SOAP API methode PdfTemplateImageBlock_retrieve

Terug naar de indexpagina

Parameters
Parameter 'id' : string
The identifier (id) of the object that is retrieved

Return values
Return value 'pdftemplateimageblock' : Structure of type 'pdftemplateimageblock'
All properties of the retrieved pdftemplateimageblock

Structuur 'pdftemplateimageblock'
De structuur 'pdftemplateimageblock' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'status' : DataSourceString
The status of the block.
Eigenschap 'fitmethod' : DataSourceString
The fitMethod of the block
Eigenschap 'orientate' : DataSourceString
The orientation of the content of the block.
Eigenschap 'rotate' : DataSourceFloat
The rotation of the block.
Eigenschap 'name' : string
The name of the block.
Eigenschap 'description' : string
The description of the block.
Eigenschap 'showborder' : DataSourceBoolean
Is the border shown?.
Eigenschap 'position' : DataSourcePdfPosition
The position of the block.
Eigenschap 'boxsize' : DataSourcePdfBoxSize
The boxsize of the block.
Eigenschap 'refpoint' : DataSourcePdfRefPoint
The refpoint of the block.
Eigenschap 'bordercolor' : DataSourcePdfColor
The bordercolor of the block.
Eigenschap 'backgroundcolor' : DataSourcePdfColor
The backgroundcolor of the block.
Eigenschap 'linewidth' : DataSourceFloat
The linewidth of the block.
Eigenschap 'id' : string
The ID of the template block.