SOAP API methode NewDocumentPrivileges_update

Terug naar de indexpagina

Parameters
Parameter 'id' : string
The identifier (id) of the object that is updated
Parameter 'rights' : string
The access rights for this privileges object.

Return values
Return value 'newdocumentprivileges' : Structure of type 'newdocumentprivileges'
All properties of the now updated newdocumentprivileges

Structuur 'newdocumentprivileges'
De structuur 'newdocumentprivileges' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'id' : string
The id of the privileges object.
Eigenschap 'rights' : string
The access rights for this privileges object.