SOAP API methode EmailingTemplateTextBlock_retrieve

Terug naar de indexpagina

Parameters
Parameter 'id' : string
The identifier (id) of the object that is retrieved

Return values
Return value 'emailingtemplatetextblock' : Structure of type 'emailingtemplatetextblock'
All properties of the retrieved emailingtemplatetextblock

Structuur 'emailingtemplatetextblock'
De structuur 'emailingtemplatetextblock' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'id' : string
The ID of the block.
Eigenschap 'name' : string
The name of the block.
Eigenschap 'begin' : string
The HTML code that is displayed in front of the block, when the block exists.
Eigenschap 'end' : string
The HTML code that is displayed at the end of the block, when the block exists.