SOAP API method reference

De SOAP API van Copernica biedt alle functionaliteiten die ook beschikbaar zijn in de user interface. Met behulp van de API kun je scripts en programma's schrijven voor het uitwisselen van gegevens met Copernica.

Overzicht van methodes

De onderstaande methodes zijn beschikbaar in de SOAP API:

login
Account_retrieve Account_update
Account_remove Account_createdBy
Account_setCreatedBy Account_databases
Account_testDestinations Account_database
Account_createDatabase Account_user
Account_stats Account_emailingDocuments
Account_emailingTemplates Account_emailingTemplate
Account_createEmailingTemplate Account_createEmailing
Account_pdfTemplate Account_pdfTemplates
Account_createPdfTemplate Account_webTemplate
Account_webTemplates Account_createWebTemplate
Account_webSite Account_webSites
Account_createWebSite Account_ipRemovalPeriod
Account_setIpRemovalPeriod Account_fromAddresses
Account_fromAddress Account_createFromAddress
Account_processedEmailings Account_processedFaxMailings
Account_processedSmsMailings Account_scheduledEmailings
Account_scheduledFaxMailings Account_scheduledSmsMailings
Account_createFont Account_font
Account_fonts Account_smsDocument
Account_smsDocuments Account_createSmsDocument
Account_xslts Account_xslt
Account_createXslt Account_styles
Account_style Account_createStyle
Account_webForms Account_createWebForm
Account_webForm Account_webFormFollowUp
Account_dkims Account_dkim
Account_createDkim Account_sendEmail
Account_sendSms Account_sendFax
Account_createPdf Account_mediaLibraries
Account_mediaLibrary Account_createMediaLibrary
Account_emailingStatistics Account_smsStatistics
Account_faxStatistics Account_callback
Account_views Account_clearErrors
Account_error Account_privileges
Callback_retrieve Callback_update
Callback_remove Callback_database
Callback_collection Callback_source
Callback_setSource ChangeCondition_retrieve
ChangeCondition_update ChangeCondition_remove
ChangeCondition_rule ChangeCondition_setField
ChangeCondition_field ChangeCondition_setInterest
ChangeCondition_interest ChangeMiniCondition_retrieve
ChangeMiniCondition_update ChangeMiniCondition_remove
ChangeMiniCondition_miniRule ChangeMiniCondition_copy
ChangeMiniCondition_setField ChangeMiniCondition_field
Collection_retrieve Collection_update
Collection_remove Collection_collection
Collection_subProfile Collection_subProfiles
Collection_subProfileIds Collection_distinctSubProfiles
Collection_searchSubProfiles Collection_updateSubProfiles
Collection_countDistinctSubProfiles Collection_database
Collection_fields Collection_displayedFields
Collection_freeIndexes Collection_field
Collection_specialContentField Collection_specialTypeField
Collection_orderedField Collection_createField
Collection_miniViews Collection_miniView
Collection_createMiniView Collection_rebuild
Collection_addIntention Collection_removeIntention
Collection_intentions Collection_setTestDestination
Collection_testDestination Collection_removeSubProfiles
Collection_processedEmailings Collection_processedFaxMailings
Collection_processedSmsMailings Collection_emailingStatistics
Collection_smsStatistics Collection_faxStatistics
Collection_createConstraint Collection_constraint
Collection_constraints Collection_checkConstraints
Collection_applyUnsubscribeBehavior Collection_unsubscribeValues
Collection_setUnsubscribeValues Collection_unsubscribe
Collection_createFollowUp Collection_followUps
Collection_followUp Collection_triggeredFollowUps
Collection_createCallback Collection_callback
Collection_callbacks CollectionConstraint_retrieve
CollectionConstraint_update CollectionConstraint_remove
CollectionConstraint_rule CollectionConstraint_rules
CollectionConstraint_createRule CollectionConstraint_collection
CollectionConstraintRule_retrieve CollectionConstraintRule_update
CollectionConstraintRule_remove CollectionConstraintRule_constraint
CollectionConstraintRule_condition CollectionConstraintRule_conditions
CollectionConstraintRule_createCondition CollectionConstraintRuleNonDoubleCondition_retrieve
CollectionConstraintRuleNonDoubleCondition_update CollectionConstraintRuleNonDoubleCondition_remove
CollectionConstraintRuleNonDoubleCondition_rule CollectionConstraintRuleNonDoubleCondition_fields
CollectionConstraintRuleNonDoubleCondition_setFields CollectionConstraintRuleValueCondition_retrieve
CollectionConstraintRuleValueCondition_update CollectionConstraintRuleValueCondition_remove
CollectionConstraintRuleValueCondition_rule CollectionField_retrieve
CollectionField_update CollectionField_remove
CollectionField_collection CollectionField_countIncompatibleSubProfiles
CollectionFollowUp_retrieve CollectionFollowUp_update
CollectionFollowUp_remove CollectionFollowUp_cause
CollectionFollowUp_setCause CollectionFollowUp_delay
CollectionFollowUp_setDelay CollectionFollowUp_action
CollectionFollowUp_setAction CollectionFollowUp_triggered
CollectionFollowUp_executed CollectionFollowUp_disabled
CollectionFollowUp_setDisabled CollectionTriggeredFollowUp_retrieve
CollectionTriggeredFollowUp_update CollectionTriggeredFollowUp_remove
CollectionTriggeredFollowUp_followUp CollectionTriggeredFollowUp_profile
CollectionTriggeredFollowUp_subProfile ConstraintRuleNonDoubleCondition_retrieve
ConstraintRuleNonDoubleCondition_update ConstraintRuleNonDoubleCondition_remove
ConstraintRuleNonDoubleCondition_rule ConstraintRuleNonDoubleCondition_fields
ConstraintRuleNonDoubleCondition_setFields ConstraintRuleValueCondition_retrieve
ConstraintRuleValueCondition_update ConstraintRuleValueCondition_remove
ConstraintRuleValueCondition_rule Contact_retrieve
Contact_update Contact_remove
Contact_profile Contact_user
Contact_setUser Contact_type
Contact_setType ContactType_retrieve
ContactType_update ContactType_remove
Profile_retrieve Profile_update
Profile_remove Profile_database
Profile_fields Profile_displayedFields
Profile_field Profile_interests
Profile_interest Profile_subProfile
Profile_subProfiles Profile_processedEmailings
Profile_processedFaxMailings Profile_processedSmsMailings
Profile_individualPdfs Profile_emailingStatistics
Profile_smsStatistics Profile_faxStatistics
Profile_updateFields Profile_move
Profile_changeInterests Profile_updateInterests
Profile_setInterest Profile_rebuild
Profile_views Profile_contacts
Profile_createContact Profile_createSubProfile
Profile_searchSubProfiles Profile_updateSubProfiles
Profile_directories Profile_directory
Profile_createDirectory Profile_createIndividualPdf
Profile_scheduledEmailings Profile_scheduledFaxMailings
Profile_scheduledSmsMailings Profile_emailAddressValid
Profile_checkEmailAddress Profile_searchContacts
Profile_unsubscribe SubProfile_retrieve
SubProfile_update SubProfile_remove
SubProfile_profile SubProfile_collection
SubProfile_fields SubProfile_displayedFields
SubProfile_field SubProfile_processedEmailings
SubProfile_processedFaxMailings SubProfile_processedSmsMailings
SubProfile_individualPdfs SubProfile_emailingStatistics
SubProfile_smsStatistics SubProfile_faxStatistics
SubProfile_updateFields SubProfile_move
SubProfile_moveToProfile SubProfile_rebuild
SubProfile_miniViews SubProfile_createIndividualPdf
SubProfile_scheduledEmailings SubProfile_scheduledFaxMailings
SubProfile_scheduledSmsMailings SubProfile_emailAddressValid
SubProfile_checkEmailAddress SubProfile_unsubscribe
DKIM_retrieve DKIM_update
DKIM_remove Database_retrieve
Database_update Database_remove
Database_database Database_profile
Database_profiles Database_profileIds
Database_distinctProfiles Database_searchProfiles
Database_updateProfiles Database_countDistinctProfiles
Database_contacts Database_searchContacts
Database_account Database_fields
Database_displayedFields Database_createField
Database_interests Database_createInterest
Database_collections Database_createCollection
Database_field Database_specialContentField
Database_specialTypeField Database_orderedField
Database_interest Database_collection
Database_views Database_allViews
Database_view Database_createView
Database_createProfile Database_privileges
Database_createImport Database_import
Database_imports Database_createExport
Database_exports Database_export
Database_clear Database_rebuild
Database_addIntention Database_removeIntention
Database_intentions Database_setTestDestination
Database_testDestination Database_removeProfiles
Database_processedEmailings Database_processedFaxMailings
Database_processedSmsMailings Database_emailingStatistics
Database_smsStatistics Database_faxStatistics
Database_copyDirectoryStructure Database_copy
Database_checkConstraints Database_contactTypes
Database_contactType Database_createContactType
Database_applyUnsubscribeBehavior Database_unsubscribeValues
Database_setUnsubscribeValues Database_createFollowUp
Database_followUps Database_followUp
Database_triggeredFollowUps Database_createCallback
Database_callback Database_callbacks
DatabaseConstraint_retrieve DatabaseConstraint_update
DatabaseConstraint_remove DatabaseConstraint_rule
DatabaseConstraint_rules DatabaseConstraint_createRule
DatabaseConstraint_database DatabaseConstraint_check
DatabaseConstraintRule_retrieve DatabaseConstraintRule_update
DatabaseConstraintRule_remove DatabaseConstraintRule_constraint
DatabaseConstraintRule_condition DatabaseConstraintRule_conditions
DatabaseConstraintRule_createCondition DatabaseConstraintRuleNonDoubleCondition_retrieve
DatabaseConstraintRuleNonDoubleCondition_update DatabaseConstraintRuleNonDoubleCondition_remove
DatabaseConstraintRuleNonDoubleCondition_rule DatabaseConstraintRuleNonDoubleCondition_fields
DatabaseConstraintRuleNonDoubleCondition_setFields DatabaseConstraintRuleValueCondition_retrieve
DatabaseConstraintRuleValueCondition_update DatabaseConstraintRuleValueCondition_remove
DatabaseConstraintRuleValueCondition_rule DatabaseFollowUp_retrieve
DatabaseFollowUp_update DatabaseFollowUp_remove
DatabaseFollowUp_cause DatabaseFollowUp_setCause
DatabaseFollowUp_delay DatabaseFollowUp_setDelay
DatabaseFollowUp_action DatabaseFollowUp_setAction
DatabaseFollowUp_triggered DatabaseFollowUp_executed
DatabaseFollowUp_disabled DatabaseFollowUp_setDisabled
DatabaseTriggeredFollowUp_retrieve DatabaseTriggeredFollowUp_update
DatabaseTriggeredFollowUp_remove DatabaseTriggeredFollowUp_followUp
DatabaseTriggeredFollowUp_profile DatabaseTriggeredFollowUp_subProfile
DateCondition_retrieve DateCondition_update
DateCondition_remove DateCondition_rule
DateCondition_field DateCondition_setField
DateMiniCondition_retrieve DateMiniCondition_update
DateMiniCondition_remove DateMiniCondition_miniRule
DateMiniCondition_copy DateMiniCondition_field
DateMiniCondition_setField DocumentFollowUp_retrieve
DocumentFollowUp_update DocumentFollowUp_remove
DocumentFollowUp_cause DocumentFollowUp_setCause
DocumentFollowUp_delay DocumentFollowUp_setDelay
DocumentFollowUp_action DocumentFollowUp_setAction
DocumentFollowUp_triggered DocumentFollowUp_executed
DocumentFollowUp_disabled DocumentFollowUp_setDisabled
DocumentFollowUp_document DoubleFieldCondition_retrieve
DoubleFieldCondition_update DoubleFieldCondition_remove
DoubleFieldCondition_rule DoubleFieldCondition_fields
DoubleFieldCondition_setFields DoubleFieldMiniCondition_retrieve
DoubleFieldMiniCondition_update DoubleFieldMiniCondition_remove
DoubleFieldMiniCondition_miniRule DoubleFieldMiniCondition_copy
DoubleFieldMiniCondition_fields DoubleFieldMiniCondition_setFields
EmailCondition_retrieve EmailCondition_update
EmailCondition_remove EmailCondition_rule
EmailMessage_retrieve EmailMessage_update
EmailMessage_remove EmailMessage_user
EmailMiniCondition_retrieve EmailMiniCondition_update
EmailMiniCondition_remove EmailMiniCondition_miniRule
EmailMiniCondition_copy EmailingAbuse_retrieve
EmailingAbuse_update EmailingAbuse_remove
EmailingAbuse_mailing EmailingAbuse_destination
EmailingAbuse_profile EmailingAbuse_subProfile
EmailingClick_retrieve EmailingClick_update
EmailingClick_remove EmailingClick_userAgent
EmailingClick_referer EmailingClick_link
EmailingClick_profile EmailingClick_subProfile
EmailingClick_mailing EmailingClick_mailingGroup
EmailingClick_destination EmailingDelivery_retrieve
EmailingDelivery_update EmailingDelivery_remove
EmailingDelivery_mailing EmailingDelivery_destination
EmailingDelivery_profile EmailingDelivery_subProfile
EmailingDestination_retrieve EmailingDestination_update
EmailingDestination_remove EmailingDestination_mailing
EmailingDestination_profile EmailingDestination_subProfile
EmailingDestination_registerClick EmailingDestination_registerImpression
EmailingDestination_registerError EmailingDestination_registerAbuse
EmailingDestination_registerDelivery EmailingDestination_registerUnsubscribe
EmailingDestination_clicks EmailingDestination_errors
EmailingDestination_impressions EmailingDestination_retries
EmailingDestination_deliveries EmailingDestination_unsubscribes
EmailingDestination_triggeredFollowUps EmailingDestination_emailingGroup
EmailingDocument_retrieve EmailingDocument_update
EmailingDocument_remove EmailingDocument_template
EmailingDocument_privileges EmailingDocument_setProperty
EmailingDocument_setProperties EmailingDocument_properties
EmailingDocument_property EmailingDocument_blocks
EmailingDocument_block EmailingDocument_source
EmailingDocument_images EmailingDocument_image
EmailingDocument_createImage EmailingDocument_files
EmailingDocument_file EmailingDocument_createFile
EmailingDocument_style EmailingDocument_setStyle
EmailingDocument_screenshot EmailingDocument_thumbnail
EmailingDocument_attachments EmailingDocument_attachment
EmailingDocument_createAttachment EmailingDocument_createEmailing
EmailingDocument_createFollowUp EmailingDocument_followUps
EmailingDocument_followUp EmailingDocument_tellafriendDocument
EmailingDocument_setTellafriendDocument EmailingDocument_processedEmailings
EmailingDocument_emailingStatistics EmailingDocument_createLitmusTest
EmailingDocument_copy EmailingDocumentAttachment_retrieve
EmailingDocumentAttachment_update EmailingDocumentAttachment_remove
EmailingDocumentAttachment_file EmailingDocumentAttachment_pdf
EmailingDocumentAttachment_document EmailingDocumentFile_retrieve
EmailingDocumentFile_update EmailingDocumentFile_remove
EmailingDocumentFile_document EmailingDocumentImage_retrieve
EmailingDocumentImage_update EmailingDocumentImage_remove
EmailingDocumentImage_image EmailingDocumentImage_document
EmailingDocumentImageBlock_retrieve EmailingDocumentImageBlock_update
EmailingDocumentImageBlock_remove EmailingDocumentImageBlock_parent
EmailingDocumentImageBlock_document EmailingDocumentImageBlock_templateBlock
EmailingDocumentImageBlock_option EmailingDocumentImageBlock_options
EmailingDocumentImageBlock_createOption EmailingDocumentImageBlockOption_retrieve
EmailingDocumentImageBlockOption_update EmailingDocumentImageBlockOption_remove
EmailingDocumentImageBlockOption_image EmailingDocumentImageBlockOption_setStyleClass
EmailingDocumentImageBlockOption_setImage EmailingDocumentLitmusTest_retrieve
EmailingDocumentLitmusTest_update EmailingDocumentLitmusTest_remove
EmailingDocumentLitmusTest_document EmailingDocumentLitmusTest_user
EmailingDocumentLitmusTest_results EmailingDocumentLitmusTest_result
EmailingDocumentLitmusTest_snapshot EmailingDocumentLitmusTest_spamResults
EmailingDocumentLitmusTest_spamResult EmailingDocumentLoopBlock_retrieve
EmailingDocumentLoopBlock_update EmailingDocumentLoopBlock_remove
EmailingDocumentLoopBlock_parent EmailingDocumentLoopBlock_document
EmailingDocumentLoopBlock_templateBlock EmailingDocumentLoopBlock_blocks
EmailingDocumentLoopBlock_block EmailingDocumentLoopBlock_swapIterations
EmailingDocumentSnapshot_retrieve EmailingDocumentSnapshot_update
EmailingDocumentSnapshot_remove EmailingDocumentSnapshot_fromAddress
EmailingDocumentSnapshot_bccAddress EmailingDocumentSnapshot_replyToAddress
EmailingDocumentSnapshot_attachments EmailingDocumentSnapshot_attachment
EmailingDocumentSnapshot_images EmailingDocumentSnapshot_image
EmailingDocumentSnapshot_files EmailingDocumentSnapshot_file
EmailingDocumentSnapshot_links EmailingDocumentSnapshot_link
EmailingDocumentSnapshot_screenshot EmailingDocumentSnapshot_thumbnail
EmailingDocumentSnapshot_followUps EmailingDocumentSnapshot_followUp
EmailingDocumentSnapshot_account EmailingDocumentSnapshot_style
EmailingDocumentSnapshot_properties EmailingDocumentSnapshot_property
EmailingDocumentSnapshotAttachment_retrieve EmailingDocumentSnapshotAttachment_update
EmailingDocumentSnapshotAttachment_remove EmailingDocumentSnapshotAttachment_file
EmailingDocumentSnapshotAttachment_pdf EmailingDocumentSnapshotAttachment_document
EmailingDocumentSnapshotFile_retrieve EmailingDocumentSnapshotFile_update
EmailingDocumentSnapshotFile_remove EmailingDocumentSnapshotFile_snapshot
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_retrieve EmailingDocumentSnapshotFollowUp_update
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_remove EmailingDocumentSnapshotFollowUp_cause
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_setCause EmailingDocumentSnapshotFollowUp_delay
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_setDelay EmailingDocumentSnapshotFollowUp_action
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_setAction EmailingDocumentSnapshotFollowUp_triggered
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_executed EmailingDocumentSnapshotFollowUp_disabled
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_setDisabled EmailingDocumentSnapshotFollowUp_snapshot
EmailingDocumentSnapshotImage_retrieve EmailingDocumentSnapshotImage_update
EmailingDocumentSnapshotImage_remove EmailingDocumentSnapshotImage_image
EmailingDocumentSnapshotImage_snapshot EmailingDocumentSnapshotLink_retrieve
EmailingDocumentSnapshotLink_update EmailingDocumentSnapshotLink_remove
EmailingDocumentSnapshotLink_snapshot EmailingDocumentSnapshotLink_object
EmailingDocumentTextBlock_retrieve EmailingDocumentTextBlock_update
EmailingDocumentTextBlock_remove EmailingDocumentTextBlock_parent
EmailingDocumentTextBlock_document EmailingDocumentTextBlock_templateBlock
EmailingError_retrieve EmailingError_update
EmailingError_remove EmailingError_mailing
EmailingError_destination EmailingError_profile
EmailingError_subProfile EmailingImpression_retrieve
EmailingImpression_update EmailingImpression_remove
EmailingImpression_useragent EmailingImpression_referer
EmailingImpression_profile EmailingImpression_subProfile
EmailingImpression_mailing EmailingImpression_destination
EmailingRetry_retrieve EmailingRetry_update
EmailingRetry_remove EmailingRetry_mailing
EmailingRetry_destination EmailingRetry_profile
EmailingRetry_subProfile EmailingTemplate_retrieve
EmailingTemplate_update EmailingTemplate_remove
EmailingTemplate_documents EmailingTemplate_document
EmailingTemplate_createDocument EmailingTemplate_account
EmailingTemplate_privileges EmailingTemplate_newDocumentPrivileges
EmailingTemplate_copy EmailingTemplate_source
EmailingTemplate_setSource EmailingTemplate_blocks
EmailingTemplate_block EmailingTemplate_images
EmailingTemplate_image EmailingTemplate_createImage
EmailingTemplate_files EmailingTemplate_file
EmailingTemplate_createFile EmailingTemplate_style
EmailingTemplate_setStyle EmailingTemplate_screenshot
EmailingTemplate_property EmailingTemplate_properties
EmailingTemplate_createProperty EmailingTemplate_processedEmailings
EmailingTemplate_emailingStatistics EmailingTemplateFile_retrieve
EmailingTemplateFile_update EmailingTemplateFile_remove
EmailingTemplateFile_template EmailingTemplateImage_retrieve
EmailingTemplateImage_update EmailingTemplateImage_remove
EmailingTemplateImage_image EmailingTemplateImage_template
EmailingTemplateImageBlock_retrieve EmailingTemplateImageBlock_update
EmailingTemplateImageBlock_remove EmailingTemplateImageBlock_parent
EmailingTemplateImageBlock_template EmailingTemplateLoopBlock_retrieve
EmailingTemplateLoopBlock_update EmailingTemplateLoopBlock_remove
EmailingTemplateLoopBlock_parent EmailingTemplateLoopBlock_template
EmailingTemplateLoopBlock_blocks EmailingTemplateLoopBlock_block
EmailingTemplateProperty_retrieve EmailingTemplateProperty_update
EmailingTemplateProperty_remove EmailingTemplateTextBlock_retrieve
EmailingTemplateTextBlock_update EmailingTemplateTextBlock_remove
EmailingTemplateTextBlock_parent EmailingTemplateTextBlock_template
EmailingTriggeredFollowUp_retrieve EmailingTriggeredFollowUp_update
EmailingTriggeredFollowUp_remove EmailingTriggeredFollowUp_followUp
EmailingTriggeredFollowUp_profile EmailingTriggeredFollowUp_subProfile
EmailingTriggeredFollowUp_mailing EmailingTriggeredFollowUp_destination
EmailingUnsubscribe_retrieve EmailingUnsubscribe_update
EmailingUnsubscribe_remove EmailingUnsubscribe_mailing
EmailingUnsubscribe_destination EmailingUnsubscribe_profile
EmailingUnsubscribe_subProfile EmailingUnsubscribe_success
EmailingUnsubscribe_source Error_retrieve
Error_update Error_remove
Export_retrieve Export_update
Export_remove Export_interval
Export_setInterval Export_source
Export_setSource Export_fields
Export_createField Export_header
Export_data Export_start
ExportCondition_retrieve ExportCondition_update
ExportCondition_remove ExportCondition_rule
ExportField_retrieve ExportField_update
ExportField_remove ExportField_collection
ExportField_object ExportField_field
ExportField_interest ExportField_collectionField
ExportMiniCondition_retrieve ExportMiniCondition_update
ExportMiniCondition_remove ExportMiniCondition_miniRule
ExportMiniCondition_copy ExternalLink_retrieve
ExternalLink_update ExternalLink_remove
FaxCondition_retrieve FaxCondition_update
FaxCondition_remove FaxCondition_rule
FaxMailingDestination_retrieve FaxMailingDestination_update
FaxMailingDestination_remove FaxMailingDestination_mailing
FaxMailingDestination_profile FaxMailingDestination_subProfile
FaxMiniCondition_retrieve FaxMiniCondition_update
FaxMiniCondition_remove FaxMiniCondition_miniRule
FaxMiniCondition_copy Field_retrieve
Field_update Field_remove
Field_database Field_countIncompatibleProfiles
FieldCondition_retrieve FieldCondition_update
FieldCondition_remove FieldCondition_rule
FieldCondition_field FieldCondition_setField
FieldCondition_otherField FieldCondition_setOtherField
FieldMiniCondition_retrieve FieldMiniCondition_update
FieldMiniCondition_remove FieldMiniCondition_miniRule
FieldMiniCondition_copy FieldMiniCondition_field
FieldMiniCondition_setField FieldMiniCondition_otherField
FieldMiniCondition_setOtherField FieldMiniCondition_otherDatabaseField
FieldMiniCondition_setOtherDatabaseField File_retrieve
File_update File_remove
Font_retrieve Font_update
Font_remove Font_account
Font_metricFile Font_outlineFile
Font_image FromAddress_retrieve
FromAddress_update FromAddress_remove
GeoData_retrieve GeoData_update
GeoData_remove HttpReferer_retrieve
HttpReferer_update HttpReferer_remove
HttpReferer_webmailClient HttpReferer_searchEngine
HttpReferer_searchQuery Image_retrieve
Image_update Image_remove
Import_retrieve Import_update
Import_remove Import_database
Import_interval Import_setInterval
Import_url Import_columns
Import_idColumn Import_collections
Import_start Import_lastError
Import_addData ImportColumn_retrieve
ImportColumn_update ImportColumn_remove
ImportColumn_import ImportColumn_columnNumber
ImportColumn_columnName ImportColumn_collection
ImportColumn_setCollection ImportColumn_field
ImportColumn_setField ImportColumn_setInterest
IndividualPdf_retrieve IndividualPdf_update
IndividualPdf_remove IndividualPdf_profile
IndividualPdf_subProfile IndividualPdf_snapshot
Interest_retrieve Interest_update
Interest_remove Interest_database
InterestCondition_retrieve InterestCondition_update
InterestCondition_remove InterestCondition_rule
InterestCondition_interest InterestCondition_setInterest
LastContactCondition_retrieve LastContactCondition_update
LastContactCondition_remove LastContactCondition_rule
LastContactCondition_user LastContactCondition_setUser
Link_retrieve Link_update
Link_remove LinkedImage_retrieve
LinkedImage_update LinkedImage_remove
LinkedImage_image LitmusEmailApplication_retrieve
LitmusEmailApplication_update LitmusEmailApplication_remove
LitmusEmailTestResult_retrieve LitmusEmailTestResult_update
LitmusEmailTestResult_remove LitmusEmailTestResult_application
LitmusEmailTestResult_resultImages LitmusEmailTestResult_resultImage
LitmusMobileEmailApplication_retrieve LitmusMobileEmailApplication_update
LitmusMobileEmailApplication_remove LitmusSpamApplication_retrieve
LitmusSpamApplication_update LitmusSpamApplication_remove
LitmusSpamTestResult_retrieve LitmusSpamTestResult_update
LitmusSpamTestResult_remove LitmusSpamTestResult_application
LitmusTestResultImage_retrieve LitmusTestResultImage_update
LitmusTestResultImage_remove LitmusTestResultImage_image
LitmusTestResultSpamHeader_retrieve LitmusTestResultSpamHeader_update
LitmusTestResultSpamHeader_remove LitmusTestResultSpamHeader_testResult
Mailbox_retrieve Mailbox_update
Mailbox_remove Mailbox_user
MediaLibrary_retrieve MediaLibrary_update
MediaLibrary_remove MediaLibrary_images
MediaLibrary_image MediaLibrary_createImage
MediaLibrary_files MediaLibrary_file
MediaLibrary_createFile MediaLibrary_privileges
MediaLibraryFile_retrieve MediaLibraryFile_update
MediaLibraryFile_remove MediaLibraryFile_mediaLibrary
MediaLibraryImage_retrieve MediaLibraryImage_update
MediaLibraryImage_remove MediaLibraryImage_image
MediaLibraryImage_mediaLibrary MiniRule_retrieve
MiniRule_update MiniRule_remove
MiniRule_miniView MiniRule_miniCondition
MiniRule_miniConditions MiniRule_createMiniCondition
MiniRule_copy MiniView_retrieve
MiniView_update MiniView_remove
MiniView_collection MiniView_subProfile
MiniView_subProfiles MiniView_subProfileIds
MiniView_distinctSubProfiles MiniView_searchSubProfiles
MiniView_updateSubProfiles MiniView_countDistinctSubProfiles
MiniView_miniRule MiniView_miniRules
MiniView_createMiniRule MiniView_rebuild
MiniView_addIntention MiniView_removeIntention
MiniView_intentions MiniView_setTestDestination
MiniView_testDestination MiniView_views
MiniView_processedEmailings MiniView_processedFaxMailings
MiniView_processedSmsMailings MiniViewCondition_retrieve
MiniViewCondition_update MiniViewCondition_remove
MiniViewCondition_rule MiniViewCondition_miniView
MiniViewCondition_setMiniView NewDocumentPrivileges_retrieve
NewDocumentPrivileges_update NewDocumentPrivileges_remove
NewDocumentPrivileges_isAllowed NewDocumentPrivileges_grant
NewDocumentPrivileges_revoke NewDocumentPrivileges_clear
NewDocumentPrivileges_setStandard PartCondition_retrieve
PartCondition_update PartCondition_remove
PartCondition_rule PartCondition_addField
PartCondition_fields PartCondition_field
PartConditionField_retrieve PartConditionField_update
PartConditionField_remove PartConditionField_PartCondition
PartConditionField_field PartConditionField_moveUp
PartConditionField_moveDown PartMiniCondition_retrieve
PartMiniCondition_update PartMiniCondition_remove
PartMiniCondition_miniRule PartMiniCondition_copy
PartMiniCondition_addField PartMiniCondition_fields
PartMiniCondition_field PartMiniConditionField_retrieve
PartMiniConditionField_update PartMiniConditionField_remove
PartMiniConditionField_PartMiniCondition PartMiniConditionField_field
PartMiniConditionField_moveUp PartMiniConditionField_moveDown
PdfDocument_retrieve PdfDocument_update
PdfDocument_remove PdfDocument_template
PdfDocument_privileges PdfDocument_setProperty
PdfDocument_setProperties PdfDocument_properties
PdfDocument_property PdfDocument_copy
PdfDocument_errors PdfDocument_source
PdfDocument_pages PdfDocument_page
PdfDocument_addPage PdfDocument_createExport
PdfDocument_exports PdfDocument_export
PdfDocument_createFaxMailing PdfDocument_faxStatistics
PdfDocument_screenshot PdfDocumentError_retrieve
PdfDocumentError_update PdfDocumentError_remove
PdfDocumentError_document PdfDocumentError_page
PdfDocumentError_block PdfDocumentImageBlock_retrieve
PdfDocumentImageBlock_update PdfDocumentImageBlock_remove
PdfDocumentImageBlock_page PdfDocumentImageBlock_setImage
PdfDocumentImageBlock_image PdfDocumentImageBlock_dpi
PdfDocumentImageBlock_setDpi PdfDocumentImageBlock_setScale
PdfDocumentImageBlock_scale PdfDocumentPage_retrieve
PdfDocumentPage_update PdfDocumentPage_remove
PdfDocumentPage_screenshot PdfDocumentPage_templatePage
PdfDocumentPage_document PdfDocumentPage_move
PdfDocumentPage_blocks PdfDocumentPage_block
PdfDocumentPdfBlock_retrieve PdfDocumentPdfBlock_update
PdfDocumentPdfBlock_remove PdfDocumentPdfBlock_page
PdfDocumentPdfBlock_setPDF PdfDocumentPdfBlock_pdf
PdfDocumentPdfBlock_scale PdfDocumentPdfBlock_setScale
PdfDocumentPdfBlock_defaultPdf PdfDocumentPdfBlock_defaultPdfPage
PdfDocumentSnapshot_retrieve PdfDocumentSnapshot_update
PdfDocumentSnapshot_remove PdfDocumentSnapshot_pages
PdfDocumentSnapshot_page PdfDocumentSnapshot_screenshot
PdfDocumentSnapshot_size PdfDocumentSnapshot_account
PdfDocumentSnapshot_properties PdfDocumentSnapshot_property
PdfDocumentSnapshot_faxStatistics PdfDocumentSnapshotPage_retrieve
PdfDocumentSnapshotPage_update PdfDocumentSnapshotPage_remove
PdfDocumentSnapshotPage_screenshot PdfDocumentTextBlock_retrieve
PdfDocumentTextBlock_update PdfDocumentTextBlock_remove
PdfDocumentTextBlock_page PdfExport_retrieve
PdfExport_update PdfExport_remove
PdfExport_document PdfExport_target
PdfExport_data PdfSizeContext_retrieve
PdfSizeContext_update PdfSizeContext_remove
PdfTemplate_retrieve PdfTemplate_update
PdfTemplate_remove PdfTemplate_documents
PdfTemplate_document PdfTemplate_createDocument
PdfTemplate_account PdfTemplate_privileges
PdfTemplate_newDocumentPrivileges PdfTemplate_copy
PdfTemplate_pages PdfTemplate_page
PdfTemplate_property PdfTemplate_properties
PdfTemplate_createProperty PdfTemplate_faxStatistics
PdfTemplate_screenshot PdfTemplateImageBlock_retrieve
PdfTemplateImageBlock_update PdfTemplateImageBlock_remove
PdfTemplateImageBlock_page PdfTemplateImageBlock_defaultimage
PdfTemplateImageBlock_dpi PdfTemplateImageBlock_setDpi
PdfTemplateImageBlock_setScale PdfTemplateImageBlock_scale
PdfTemplatePage_retrieve PdfTemplatePage_update
PdfTemplatePage_remove PdfTemplatePage_template
PdfTemplatePage_screenshot PdfTemplatePage_blocks
PdfTemplatePage_block PdfTemplatePdfBlock_retrieve
PdfTemplatePdfBlock_update PdfTemplatePdfBlock_remove
PdfTemplatePdfBlock_defaultPdf PdfTemplatePdfBlock_defaultPdfPage
PdfTemplatePdfBlock_setScale PdfTemplatePdfBlock_scale
PdfTemplateProperty_retrieve PdfTemplateProperty_update
PdfTemplateProperty_remove PdfTemplateTextBlock_retrieve
PdfTemplateTextBlock_update PdfTemplateTextBlock_remove
PdfTemplateTextBlock_page Privileges_retrieve
Privileges_update Privileges_remove
Privileges_isAllowed Privileges_grant
Privileges_revoke Privileges_clear
Privileges_setStandard ProcessedEmailing_retrieve
ProcessedEmailing_update ProcessedEmailing_remove
ProcessedEmailing_user ProcessedEmailing_snapshot
ProcessedEmailing_destinations ProcessedEmailing_destination
ProcessedEmailing_account ProcessedEmailing_database
ProcessedEmailing_collection ProcessedEmailing_scheduledMailing
ProcessedEmailing_settings ProcessedEmailing_extraDocumentProperties
ProcessedEmailing_createAccessKey ProcessedEmailing_clicks
ProcessedEmailing_impressions ProcessedEmailing_errors
ProcessedEmailing_abuses ProcessedEmailing_deliveries
ProcessedEmailing_retries ProcessedEmailing_triggeredFollowUps
ProcessedEmailing_abuseTypes ProcessedEmailing_errorTypes
ProcessedEmailing_errorCodes ProcessedEmailing_impression
ProcessedEmailing_click ProcessedEmailing_error
ProcessedEmailing_triggeredFollowUp ProcessedEmailing_statistics
ProcessedEmailing_triggeringFollowUp ProcessedEmailing_testGroups
ProcessedEmailing_finalGroup ProcessedEmailingFinalGroup_retrieve
ProcessedEmailingFinalGroup_update ProcessedEmailingFinalGroup_remove
ProcessedEmailingFinalGroup_processedEmailing ProcessedEmailingFinalGroup_snapshot
ProcessedEmailingFinalGroup_clicks ProcessedEmailingFinalGroup_impressions
ProcessedEmailingFinalGroup_errors ProcessedEmailingFinalGroup_abuses
ProcessedEmailingFinalGroup_triggeredFollowUps ProcessedEmailingFinalGroup_abuseTypes
ProcessedEmailingFinalGroup_errorTypes ProcessedEmailingFinalGroup_errorCodes
ProcessedEmailingFinalGroup_impression ProcessedEmailingFinalGroup_click
ProcessedEmailingFinalGroup_error ProcessedEmailingFinalGroup_triggeredFollowUp
ProcessedEmailingFinalGroup_statistics ProcessedEmailingTestGroup_retrieve
ProcessedEmailingTestGroup_update ProcessedEmailingTestGroup_remove
ProcessedEmailingTestGroup_processedEmailing ProcessedEmailingTestGroup_snapshot
ProcessedEmailingTestGroup_clicks ProcessedEmailingTestGroup_impressions
ProcessedEmailingTestGroup_errors ProcessedEmailingTestGroup_abuses
ProcessedEmailingTestGroup_triggeredFollowUps ProcessedEmailingTestGroup_abuseTypes
ProcessedEmailingTestGroup_errorTypes ProcessedEmailingTestGroup_errorCodes
ProcessedEmailingTestGroup_impression ProcessedEmailingTestGroup_click
ProcessedEmailingTestGroup_error ProcessedEmailingTestGroup_triggeredFollowUp
ProcessedEmailingTestGroup_statistics ProcessedEmailingTestGroup_scheduledEmailingTestGroup
ProcessedFaxMailing_retrieve ProcessedFaxMailing_update
ProcessedFaxMailing_remove ProcessedFaxMailing_user
ProcessedFaxMailing_snapshot ProcessedFaxMailing_destinations
ProcessedFaxMailing_destination ProcessedFaxMailing_account
ProcessedFaxMailing_database ProcessedFaxMailing_collection
ProcessedFaxMailing_scheduledMailing ProcessedFaxMailing_settings
ProcessedFaxMailing_extraDocumentProperties ProcessedFaxMailing_createAccessKey
ProcessedFaxMailing_faxStatistics ProcessedSmsMailing_retrieve
ProcessedSmsMailing_update ProcessedSmsMailing_remove
ProcessedSmsMailing_user ProcessedSmsMailing_snapshot
ProcessedSmsMailing_destinations ProcessedSmsMailing_destination
ProcessedSmsMailing_account ProcessedSmsMailing_database
ProcessedSmsMailing_collection ProcessedSmsMailing_scheduledMailing
ProcessedSmsMailing_settings ProcessedSmsMailing_extraDocumentProperties
ProcessedSmsMailing_createAccessKey ProcessedSmsMailing_smsStatistics
ProfileDir_retrieve ProfileDir_update
ProfileDir_remove ProfileDir_parent
ProfileDir_profile ProfileDir_directories
ProfileDir_directory ProfileDir_createDirectory
ProfileDir_files ProfileDir_file
ProfileDir_createFile ProfileFile_retrieve
ProfileFile_update ProfileFile_remove
ProfileFile_file ProfileFile_directory
ReferMiniCondition_retrieve ReferMiniCondition_update
ReferMiniCondition_remove ReferMiniCondition_miniRule
ReferMiniCondition_copy ReferMiniCondition_setReferMiniView
ReferViewCondition_retrieve ReferViewCondition_update
ReferViewCondition_remove ReferViewCondition_rule
ReferViewCondition_setReferView Rule_retrieve
Rule_update Rule_remove
Rule_view Rule_condition
Rule_conditions Rule_createCondition
Rule_copy ScheduledEmailing_retrieve
ScheduledEmailing_update ScheduledEmailing_remove
ScheduledEmailing_interval ScheduledEmailing_setInterval
ScheduledEmailing_document ScheduledEmailing_account
ScheduledEmailing_user ScheduledEmailing_setTarget
ScheduledEmailing_settings ScheduledEmailing_processedEmailings
ScheduledEmailing_testGroups ScheduledEmailing_statistics
ScheduledEmailingTestGroup_retrieve ScheduledEmailingTestGroup_update
ScheduledEmailingTestGroup_remove ScheduledEmailingTestGroup_document
ScheduledEmailingTestGroup_scheduledEmailing ScheduledFaxMailing_retrieve
ScheduledFaxMailing_update ScheduledFaxMailing_remove
ScheduledFaxMailing_interval ScheduledFaxMailing_setInterval
ScheduledFaxMailing_document ScheduledFaxMailing_account
ScheduledFaxMailing_user ScheduledFaxMailing_setTarget
ScheduledFaxMailing_settings ScheduledFaxMailing_processedFaxMailings
ScheduledFaxMailing_faxStatistics ScheduledSmsMailing_retrieve
ScheduledSmsMailing_update ScheduledSmsMailing_remove
ScheduledSmsMailing_interval ScheduledSmsMailing_setInterval
ScheduledSmsMailing_document ScheduledSmsMailing_account
ScheduledSmsMailing_user ScheduledSmsMailing_setTarget
ScheduledSmsMailing_settings ScheduledSmsMailing_processedSmsMailings
SmsCondition_retrieve SmsCondition_update
SmsCondition_remove SmsCondition_rule
SmsDocument_retrieve SmsDocument_update
SmsDocument_remove SmsDocument_template
SmsDocument_privileges SmsDocument_setProperty
SmsDocument_setProperties SmsDocument_properties
SmsDocument_property SmsDocument_copy
SmsDocument_account SmsDocument_createSmsMailing
SmsDocument_processedSmsMailings SmsDocument_smsStatistics
SmsDocumentSnapshot_retrieve SmsDocumentSnapshot_update
SmsDocumentSnapshot_remove SmsDocumentSnapshot_smsStatistics
SmsMailingDestination_retrieve SmsMailingDestination_update
SmsMailingDestination_remove SmsMailingDestination_mailing
SmsMailingDestination_profile SmsMailingDestination_subProfile
SmsMiniCondition_retrieve SmsMiniCondition_update
SmsMiniCondition_remove SmsMiniCondition_miniRule
SmsMiniCondition_copy Style_retrieve
Style_update Style_remove
Style_account Style_privileges
Style_createImage Style_image
Style_images Style_createFile
Style_file Style_files
StyleFile_retrieve StyleFile_update
StyleFile_remove StyleFile_style
StyleImage_retrieve StyleImage_update
StyleImage_remove StyleImage_image
StyleImage_style StyleSnapshot_retrieve
StyleSnapshot_update StyleSnapshot_remove
StyleSnapshotFile_retrieve StyleSnapshotFile_update
StyleSnapshotFile_remove StyleSnapshotFile_snapshot
StyleSnapshotImage_retrieve StyleSnapshotImage_update
StyleSnapshotImage_remove StyleSnapshotImage_image
StyleSnapshotImage_snapshot Submittee_retrieve
Submittee_update Submittee_remove
Submittee_webform Submittee_profile
Submittee_subProfile Submittee_submitter
Submittee_triggeredFollowUps Submitter_retrieve
Submitter_update Submitter_remove
Submitter_webform Submitter_profile
Submitter_subProfile Submitter_fields
Submitter_interests Submitter_triggeredFollowUps
Submitter_submittees SurveyCondition_retrieve
SurveyCondition_update SurveyCondition_remove
SurveyCondition_rule SurveyFile_retrieve
SurveyFile_update SurveyFile_remove
SurveyFile_survey SurveyFollowUp_retrieve
SurveyFollowUp_update SurveyFollowUp_remove
SurveyFollowUp_cause SurveyFollowUp_setCause
SurveyFollowUp_delay SurveyFollowUp_setDelay
SurveyFollowUp_action SurveyFollowUp_setAction
SurveyFollowUp_triggered SurveyFollowUp_executed
SurveyFollowUp_disabled SurveyFollowUp_setDisabled
SurveyImage_retrieve SurveyImage_update
SurveyImage_remove SurveyImage_image
SurveyImage_survey SurveyMiniCondition_retrieve
SurveyMiniCondition_update SurveyMiniCondition_remove
SurveyMiniCondition_miniRule SurveyMiniCondition_copy
SurveyTriggeredFollowUp_retrieve SurveyTriggeredFollowUp_update
SurveyTriggeredFollowUp_remove SurveyTriggeredFollowUp_followUp
SurveyTriggeredFollowUp_profile SurveyTriggeredFollowUp_subProfile
ToDoCondition_retrieve ToDoCondition_update
ToDoCondition_remove ToDoCondition_rule
ToDoCondition_user ToDoCondition_setUser
User_retrieve User_update
User_remove User_account
User_createdBy User_setCreatedBy
User_photo User_setPhoto
User_contacts User_stats
User_setPersonalizeDestination User_personalizeDestination
User_constructPrivileges User_grantConstructPrivilege
User_revokeConstructPrivilege User_pdfDocuments
User_emailingDocuments User_smsDocuments
User_sendEmail User_sendSms
User_createPdf User_sendFax
User_mailboxes User_return
User_createMailbox User_emailMessage
User_emailMessages UserAgent_retrieve
UserAgent_update UserAgent_remove
View_retrieve View_update
View_remove View_database
View_profile View_profiles
View_profileIds View_distinctProfiles
View_searchProfiles View_updateProfiles
View_countDistinctProfiles View_contacts
View_searchContacts View_views
View_allViews View_view
View_createView View_parent
View_setParent View_rule
View_rules View_createRule
View_rebuild View_addIntention
View_removeIntention View_intentions
View_setTestDestination View_testDestination
View_copyDirectoryStructure View_copy
View_emailingStatistics View_smsStatistics
View_faxStatistics View_processedEmailings
View_processedFaxMailings View_processedSmsMailings
WebDocument_retrieve WebDocument_update
WebDocument_remove WebDocument_template
WebDocument_privileges WebDocument_setProperty
WebDocument_setProperties WebDocument_properties
WebDocument_property WebDocument_blocks
WebDocument_block WebDocument_source
WebDocument_images WebDocument_image
WebDocument_createImage WebDocument_files
WebDocument_file WebDocument_createFile
WebDocument_style WebDocument_setStyle
WebDocument_screenshot WebDocument_thumbnail
WebDocument_copy WebDocument_webSite
WebDocument_setWebSite WebDocument_size
WebDocument_webStatistics WebDocumentFile_retrieve
WebDocumentFile_update WebDocumentFile_remove
WebDocumentFile_document WebDocumentImage_retrieve
WebDocumentImage_update WebDocumentImage_remove
WebDocumentImage_image WebDocumentImage_document
WebDocumentImageBlock_retrieve WebDocumentImageBlock_update
WebDocumentImageBlock_remove WebDocumentImageBlock_parent
WebDocumentImageBlock_document WebDocumentImageBlock_templateBlock
WebDocumentImageBlock_option WebDocumentImageBlock_options
WebDocumentImageBlock_createOption WebDocumentImageBlockOption_retrieve
WebDocumentImageBlockOption_update WebDocumentImageBlockOption_remove
WebDocumentImageBlockOption_image WebDocumentImageBlockOption_setStyleClass
WebDocumentImageBlockOption_setImage WebDocumentLoopBlock_retrieve
WebDocumentLoopBlock_update WebDocumentLoopBlock_remove
WebDocumentLoopBlock_parent WebDocumentLoopBlock_document
WebDocumentLoopBlock_templateBlock WebDocumentLoopBlock_blocks
WebDocumentLoopBlock_block WebDocumentLoopBlock_swapIterations
WebDocumentTextBlock_retrieve WebDocumentTextBlock_update
WebDocumentTextBlock_remove WebDocumentTextBlock_parent
WebDocumentTextBlock_document WebDocumentTextBlock_templateBlock
WebForm_retrieve WebForm_update
WebForm_remove WebForm_xml
WebForm_account WebForm_database
WebForm_setDatabase WebForm_privileges
WebForm_createFollowUp WebForm_followUps
WebForm_followUp WebForm_triggeredFollowUps
WebForm_copy WebFormFollowUp_retrieve
WebFormFollowUp_update WebFormFollowUp_remove
WebFormFollowUp_cause WebFormFollowUp_setCause
WebFormFollowUp_delay WebFormFollowUp_setDelay
WebFormFollowUp_action WebFormFollowUp_setAction
WebFormFollowUp_triggered WebFormFollowUp_executed
WebFormFollowUp_disabled WebFormFollowUp_setDisabled
WebFormFollowUp_webform WebFormTriggeredFollowUp_retrieve
WebFormTriggeredFollowUp_update WebFormTriggeredFollowUp_remove
WebFormTriggeredFollowUp_followUp WebFormTriggeredFollowUp_profile
WebFormTriggeredFollowUp_subProfile WebFormTriggeredFollowUp_webform
WebFormTriggeredFollowUp_submitter WebFormTriggeredFollowUp_submittee
WebImpressionStatistics_retrieve WebImpressionStatistics_update
WebImpressionStatistics_remove WebImpressionStatistics_useragent
WebImpressionStatistics_referer WebImpressionStatistics_profile
WebImpressionStatistics_subProfile WebImpressionStatistics_webDocument
WebSession_retrieve WebSession_update
WebSession_remove WebSession_userAgent
WebSession_webSite WebSession_profile
WebSession_subProfile WebSession_loggedOn
WebSession_setLoggedOn WebSite_retrieve
WebSite_update WebSite_remove
WebSite_account WebSite_documents
WebSite_document WebSite_homeDocument
WebSite_errorDocument WebSite_forbiddenDocument
WebSite_setHomeDocument WebSite_setErrorDocument
WebSite_setForbiddenDocument WebSite_createDocument
WebSite_domains WebSite_domain
WebSite_addDomain WebSite_screenshot
WebSite_privileges WebSite_copy
WebSite_createWebSession WebSite_webSession
WebSite_webSessions WebSite_setSessionTimeout
WebSite_setForceHttps WebSite_webStatistics
WebSiteDomain_retrieve WebSiteDomain_update
WebSiteDomain_remove WebSiteDomain_isOnline
WebSiteDomain_webSite WebSiteDomain_webSession
WebSiteDomain_webSessions WebSiteDomain_webStatistics
WebTemplate_retrieve WebTemplate_update
WebTemplate_remove WebTemplate_documents
WebTemplate_document WebTemplate_createDocument
WebTemplate_account WebTemplate_privileges
WebTemplate_newDocumentPrivileges WebTemplate_copy
WebTemplate_source WebTemplate_setSource
WebTemplate_blocks WebTemplate_block
WebTemplate_images WebTemplate_image
WebTemplate_createImage WebTemplate_files
WebTemplate_file WebTemplate_createFile
WebTemplate_style WebTemplate_setStyle
WebTemplate_screenshot WebTemplate_property
WebTemplate_properties WebTemplate_createProperty
WebTemplateFile_retrieve WebTemplateFile_update
WebTemplateFile_remove WebTemplateFile_template
WebTemplateImage_retrieve WebTemplateImage_update
WebTemplateImage_remove WebTemplateImage_image
WebTemplateImage_template WebTemplateImageBlock_retrieve
WebTemplateImageBlock_update WebTemplateImageBlock_remove
WebTemplateImageBlock_parent WebTemplateImageBlock_template
WebTemplateLoopBlock_retrieve WebTemplateLoopBlock_update
WebTemplateLoopBlock_remove WebTemplateLoopBlock_parent
WebTemplateLoopBlock_template WebTemplateLoopBlock_blocks
WebTemplateLoopBlock_block WebTemplateProperty_retrieve
WebTemplateProperty_update WebTemplateProperty_remove
WebTemplateTextBlock_retrieve WebTemplateTextBlock_update
WebTemplateTextBlock_remove WebTemplateTextBlock_parent
WebTemplateTextBlock_template Xslt_retrieve
Xslt_update Xslt_remove
Xslt_account Xslt_privileges
Xslt_images Xslt_image
Xslt_createImage Xslt_files
Xslt_file Xslt_createFile
XsltFile_retrieve XsltFile_update
XsltFile_remove XsltFile_xslt
XsltImage_retrieve XsltImage_update
XsltImage_remove XsltImage_image
XsltImage_xslt