopBlock_remove EmailingDocumentLoopBlock_parent
EmailingDocumentLoopBlock_document EmailingDocumentLoopBlock_templateBlock
EmailingDocumentLoopBlock_blocks EmailingDocumentLoopBlock_block
EmailingDocumentLoopBlock_swapIterations EmailingDocumentSnapshot_retrieve
EmailingDocumentSnapshot_update EmailingDocumentSnapshot_remove
EmailingDocumentSnapshot_fromAddress EmailingDocumentSnapshot_bccAddress
EmailingDocumentSnapshot_replyToAddress EmailingDocumentSnapshot_attachments
EmailingDocumentSnapshot_attachment EmailingDocumentSnapshot_images
EmailingDocumentSnapshot_image EmailingDocumentSnapshot_files
EmailingDocumentSnapshot_file EmailingDocumentSnapshot_links
EmailingDocumentSnapshot_link EmailingDocumentSnapshot_screenshot
EmailingDocumentSnapshot_followUps EmailingDocumentSnapshot_followUp
EmailingDocumentSnapshot_account EmailingDocumentSnapshot_style
EmailingDocumentSnapshot_properties EmailingDocumentSnapshot_property
EmailingDocumentSnapshotAttachment_retrieve EmailingDocumentSnapshotAttachment_update
EmailingDocumentSnapshotAttachment_remove EmailingDocumentSnapshotAttachment_file
EmailingDocumentSnapshotAttachment_pdf EmailingDocumentSnapshotAttachment_document
EmailingDocumentSnapshotFile_retrieve EmailingDocumentSnapshotFile_update
EmailingDocumentSnapshotFile_remove EmailingDocumentSnapshotFile_snapshot
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_retrieve EmailingDocumentSnapshotFollowUp_update
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_remove EmailingDocumentSnapshotFollowUp_cause
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_setCause EmailingDocumentSnapshotFollowUp_delay
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_setDelay EmailingDocumentSnapshotFollowUp_action
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_setAction EmailingDocumentSnapshotFollowUp_triggered
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_executed EmailingDocumentSnapshotFollowUp_disabled
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_setDisabled EmailingDocumentSnapshotFollowUp_snapshot
EmailingDocumentSnapshotImage_retrieve EmailingDocumentSnapshotImage_update
EmailingDocumentSnapshotImage_remove EmailingDocumentSnapshotImage_image
EmailingDocumentSnapshotImage_snapshot EmailingDocumentSnapshotLink_retrieve
EmailingDocumentSnapshotLink_update EmailingDocumentSnapshotLink_remove
EmailingDocumentSnapshotLink_snapshot EmailingDocumentSnapshotLink_object
EmailingDocumentTextBlock_retrieve EmailingDocumentTextBlock_update
EmailingDocumentTextBlock_remove EmailingDocumentTextBlock_parent
EmailingDocumentTextBlock_document EmailingDocumentTextBlock_templateBlock
EmailingError_retrieve EmailingError_update
EmailingError_remove EmailingError_mailing
EmailingError_destination EmailingError_profile
EmailingError_subProfile EmailingImpression_retrieve
EmailingImpression_update EmailingImpression_remove
EmailingImpression_useragent EmailingImpression_referer
EmailingImpression_profile EmailingImpression_subProfile
EmailingImpression_mailing EmailingImpression_destination
EmailingRetry_retrieve EmailingRetry_update
EmailingRetry_remove EmailingRetry_mailing
EmailingRetry_destination EmailingRetry_profile
EmailingRetry_subProfile EmailingTemplate_retrieve
EmailingTemplate_update EmailingTemplate_remove
EmailingTemplate_documents EmailingTemplate_document
EmailingTemplate_createDocument EmailingTemplate_account
EmailingTemplate_privileges EmailingTemplate_newDocumentPrivileges
EmailingTemplate_source EmailingTemplate_setSource
EmailingTemplate_blocks EmailingTemplate_block
EmailingTemplate_images EmailingTemplate_image
EmailingTemplate_createImage EmailingTemplate_files
EmailingTemplate_file EmailingTemplate_createFile
EmailingTemplate_style EmailingTemplate_setStyle
EmailingTemplate_screenshot EmailingTemplate_property
EmailingTemplate_properties EmailingTemplate_createProperty
EmailingTemplate_processedEmailings EmailingTemplate_emailingStatistics
EmailingTemplateFile_retrieve EmailingTemplateFile_update
EmailingTemplateFile_remove EmailingTemplateFile_template
EmailingTemplateImage_retrieve EmailingTemplateImage_update
EmailingTemplateImage_remove EmailingTemplateImage_image
EmailingTemplateImage_template EmailingTemplateImageBlock_retrieve
EmailingTemplateImageBlock_update EmailingTemplateImageBlock_remove
EmailingTemplateImageBlock_parent EmailingTemplateImageBlock_template
EmailingTemplateLoopBlock_retrieve EmailingTemplateLoopBlock_update
EmailingTemplateLoopBlock_remove EmailingTemplateLoopBlock_parent
EmailingTemplateLoopBlock_template EmailingTemplateLoopBlock_blocks
EmailingTemplateLoopBlock_block EmailingTemplateProperty_retrieve
EmailingTemplateProperty_update EmailingTemplateProperty_remove
EmailingTemplateTextBlock_retrieve EmailingTemplateTextBlock_update
EmailingTemplateTextBlock_remove EmailingTemplateTextBlock_parent
EmailingTemplateTextBlock_template EmailingTriggeredFollowUp_retrieve
EmailingTriggeredFollowUp_update EmailingTriggeredFollowUp_remove
EmailingTriggeredFollowUp_followUp EmailingTriggeredFollowUp_profile
EmailingTriggeredFollowUp_subProfile EmailingTriggeredFollowUp_mailing
EmailingTriggeredFollowUp_destination EmailingUnsubscribe_retrieve
EmailingUnsubscribe_update EmailingUnsubscribe_remove
EmailingUnsubscribe_mailing EmailingUnsubscribe_destination
EmailingUnsubscribe_profile EmailingUnsubscribe_subProfile
EmailingUnsubscribe_success EmailingUnsubscribe_source
Error_retrieve Error_update
Error_remove Export_retrieve
Export_update Export_remove
Export_interval Export_setInterval
Export_source Export_setSource
Export_fields Export_createField
Export_header Export_data
Export_start ExportCondition_retrieve
ExportCondition_update ExportCondition_remove
ExportCondition_rule ExportField_retrieve
ExportField_update ExportField_remove
ExportField_collection ExportField_object
ExportField_field ExportField_interest
ExportField_collectionField ExportMiniCondition_retrieve
ExportMiniCondition_update ExportMiniCondition_remove
ExportMiniCondition_miniRule ExportMiniCondition_copy
ExternalLink_retrieve ExternalLink_update
ExternalLink_remove FaxCondition_retrieve
FaxCondition_update FaxCondition_remove
FaxCondition_rule FaxMailingDestination_retrieve
FaxMailingDestination_update FaxMailingDestination_remove
FaxMailingDestination_mailing FaxMailingDestination_profile
FaxMailingDestination_subProfile FaxMiniCondition_retrieve
FaxMiniCondition_update FaxMiniCondition_remove
FaxMiniCondition_miniRule FaxMiniCondition_copy
Field_retrieve Field_update
Field_remove Field_database
Field_countIncompatibleProfiles FieldCondition_retrieve
FieldCondition_update FieldCondition_remove
FieldCondition_rule FieldCondition_field
FieldCondition_setField FieldCondition_otherField
FieldCondition_setOtherField FieldMiniCondition_retrieve
FieldMiniCondition_update FieldMiniCondition_remove
FieldMiniCondition_miniRule FieldMiniCondition_copy
FieldMiniCondition_field FieldMiniCondition_setField
FieldMiniCondition_otherField FieldMiniCondition_setOtherField
FieldMiniCondition_otherDatabaseField FieldMiniCondition_setOtherDatabaseField
File_retrieve File_update
File_remove Font_retrieve
Font_update Font_remove
Font_account Font_metricFile
Font_outlineFile Font_image
FromAddress_retrieve FromAddress_update
FromAddress_remove GeoData_retrieve
GeoData_update GeoData_remove
HttpReferer_retrieve HttpReferer_update
HttpReferer_remove HttpReferer_webmailClient
HttpReferer_searchEngine HttpReferer_searchQuery
Image_retrieve Image_update
Image_remove Import_retrieve
Import_update Import_remove
Import_database Import_interval
Import_setInterval Import_url
Import_columns Import_idColumn
Import_collections Import_start
Import_lastError Import_addData
ImportColumn_retrieve ImportColumn_update
ImportColumn_remove ImportColumn_import
ImportColumn_columnNumber ImportColumn_columnName
ImportColumn_collection ImportColumn_setCollection
ImportColumn_field ImportColumn_setField
ImportColumn_setInterest IndividualPdf_retrieve
IndividualPdf_update IndividualPdf_remove
IndividualPdf_profile IndividualPdf_subProfile
IndividualPdf_snapshot Interest_retrieve
Interest_update Interest_remove
Interest_database InterestCondition_retrieve
InterestCondition_update InterestCondition_remove
InterestCondition_rule InterestCondition_interest
InterestCondition_setInterest LastContactCondition_retrieve
LastContactCondition_update LastContactCondition_remove
LastContactCondition_rule LastContactCondition_user
LastContactCondition_setUser Link_retrieve
Link_update Link_remove
LinkedImage_retrieve LinkedImage_update
LinkedImage_remove LinkedImage_image
LitmusEmailApplication_retrieve LitmusEmailApplication_update
LitmusEmailApplication_remove LitmusEmailTestResult_retrieve
LitmusEmailTestResult_update LitmusEmailTestResult_remove
LitmusEmailTestResult_application LitmusEmailTestResult_resultImages
LitmusEmailTestResult_resultImage LitmusMobileEmailApplication_retrieve
LitmusMobileEmailApplication_update LitmusMobileEmailApplication_remove
LitmusSpamApplication_retrieve LitmusSpamApplication_update
LitmusSpamApplication_remove LitmusSpamTestResult_retrieve
LitmusSpamTestResult_update LitmusSpamTestResult_remove
LitmusSpamTestResult_application LitmusTestResultImage_retrieve
LitmusTestResultImage_update LitmusTestResultImage_remove
LitmusTestResultImage_image LitmusTestResultSpamHeader_retrieve
LitmusTestResultSpamHeader_update LitmusTestResultSpamHeader_remove
LitmusTestResultSpamHeader_testResult Mailbox_retrieve
Mailbox_update Mailbox_remove
Mailbox_user MediaLibrary_retrieve
MediaLibrary_update MediaLibrary_remove
MediaLibrary_images MediaLibrary_image
MediaLibrary_createImage MediaLibrary_files
MediaLibrary_file MediaLibrary_createFile
MediaLibrary_privileges MediaLibraryFile_retrieve
MediaLibraryFile_update MediaLibraryFile_remove
MediaLibraryFile_mediaLibrary MediaLibraryImage_retrieve
MediaLibraryImage_update MediaLibraryImage_remove
MediaLibraryImage_image MediaLibraryImage_mediaLibrary
MiniRule_retrieve MiniRule_update
MiniRule_remove MiniRule_miniView
MiniRule_miniCondition MiniRule_miniConditions
MiniRule_createMiniCondition MiniRule_copy
MiniView_retrieve MiniView_update
MiniView_remove MiniView_collection
MiniView_subProfile MiniView_subProfiles
MiniView_subProfileIds MiniView_distinctSubProfiles
MiniView_searchSubProfiles MiniView_updateSubProfiles
MiniView_countDistinctSubProfiles MiniView_miniRule
MiniView_miniRules MiniView_createMiniRule
MiniView_rebuild MiniView_addIntention
MiniView_removeIntention MiniView_intentions
MiniView_views MiniView_processedEmailings
MiniView_processedFaxMailings MiniView_processedSmsMailings
MiniViewCondition_retrieve MiniViewCondition_update
MiniViewCondition_remove MiniViewCondition_rule
MiniViewCondition_miniView MiniViewCondition_setMiniView
NewDocumentPrivileges_retrieve NewDocumentPrivileges_update
NewDocumentPrivileges_remove NewDocumentPrivileges_isAllowed
NewDocumentPrivileges_grant NewDocumentPrivileges_revoke
NewDocumentPrivileges_clear NewDocumentPrivileges_setStandard
PartCondition_retrieve PartCondition_update
PartCondition_remove PartCondition_rule
PartCondition_addField PartCondition_fields
PartCondition_field PartConditionField_retrieve
PartConditionField_update PartConditionField_remove
PartConditionField_PartCondition PartConditionField_field
PartConditionField_moveUp PartConditionField_moveDown
PartMiniCondition_retrieve PartMiniCondition_update
PartMiniCondition_remove PartMiniCondition_miniRule
PartMiniCondition_copy PartMiniCondition_addField
PartMiniCondition_fields PartMiniCondition_field
PartMiniConditionField_retrieve PartMiniConditionField_update
PartMiniConditionField_remove PartMiniConditionField_PartMiniCondition
PartMiniConditionField_field PartMiniConditionField_moveUp
PartMiniConditionField_moveDown PdfDocument_retrieve
PdfDocument_update PdfDocument_remove
PdfDocument_template PdfDocument_privileges
PdfDocument_copy PdfDocument_setProperty
PdfDocument_setProperties PdfDocument_properties
PdfDocument_property PdfDocument_errors
PdfDocument_source PdfDocument_pages
PdfDocument_page PdfDocument_addPage
PdfDocument_createExport PdfDocument_exports
PdfDocument_export PdfDocument_createFaxMailing
PdfDocument_faxStatistics PdfDocument_screenshot
PdfDocumentError_retrieve PdfDocumentError_update
PdfDocumentError_remove PdfDocumentError_document
PdfDocumentError_page PdfDocumentError_block
PdfDocumentImageBlock_retrieve PdfDocumentImageBlock_update
PdfDocumentImageBlock_remove PdfDocumentImageBlock_page
PdfDocumentImageBlock_setImage PdfDocumentImageBlock_image
PdfDocumentImageBlock_dpi PdfDocumentImageBlock_setDpi
PdfDocumentImageBlock_setScale PdfDocumentImageBlock_scale
PdfDocumentPage_retrieve PdfDocumentPage_update
PdfDocumentPage_remove PdfDocumentPage_screenshot
PdfDocumentPage_templatePage PdfDocumentPage_document
PdfDocumentPage_move PdfDocumentPage_blocks
PdfDocumentPage_block PdfDocumentPdfBlock_retrieve
PdfDocumentPdfBlock_update PdfDocumentPdfBlock_remove
PdfDocumentPdfBlock_page PdfDocumentPdfBlock_setPDF
PdfDocumentPdfBlock_pdf PdfDocumentPdfBlock_scale
PdfDocumentPdfBlock_setScale PdfDocumentPdfBlock_defaultPdf
PdfDocumentPdfBlock_defaultPdfPage PdfDocumentSnapshot_retrieve
PdfDocumentSnapshot_update PdfDocumentSnapshot_remove
PdfDocumentSnapshot_pages PdfDocumentSnapshot_page
PdfDocumentSnapshot_screenshot PdfDocumentSnapshot_size
PdfDocumentSnapshot_account PdfDocumentSnapshot_properties
PdfDocumentSnapshot_property PdfDocumentSnapshot_faxStatistics
PdfDocumentSnapshotPage_retrieve PdfDocumentSnapshotPage_update
PdfDocumentSnapshotPage_remove PdfDocumentSnapshotPage_screenshot
PdfDocumentTextBlock_retrieve PdfDocumentTextBlock_update
PdfDocumentTextBlock_remove PdfDocumentTextBlock_page
PdfExport_retrieve PdfExport_update
PdfExport_remove PdfExport_document
PdfExport_target PdfExport_data
PdfSizeContext_retrieve PdfSizeContext_update
PdfSizeContext_remove PdfTemplate_retrieve
PdfTemplate_update PdfTemplate_remove
PdfTemplate_documents PdfTemplate_document
PdfTemplate_createDocument PdfTemplate_account
PdfTemplate_privileges PdfTemplate_newDocumentPrivileges
PdfTemplate_pages PdfTemplate_page
PdfTemplate_property PdfTemplate_properties
PdfTemplate_createProperty PdfTemplate_faxStatistics
PdfTemplate_screenshot PdfTemplateImageBlock_retrieve
PdfTemplateImageBlock_update PdfTemplateImageBlock_remove
PdfTemplateImageBlock_page PdfTemplateImageBlock_defaultimage
PdfTemplateImageBlock_dpi PdfTemplateImageBlock_setDpi
PdfTemplateImageBlock_setScale PdfTemplateImageBlock_scale
PdfTemplatePage_retrieve PdfTemplatePage_update
PdfTemplatePage_remove PdfTemplatePage_template
PdfTemplatePage_screenshot PdfTemplatePage_blocks
PdfTemplatePage_block PdfTemplatePdfBlock_retrieve
PdfTemplatePdfBlock_update PdfTemplatePdfBlock_remove
PdfTemplatePdfBlock_defaultPdf PdfTemplatePdfBlock_defaultPdfPage
PdfTemplatePdfBlock_setScale PdfTemplatePdfBlock_scale
PdfTemplateProperty_retrieve PdfTemplateProperty_update
PdfTemplateProperty_remove PdfTemplateTextBlock_retrieve
PdfTemplateTextBlock_update PdfTemplateTextBlock_remove
PdfTemplateTextBlock_page Privileges_retrieve
Privileges_update Privileges_remove
Privileges_isAllowed Privileges_grant
Privileges_revoke Privileges_clear
Privileges_setStandard ProcessedEmailing_retrieve
ProcessedEmailing_update ProcessedEmailing_remove
ProcessedEmailing_user ProcessedEmailing_snapshot
ProcessedEmailing_destinations ProcessedEmailing_destination
ProcessedEmailing_account ProcessedEmailing_database
ProcessedEmailing_collection ProcessedEmailing_scheduledMailing
ProcessedEmailing_settings ProcessedEmailing_extraDocumentProperties
ProcessedEmailing_createAccessKey ProcessedEmailing_clicks
ProcessedEmailing_impressions ProcessedEmailing_errors
ProcessedEmailing_abuses ProcessedEmailing_triggeredFollowUps
ProcessedEmailing_abuseTypes ProcessedEmailing_errorTypes
ProcessedEmailing_errorCodes ProcessedEmailing_impression
ProcessedEmailing_click ProcessedEmailing_error
ProcessedEmailing_triggeredFollowUp ProcessedEmailing_statistics
ProcessedEmailing_triggeringFollowUp ProcessedEmailing_testGroups
ProcessedEmailing_finalGroup ProcessedEmailingFinalGroup_retrieve
ProcessedEmailingFinalGroup_update ProcessedEmailingFinalGroup_remove
ProcessedEmailingFinalGroup_processedEmailing ProcessedEmailingFinalGroup_snapshot
ProcessedEmailingFinalGroup_clicks ProcessedEmailingFinalGroup_impressions
ProcessedEmailingFinalGroup_errors ProcessedEmailingFinalGroup_abuses
ProcessedEmailingFinalGroup_triggeredFollowUps ProcessedEmailingFinalGroup_abuseTypes
ProcessedEmailingFinalGroup_errorTypes ProcessedEmailingFinalGroup_errorCodes
ProcessedEmailingFinalGroup_impression ProcessedEmailingFinalGroup_click
ProcessedEmailingFinalGroup_error ProcessedEmailingFinalGroup_triggeredFollowUp
ProcessedEmailingFinalGroup_statistics ProcessedEmailingTestGroup_retrieve
ProcessedEmailingTestGroup_update ProcessedEmailingTestGroup_remove
ProcessedEmailingTestGroup_processedEmailing ProcessedEmailingTestGroup_snapshot
ProcessedEmailingTestGroup_clicks ProcessedEmailingTestGroup_impressions
ProcessedEmailingTestGroup_errors ProcessedEmailingTestGroup_abuses
ProcessedEmailingTestGroup_triggeredFollowUps ProcessedEmailingTestGroup_abuseTypes
ProcessedEmailingTestGroup_errorTypes ProcessedEmailingTestGroup_errorCodes
ProcessedEmailingTestGroup_impression ProcessedEmailingTestGroup_click
ProcessedEmailingTestGroup_error ProcessedEmailingTestGroup_triggeredFollowUp
ProcessedEmailingTestGroup_statistics ProcessedEmailingTestGroup_scheduledEmailingTestGroup
ProcessedFaxMailing_retrieve ProcessedFaxMailing_update
ProcessedFaxMailing_remove ProcessedFaxMailing_user
ProcessedFaxMailing_snapshot ProcessedFaxMailing_destinations
ProcessedFaxMailing_destination ProcessedFaxMailing_account
ProcessedFaxMailing_database ProcessedFaxMailing_collection
ProcessedFaxMailing_scheduledMailing ProcessedFaxMailing_settings
ProcessedFaxMailing_extraDocumentProperties ProcessedFaxMailing_createAccessKey
ProcessedFaxMailing_faxStatistics ProcessedSmsMailing_retrieve
ProcessedSmsMailing_update ProcessedSmsMailing_remove
ProcessedSmsMailing_user ProcessedSmsMailing_snapshot
ProcessedSmsMailing_destinations ProcessedSmsMailing_destination
ProcessedSmsMailing_account ProcessedSmsMailing_database
ProcessedSmsMailing_collection ProcessedSmsMailing_scheduledMailing
ProcessedSmsMailing_settings ProcessedSmsMailing_extraDocumentProperties
ProcessedSmsMailing_createAccessKey ProcessedSmsMailing_smsStatistics
ProfileDir_retrieve ProfileDir_update
ProfileDir_remove ProfileDir_parent
ProfileDir_profile ProfileDir_directories
ProfileDir_directory ProfileDir_createDirectory
ProfileDir_files ProfileDir_file
ProfileDir_createFile ProfileFile_retrieve
ProfileFile_update ProfileFile_remove
ProfileFile_file ProfileFile_directory
ReferMiniCondition_retrieve ReferMiniCondition_update
ReferMiniCondition_remove ReferMiniCondition_miniRule
ReferMiniCondition_copy ReferMiniCondition_setReferMiniView
ReferViewCondition_retrieve ReferViewCondition_update
ReferViewCondition_remove ReferViewCondition_rule
ReferViewCondition_setReferView Rule_retrieve
Rule_update Rule_remove
Rule_view Rule_condition
Rule_conditions Rule_createCondition
Rule_copy ScheduledEmailing_retrieve
ScheduledEmailing_update ScheduledEmailing_remove
ScheduledEmailing_interval ScheduledEmailing_setInterval
ScheduledEmailing_document ScheduledEmailing_account
ScheduledEmailing_user ScheduledEmailing_setTarget
ScheduledEmailing_settings ScheduledEmailing_processedEmailings
ScheduledEmailing_testGroups ScheduledEmailing_statistics
ScheduledEmailingTestGroup_retrieve ScheduledEmailingTestGroup_update
ScheduledEmailingTestGroup_remove ScheduledEmailingTestGroup_document
ScheduledEmailingTestGroup_scheduledEmailing ScheduledFaxMailing_retrieve
ScheduledFaxMailing_update ScheduledFaxMailing_remove
ScheduledFaxMailing_interval ScheduledFaxMailing_setInterval
ScheduledFaxMailing_document ScheduledFaxMailing_account
ScheduledFaxMailing_user ScheduledFaxMailing_setTarget
ScheduledFaxMailing_settings ScheduledFaxMailing_processedFaxMailings
ScheduledFaxMailing_faxStatistics ScheduledSmsMailing_retrieve
ScheduledSmsMailing_update ScheduledSmsMailing_remove
ScheduledSmsMailing_interval ScheduledSmsMailing_setInterval
ScheduledSmsMailing_document ScheduledSmsMailing_account
ScheduledSmsMailing_user ScheduledSmsMailing_setTarget
ScheduledSmsMailing_settings ScheduledSmsMailing_processedSmsMailings
SmsCondition_retrieve SmsCondition_update
SmsCondition_remove SmsCondition_rule
SmsDocument_retrieve SmsDocument_update
SmsDocument_remove SmsDocument_template
SmsDocument_privileges SmsDocument_copy
SmsDocument_setProperty SmsDocument_setProperties
SmsDocument_properties SmsDocument_property
SmsDocument_account SmsDocument_createSmsMailing
SmsDocument_processedSmsMailings SmsDocument_smsStatistics
SmsDocumentSnapshot_retrieve SmsDocumentSnapshot_update
SmsDocumentSnapshot_remove SmsDocumentSnapshot_smsStatistics
SmsMailingDestination_retrieve SmsMailingDestination_update
SmsMailingDestination_remove SmsMailingDestination_mailing
SmsMailingDestination_profile SmsMailingDestination_subProfile
SmsMiniCondition_retrieve SmsMiniCondition_update
SmsMiniCondition_remove SmsMiniCondition_miniRule
SmsMiniCondition_copy Style_retrieve
Style_update Style_remove
Style_account Style_privileges
Style_createImage Style_image
Style_images Style_createFile
Style_file Style_files
StyleFile_retrieve StyleFile_update
StyleFile_remove StyleFile_style
StyleImage_retrieve StyleImage_update
StyleImage_remove StyleImage_image
StyleImage_style StyleSnapshot_retrieve
StyleSnapshot_update StyleSnapshot_remove
StyleSnapshotFile_retrieve StyleSnapshotFile_update
StyleSnapshotFile_remove StyleSnapshotFile_snapshot
StyleSnapshotImage_retrieve StyleSnapshotImage_update
StyleSnapshotImage_remove StyleSnapshotImage_image
StyleSnapshotImage_snapshot Submittee_retrieve
Submittee_update Submittee_remove
Submittee_webform Submittee_profile
Submittee_subProfile Submittee_submitter
Submittee_triggeredFollowUps Submitter_retrieve
Submitter_update Submitter_remove
Submitter_webform Submitter_profile
Submitter_subProfile Submitter_fields
Submitter_interests Submitter_triggeredFollowUps
Submitter_submittees SurveyCondition_retrieve
SurveyCondition_update SurveyCondition_remove
SurveyCondition_rule SurveyFile_retrieve
SurveyFile_update SurveyFile_remove
SurveyFile_survey SurveyFollowUp_retrieve
SurveyFollowUp_update SurveyFollowUp_remove
SurveyFollowUp_cause SurveyFollowUp_setCause
SurveyFollowUp_delay SurveyFollowUp_setDelay
SurveyFollowUp_action SurveyFollowUp_setAction
SurveyFollowUp_triggered SurveyFollowUp_executed
SurveyFollowUp_disabled SurveyFollowUp_setDisabled
SurveyImage_retrieve SurveyImage_update
SurveyImage_remove SurveyImage_image
SurveyImage_survey SurveyMiniCondition_retrieve
SurveyMiniCondition_update SurveyMiniCondition_remove
SurveyMiniCondition_miniRule SurveyMiniCondition_copy
SurveyTriggeredFollowUp_retrieve SurveyTriggeredFollowUp_update
SurveyTriggeredFollowUp_remove SurveyTriggeredFollowUp_followUp
SurveyTriggeredFollowUp_profile SurveyTriggeredFollowUp_subProfile
ToDoCondition_retrieve ToDoCondition_update
ToDoCondition_remove ToDoCondition_rule
ToDoCondition_user ToDoCondition_setUser
User_retrieve User_update
User_remove User_account
User_setPassword User_createdBy
User_setCreatedBy User_photo
User_setPhoto User_contacts
User_stats User_setPersonalizeDestination
User_personalizeDestination User_constructPrivileges
User_grantConstructPrivilege User_revokeConstructPrivilege
User_pdfDocuments User_emailingDocuments
User_smsDocuments User_sendEmail
User_sendSms User_createPdf
User_sendFax User_mailboxes
User_return User_createMailbox
User_emailMessage User_emailMessages
User_freeAccessKey UserAgent_retrieve
UserAgent_update UserAgent_remove
View_retrieve View_update
View_remove View_database
View_profile View_profiles
View_profileIds View_distinctProfiles
View_searchProfiles View_updateProfiles
View_countDistinctProfiles View_contacts
View_searchContacts View_views
View_allViews View_view
View_createView View_parent
View_rule View_rules
View_createRule View_rebuild
View_addIntention View_removeIntention
View_intentions View_copyDirectoryStructure
View_copy View_emailingStatistics
View_smsStatistics View_faxStatistics
View_processedEmailings View_processedFaxMailings
View_processedSmsMailings WebDocument_retrieve
WebDocument_update WebDocument_remove
WebDocument_template WebDocument_privileges
WebDocument_copy WebDocument_setProperty
WebDocument_setProperties WebDocument_properties
WebDocument_property WebDocument_blocks
WebDocument_block WebDocument_source
WebDocument_images WebDocument_image
WebDocument_createImage WebDocument_files
WebDocument_file WebDocument_createFile
WebDocument_style WebDocument_setStyle
WebDocument_screenshot WebDocument_webSite
WebDocument_setWebSite WebDocument_size
WebDocument_webStatistics WebDocumentFile_retrieve
WebDocumentFile_update WebDocumentFile_remove
WebDocumentFile_document WebDocumentImage_retrieve
WebDocumentImage_update WebDocumentImage_remove
WebDocumentImage_image WebDocumentImage_document
WebDocumentImageBlock_retrieve WebDocumentImageBlock_update
WebDocumentImageBlock_remove WebDocumentImageBlock_parent
WebDocumentImageBlock_document WebDocumentImageBlock_templateBlock
WebDocumentImageBlock_option WebDocumentImageBlock_options
WebDocumentImageBlock_createOption WebDocumentImageBlockOption_retrieve
WebDocumentImageBlockOption_update WebDocumentImageBlockOption_remove
WebDocumentImageBlockOption_image WebDocumentImageBlockOption_setImage
WebDocumentLoopBlock_retrieve WebDocumentLoopBlock_update
WebDocumentLoopBlock_remove WebDocumentLoopBlock_parent
WebDocumentLoopBlock_document WebDocumentLoopBlock_templateBlock
WebDocumentLoopBlock_blocks WebDocumentLoopBlock_block
WebDocumentLoopBlock_swapIterations WebDocumentTextBlock_retrieve
WebDocumentTextBlock_update WebDocumentTextBlock_remove
WebDocumentTextBlock_parent WebDocumentTextBlock_document
WebDocumentTextBlock_templateBlock WebForm_retrieve
WebForm_update WebForm_remove
WebForm_xml WebForm_account
WebForm_database WebForm_setDatabase
WebForm_privileges WebForm_createFollowUp
WebForm_followUps WebForm_followUp
WebForm_triggeredFollowUps WebForm_copy
WebFormFollowUp_retrieve WebFormFollowUp_update
WebFormFollowUp_remove WebFormFollowUp_cause
WebFormFollowUp_setCause WebFormFollowUp_delay
WebFormFollowUp_setDelay WebFormFollowUp_action
WebFormFollowUp_setAction WebFormFollowUp_triggered
WebFormFollowUp_executed WebFormFollowUp_disabled
WebFormFollowUp_setDisabled WebFormFollowUp_webform
WebFormTriggeredFollowUp_retrieve WebFormTriggeredFollowUp_update
WebFormTriggeredFollowUp_remove WebFormTriggeredFollowUp_followUp
WebFormTriggeredFollowUp_profile WebFormTriggeredFollowUp_subProfile
WebFormTriggeredFollowUp_webform WebFormTriggeredFollowUp_submitter
WebFormTriggeredFollowUp_submittee WebImpressionStatistics_retrieve
WebImpressionStatistics_update WebImpressionStatistics_remove
WebImpressionStatistics_useragent WebImpressionStatistics_referer
WebImpressionStatistics_profile WebImpressionStatistics_subProfile
WebImpressionStatistics_webDocument WebSession_retrieve
WebSession_update WebSession_remove
WebSession_userAgent WebSession_webSite
WebSession_profile WebSession_subProfile
WebSession_loggedOn WebSession_setLoggedOn
WebSite_retrieve WebSite_update
WebSite_remove WebSite_account
WebSite_documents WebSite_document
WebSite_homeDocument WebSite_errorDocument
WebSite_forbiddenDocument WebSite_setHomeDocument
WebSite_setErrorDocument WebSite_setForbiddenDocument
WebSite_createDocument WebSite_domains
WebSite_domain WebSite_addDomain
WebSite_screenshot WebSite_privileges
WebSite_copy WebSite_createWebSession
WebSite_webSession WebSite_webSessions
WebSite_setSessionTimeout WebSite_setForceHttps
WebSite_webStatistics WebSiteDomain_retrieve
WebSiteDomain_update WebSiteDomain_remove
WebSiteDomain_isOnline WebSiteDomain_webSite
WebSiteDomain_webSession WebSiteDomain_webSessions
WebSiteDomain_webStatistics WebTemplate_retrieve
WebTemplate_update WebTemplate_remove
WebTemplate_documents WebTemplate_document
WebTemplate_createDocument WebTemplate_account
WebTemplate_privileges WebTemplate_newDocumentPrivileges
WebTemplate_source WebTemplate_setSource
WebTemplate_blocks WebTemplate_block
WebTemplate_images WebTemplate_image
WebTemplate_createImage WebTemplate_files
WebTemplate_file WebTemplate_createFile
WebTemplate_style WebTemplate_setStyle
WebTemplate_screenshot WebTemplate_property
WebTemplate_properties WebTemplate_createProperty
WebTemplateFile_retrieve WebTemplateFile_update
WebTemplateFile_remove WebTemplateFile_template
WebTemplateImage_retrieve WebTemplateImage_update
WebTemplateImage_remove WebTemplateImage_image
WebTemplateImage_template WebTemplateImageBlock_retrieve
WebTemplateImageBlock_update WebTemplateImageBlock_remove
WebTemplateImageBlock_parent WebTemplateImageBlock_template
WebTemplateLoopBlock_retrieve WebTemplateLoopBlock_update
WebTemplateLoopBlock_remove WebTemplateLoopBlock_parent
WebTemplateLoopBlock_template WebTemplateLoopBlock_blocks
WebTemplateLoopBlock_block WebTemplateProperty_retrieve
WebTemplateProperty_update WebTemplateProperty_remove
WebTemplateTextBlock_retrieve WebTemplateTextBlock_update
WebTemplateTextBlock_remove WebTemplateTextBlock_parent
WebTemplateTextBlock_template Xslt_retrieve
Xslt_update Xslt_remove
Xslt_account Xslt_privileges
Xslt_images Xslt_image
Xslt_createImage Xslt_files
Xslt_file Xslt_createFile
XsltFile_retrieve XsltFile_update
XsltFile_remove XsltFile_xslt
XsltImage_retrieve XsltImage_update
XsltImage_remove XsltImage_image
XsltImage_xslt

Stay up to date

Receive our monthly top tips, the latest news about database marketing, email marketing, mobile and much more!

Try Copernica yourself!

  • Sign up in less than 30 seconds

  • Access to every feature

  • No upfront payment required

Try Copernica for free