SOAP API method reference

De SOAP API van Copernica biedt alle functionaliteiten die ook beschikbaar zijn in de user interface. Met behulp van de API kun je scripts en programma's schrijven voor het uitwisselen van gegevens met Copernica.

Overzicht van methodes

De onderstaande methodes zijn beschikbaar in de SOAP API:

login
Account_retrieve Account_update
Account_remove Account_createdBy
Account_setCreatedBy Account_databases
Account_testDestinations Account_database
Account_createDatabase Account_user
Account_stats Account_emailingDocuments
Account_emailingTemplates Account_emailingTemplate
Account_createEmailingTemplate Account_createEmailing
Account_pdfTemplate Account_pdfTemplates
Account_createPdfTemplate Account_webTemplate
Account_webTemplates Account_createWebTemplate
Account_webSite Account_webSites
Account_createWebSite Account_ipRemovalPeriod
Account_setIpRemovalPeriod Account_fromAddresses
Account_fromAddress Account_createFromAddress
Account_processedEmailings Account_processedFaxMailings
Account_processedSmsMailings Account_scheduledEmailings
Account_scheduledFaxMailings Account_scheduledSmsMailings
Account_createFont Account_font
Account_fonts Account_smsDocument
Account_smsDocuments Account_createSmsDocument
Account_xslts Account_xslt
Account_createXslt Account_styles
Account_style Account_createStyle
Account_webForms Account_createWebForm
Account_webForm Account_webFormFollowUp
Account_dkims Account_dkim
Account_createDkim Account_sendEmail
Account_sendSms Account_sendFax
Account_createPdf Account_mediaLibraries
Account_mediaLibrary Account_createMediaLibrary
Account_emailingStatistics Account_smsStatistics
Account_faxStatistics Account_callback
Account_views Account_clearErrors
Account_error Account_privileges
Callback_retrieve Callback_update
Callback_remove Callback_database
Callback_collection Callback_source
Callback_setSource ChangeCondition_retrieve
ChangeCondition_update ChangeCondition_remove
ChangeCondition_rule ChangeCondition_setField
ChangeCondition_field ChangeCondition_setInterest
ChangeCondition_interest ChangeMiniCondition_retrieve
ChangeMiniCondition_update ChangeMiniCondition_remove
ChangeMiniCondition_miniRule ChangeMiniCondition_copy
ChangeMiniCondition_setField ChangeMiniCondition_field
Collection_retrieve Collection_update
Collection_remove Collection_collection
Collection_subProfile Collection_subProfiles
Collection_subProfileIds Collection_distinctSubProfiles
Collection_searchSubProfiles Collection_updateSubProfiles
Collection_countDistinctSubProfiles Collection_database
Collection_fields Collection_displayedFields
Collection_freeIndexes Collection_field
Collection_specialContentField Collection_specialTypeField
Collection_orderedField Collection_createField
Collection_miniViews Collection_miniView
Collection_createMiniView Collection_rebuild
Collection_addIntention Collection_removeIntention
Collection_intentions Collection_setTestDestination
Collection_testDestination Collection_removeSubProfiles
Collection_processedEmailings Collection_processedFaxMailings
Collection_processedSmsMailings Collection_emailingStatistics
Collection_smsStatistics Collection_faxStatistics
Collection_createConstraint Collection_constraint
Collection_constraints Collection_checkConstraints
Collection_applyUnsubscribeBehavior Collection_unsubscribeValues
Collection_setUnsubscribeValues Collection_unsubscribe
Collection_createFollowUp Collection_followUps
Collection_followUp Collection_triggeredFollowUps
Collection_createCallback Collection_callback
Collection_callbacks CollectionConstraint_retrieve
CollectionConstraint_update CollectionConstraint_remove
CollectionConstraint_rule CollectionConstraint_rules
CollectionConstraint_createRule CollectionConstraint_collection
CollectionConstraintRule_retrieve CollectionConstraintRule_update
CollectionConstraintRule_remove CollectionConstraintRule_constraint
CollectionConstraintRule_condition CollectionConstraintRule_conditions
CollectionConstraintRule_createCondition CollectionConstraintRuleNonDoubleCondition_retrieve
CollectionConstraintRuleNonDoubleCondition_update CollectionConstraintRuleNonDoubleCondition_remove
CollectionConstraintRuleNonDoubleCondition_rule CollectionConstraintRuleNonDoubleCondition_fields
CollectionConstraintRuleNonDoubleCondition_setFields CollectionConstraintRuleValueCondition_retrieve
CollectionConstraintRuleValueCondition_update CollectionConstraintRuleValueCondition_remove
CollectionConstraintRuleValueCondition_rule CollectionField_retrieve
CollectionField_update CollectionField_remove
CollectionField_collection CollectionField_countIncompatibleSubProfiles
CollectionFollowUp_retrieve CollectionFollowUp_update
CollectionFollowUp_remove CollectionFollowUp_cause
CollectionFollowUp_setCause CollectionFollowUp_delay
CollectionFollowUp_setDelay CollectionFollowUp_action
CollectionFollowUp_setAction CollectionFollowUp_triggered
CollectionFollowUp_executed CollectionFollowUp_disabled
CollectionFollowUp_setDisabled CollectionTriggeredFollowUp_retrieve
CollectionTriggeredFollowUp_update CollectionTriggeredFollowUp_remove
CollectionTriggeredFollowUp_followUp CollectionTriggeredFollowUp_profile
CollectionTriggeredFollowUp_subProfile ConstraintRuleNonDoubleCondition_retrieve
ConstraintRuleNonDoubleCondition_update ConstraintRuleNonDoubleCondition_remove
ConstraintRuleNonDoubleCondition_rule ConstraintRuleNonDoubleCondition_fields
ConstraintRuleNonDoubleCondition_setFields ConstraintRuleValueCondition_retrieve
ConstraintRuleValueCondition_update ConstraintRuleValueCondition_remove
ConstraintRuleValueCondition_rule Contact_retrieve
Contact_update Contact_remove
Contact_profile Contact_user
Contact_setUser Contact_type
Contact_setType ContactType_retrieve
ContactType_update ContactType_remove
Profile_retrieve Profile_update
Profile_remove Profile_database
Profile_fields Profile_displayedFields
Profile_field Profile_interests
Profile_interest Profile_subProfile
Profile_subProfiles Profile_processedEmailings
Profile_processedFaxMailings Profile_processedSmsMailings
Profile_individualPdfs Profile_emailingStatistics
Profile_smsStatistics Profile_faxStatistics
Profile_updateFields Profile_move
Profile_changeInterests Profile_updateInterests
Profile_setInterest Profile_rebuild
Profile_views Profile_contacts
Profile_createContact Profile_createSubProfile
Profile_searchSubProfiles Profile_updateSubProfiles
Profile_directories Profile_directory
Profile_createDirectory Profile_createIndividualPdf
Profile_scheduledEmailings Profile_scheduledFaxMailings
Profile_scheduledSmsMailings Profile_emailAddressValid
Profile_checkEmailAddress Profile_searchContacts
Profile_unsubscribe SubProfile_retrieve
SubProfile_update SubProfile_remove
SubProfile_profile SubProfile_collection
SubProfile_fields SubProfile_displayedFields
SubProfile_field SubProfile_processedEmailings
SubProfile_processedFaxMailings SubProfile_processedSmsMailings
SubProfile_individualPdfs SubProfile_emailingStatistics
SubProfile_smsStatistics SubProfile_faxStatistics
SubProfile_updateFields SubProfile_move
SubProfile_moveToProfile SubProfile_rebuild
SubProfile_miniViews SubProfile_createIndividualPdf
SubProfile_scheduledEmailings SubProfile_scheduledFaxMailings
SubProfile_scheduledSmsMailings SubProfile_emailAddressValid
SubProfile_checkEmailAddress SubProfile_unsubscribe
DKIM_retrieve DKIM_update
DKIM_remove Database_retrieve
Database_update Database_remove
Database_database Database_profile
Database_profiles Database_profileIds
Database_distinctProfiles Database_searchProfiles
Database_updateProfiles Database_countDistinctProfiles
Database_contacts Database_searchContacts
Database_account Database_fields
Database_displayedFields Database_createField
Database_interests Database_createInterest
Database_collections Database_createCollection
Database_field Database_specialContentField
Database_specialTypeField Database_orderedField
Database_interest Database_collection
Database_views Database_allViews
Database_view Database_createView
Database_createProfile Database_privileges
Database_createImport Database_import
Database_imports Database_createExport
Database_exports Database_export
Database_clear Database_rebuild
Database_addIntention Database_removeIntention
Database_intentions Database_setTestDestination
Database_testDestination Database_removeProfiles
Database_processedEmailings Database_processedFaxMailings
Database_processedSmsMailings Database_emailingStatistics
Database_smsStatistics Database_faxStatistics
Database_copyDirectoryStructure Database_copy
Database_checkConstraints Database_contactTypes
Database_contactType Database_createContactType
Database_applyUnsubscribeBehavior Database_unsubscribeValues
Database_setUnsubscribeValues Database_createFollowUp
Database_followUps Database_followUp
Database_triggeredFollowUps Database_createCallback
Database_callback Database_callbacks
DatabaseConstraint_retrieve DatabaseConstraint_update
DatabaseConstraint_remove DatabaseConstraint_rule
DatabaseConstraint_rules DatabaseConstraint_createRule
DatabaseConstraint_database DatabaseConstraint_check
DatabaseConstraintRule_retrieve DatabaseConstraintRule_update
DatabaseConstraintRule_remove DatabaseConstraintRule_constraint
DatabaseConstraintRule_condition DatabaseConstraintRule_conditions
DatabaseConstraintRule_createCondition DatabaseConstraintRuleNonDoubleCondition_retrieve
DatabaseConstraintRuleNonDoubleCondition_update DatabaseConstraintRuleNonDoubleCondition_remove
DatabaseConstraintRuleNonDoubleCondition_rule DatabaseConstraintRuleNonDoubleCondition_fields
DatabaseConstraintRuleNonDoubleCondition_setFields DatabaseConstraintRuleValueCondition_retrieve
DatabaseConstraintRuleValueCondition_update DatabaseConstraintRuleValueCondition_remove
DatabaseConstraintRuleValueCondition_rule DatabaseFollowUp_retrieve
DatabaseFollowUp_update DatabaseFollowUp_remove
DatabaseFollowUp_cause DatabaseFollowUp_setCause
DatabaseFollowUp_delay DatabaseFollowUp_setDelay
DatabaseFollowUp_action DatabaseFollowUp_setAction
DatabaseFollowUp_triggered DatabaseFollowUp_executed
DatabaseFollowUp_disabled DatabaseFollowUp_setDisabled
DatabaseTriggeredFollowUp_retrieve DatabaseTriggeredFollowUp_update
DatabaseTriggeredFollowUp_remove DatabaseTriggeredFollowUp_followUp
DatabaseTriggeredFollowUp_profile DatabaseTriggeredFollowUp_subProfile
DateCondition_retrieve DateCondition_update
DateCondition_remove DateCondition_rule
DateCondition_field DateCondition_setField
DateMiniCondition_retrieve DateMiniCondition_update
DateMiniCondition_remove DateMiniCondition_miniRule
DateMiniCondition_copy DateMiniCondition_field
DateMiniCondition_setField DocumentFollowUp_retrieve
DocumentFollowUp_update DocumentFollowUp_remove
DocumentFollowUp_cause DocumentFollowUp_setCause
DocumentFollowUp_delay DocumentFollowUp_setDelay
DocumentFollowUp_action DocumentFollowUp_setAction
DocumentFollowUp_triggered DocumentFollowUp_executed
DocumentFollowUp_disabled DocumentFollowUp_setDisabled
DocumentFollowUp_document DoubleFieldCondition_retrieve
DoubleFieldCondition_update DoubleFieldCondition_remove
DoubleFieldCondition_rule DoubleFieldCondition_fields
DoubleFieldCondition_setFields DoubleFieldMiniCondition_retrieve
DoubleFieldMiniCondition_update DoubleFieldMiniCondition_remove
DoubleFieldMiniCondition_miniRule DoubleFieldMiniCondition_copy
DoubleFieldMiniCondition_fields DoubleFieldMiniCondition_setFields
EmailCondition_retrieve EmailCondition_update
EmailCondition_remove EmailCondition_rule
EmailMessage_retrieve EmailMessage_update
EmailMessage_remove EmailMessage_user
EmailMiniCondition_retrieve EmailMiniCondition_update
EmailMiniCondition_remove EmailMiniCondition_miniRule
EmailMiniCondition_copy EmailingAbuse_retrieve
EmailingAbuse_update EmailingAbuse_remove
EmailingAbuse_mailing EmailingAbuse_destination
EmailingAbuse_profile EmailingAbuse_subProfile
EmailingClick_retrieve EmailingClick_update
EmailingClick_remove EmailingClick_userAgent
EmailingClick_referer EmailingClick_link
EmailingClick_profile EmailingClick_subProfile
EmailingClick_mailing EmailingClick_mailingGroup
EmailingClick_destination EmailingDelivery_retrieve
EmailingDelivery_update EmailingDelivery_remove
EmailingDelivery_mailing EmailingDelivery_destination
EmailingDelivery_profile EmailingDelivery_subProfile
EmailingDestination_retrieve EmailingDestination_update
EmailingDestination_remove EmailingDestination_mailing
EmailingDestination_profile EmailingDestination_subProfile
EmailingDestination_registerClick EmailingDestination_registerImpression
EmailingDestination_registerError EmailingDestination_registerAbuse
EmailingDestination_registerDelivery EmailingDestination_registerUnsubscribe
EmailingDestination_clicks EmailingDestination_errors
EmailingDestination_impressions EmailingDestination_retries
EmailingDestination_deliveries EmailingDestination_unsubscribes
EmailingDestination_triggeredFollowUps EmailingDestination_emailingGroup
EmailingDocument_retrieve EmailingDocument_update
EmailingDocument_remove EmailingDocument_template
EmailingDocument_privileges EmailingDocument_setProperty
EmailingDocument_setProperties EmailingDocument_properties
EmailingDocument_property EmailingDocument_blocks
EmailingDocument_block EmailingDocument_source
EmailingDocument_images EmailingDocument_image
EmailingDocument_createImage EmailingDocument_files
EmailingDocument_file EmailingDocument_createFile
EmailingDocument_style EmailingDocument_setStyle
EmailingDocument_screenshot EmailingDocument_thumbnail
EmailingDocument_attachments EmailingDocument_attachment
EmailingDocument_createAttachment EmailingDocument_createEmailing
EmailingDocument_createFollowUp EmailingDocument_followUps
EmailingDocument_followUp EmailingDocument_tellafriendDocument
EmailingDocument_setTellafriendDocument EmailingDocument_processedEmailings
EmailingDocument_emailingStatistics EmailingDocument_createLitmusTest
EmailingDocument_copy EmailingDocument_size
EmailingDocumentAttachment_retrieve EmailingDocumentAttachment_update
EmailingDocumentAttachment_remove EmailingDocumentAttachment_file
EmailingDocumentAttachment_pdf EmailingDocumentAttachment_document
EmailingDocumentFile_retrieve EmailingDocumentFile_update
EmailingDocumentFile_remove EmailingDocumentFile_document
EmailingDocumentImage_retrieve EmailingDocumentImage_update
EmailingDocumentImage_remove EmailingDocumentImage_image
EmailingDocumentImage_document EmailingDocumentImageBlock_retrieve
EmailingDocumentImageBlock_update EmailingDocumentImageBlock_remove
EmailingDocumentImageBlock_parent EmailingDocumentImageBlock_document
EmailingDocumentImageBlock_templateBlock EmailingDocumentImageBlock_option
EmailingDocumentImageBlock_options EmailingDocumentImageBlock_createOption
EmailingDocumentImageBlockOption_retrieve EmailingDocumentImageBlockOption_update
EmailingDocumentImageBlockOption_remove EmailingDocumentImageBlockOption_image
EmailingDocumentImageBlockOption_setStyleClass EmailingDocumentImageBlockOption_setImage
EmailingDocumentLitmusTest_retrieve EmailingDocumentLitmusTest_update
EmailingDocumentLitmusTest_remove EmailingDocumentLitmusTest_document
EmailingDocumentLitmusTest_user EmailingDocumentLitmusTest_results
EmailingDocumentLitmusTest_result EmailingDocumentLitmusTest_snapshot
EmailingDocumentLitmusTest_spamResults EmailingDocumentLitmusTest_spamResult
EmailingDocumentLoopBlock_retrieve EmailingDocumentLoopBlock_update
EmailingDocumentLoopBlock_remove EmailingDocumentLoopBlock_parent
EmailingDocumentLoopBlock_document EmailingDocumentLoopBlock_templateBlock
EmailingDocumentLoopBlock_blocks EmailingDocumentLoopBlock_block
EmailingDocumentLoopBlock_swapIterations EmailingDocumentSnapshot_retrieve
EmailingDocumentSnapshot_update EmailingDocumentSnapshot_remove
EmailingDocumentSnapshot_fromAddress EmailingDocumentSnapshot_bccAddress
EmailingDocumentSnapshot_replyToAddress EmailingDocumentSnapshot_attachments
EmailingDocumentSnapshot_attachment EmailingDocumentSnapshot_images
EmailingDocumentSnapshot_image EmailingDocumentSnapshot_files
EmailingDocumentSnapshot_file EmailingDocumentSnapshot_links
EmailingDocumentSnapshot_link EmailingDocumentSnapshot_screenshot
EmailingDocumentSnapshot_thumbnail EmailingDocumentSnapshot_followUps
EmailingDocumentSnapshot_followUp EmailingDocumentSnapshot_account
EmailingDocumentSnapshot_style EmailingDocumentSnapshot_properties
EmailingDocumentSnapshot_property EmailingDocumentSnapshotAttachment_retrieve
EmailingDocumentSnapshotAttachment_update EmailingDocumentSnapshotAttachment_remove
EmailingDocumentSnapshotAttachment_file EmailingDocumentSnapshotAttachment_pdf
EmailingDocumentSnapshotAttachment_document EmailingDocumentSnapshotFile_retrieve
EmailingDocumentSnapshotFile_update EmailingDocumentSnapshotFile_remove
EmailingDocumentSnapshotFile_snapshot EmailingDocumentSnapshotFollowUp_retrieve
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_update EmailingDocumentSnapshotFollowUp_remove
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_cause EmailingDocumentSnapshotFollowUp_setCause
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_delay EmailingDocumentSnapshotFollowUp_setDelay
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_action EmailingDocumentSnapshotFollowUp_setAction
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_triggered EmailingDocumentSnapshotFollowUp_executed
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_disabled EmailingDocumentSnapshotFollowUp_setDisabled
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_snapshot EmailingDocumentSnapshotImage_retrieve
EmailingDocumentSnapshotImage_update EmailingDocumentSnapshotImage_remove
EmailingDocumentSnapshotImage_image EmailingDocumentSnapshotImage_snapshot
EmailingDocumentSnapshotLink_retrieve EmailingDocumentSnapshotLink_update
EmailingDocumentSnapshotLink_remove EmailingDocumentSnapshotLink_snapshot
EmailingDocumentSnapshotLink_object EmailingDocumentTextBlock_retrieve
EmailingDocumentTextBlock_update EmailingDocumentTextBlock_remove
EmailingDocumentTextBlock_parent EmailingDocumentTextBlock_document
EmailingDocumentTextBlock_templateBlock EmailingError_retrieve
EmailingError_update EmailingError_remove
EmailingError_mailing EmailingError_destination
EmailingError_profile EmailingError_subProfile
EmailingImpression_retrieve EmailingImpression_update
EmailingImpression_remove EmailingImpression_useragent
EmailingImpression_referer EmailingImpression_profile
EmailingImpression_subProfile EmailingImpression_mailing
EmailingImpression_destination EmailingRetry_retrieve
EmailingRetry_update EmailingRetry_remove
EmailingRetry_mailing EmailingRetry_destination
EmailingRetry_profile EmailingRetry_subProfile
EmailingTemplate_retrieve EmailingTemplate_update
EmailingTemplate_remove EmailingTemplate_documents
EmailingTemplate_document EmailingTemplate_createDocument
EmailingTemplate_account EmailingTemplate_privileges
EmailingTemplate_newDocumentPrivileges EmailingTemplate_copy
EmailingTemplate_source EmailingTemplate_setSource
EmailingTemplate_blocks EmailingTemplate_block
EmailingTemplate_images EmailingTemplate_image
EmailingTemplate_createImage EmailingTemplate_files
EmailingTemplate_file EmailingTemplate_createFile
EmailingTemplate_style EmailingTemplate_setStyle
EmailingTemplate_screenshot EmailingTemplate_property
EmailingTemplate_properties EmailingTemplate_createProperty
EmailingTemplate_processedEmailings EmailingTemplate_emailingStatistics
EmailingTemplateFile_retrieve EmailingTemplateFile_update
EmailingTemplateFile_remove EmailingTemplateFile_template
EmailingTemplateImage_retrieve EmailingTemplateImage_update
EmailingTemplateImage_remove EmailingTemplateImage_image
EmailingTemplateImage_template EmailingTemplateImageBlock_retrieve
EmailingTemplateImageBlock_update EmailingTemplateImageBlock_remove
EmailingTemplateImageBlock_parent EmailingTemplateImageBlock_template
EmailingTemplateLoopBlock_retrieve EmailingTemplateLoopBlock_update
EmailingTemplateLoopBlock_remove EmailingTemplateLoopBlock_parent
EmailingTemplateLoopBlock_template EmailingTemplateLoopBlock_blocks
EmailingTemplateLoopBlock_block EmailingTemplateProperty_retrieve
EmailingTemplateProperty_update EmailingTemplateProperty_remove
EmailingTemplateTextBlock_retrieve EmailingTemplateTextBlock_update
EmailingTemplateTextBlock_remove EmailingTemplateTextBlock_parent
EmailingTemplateTextBlock_template EmailingTriggeredFollowUp_retrieve
EmailingTriggeredFollowUp_update EmailingTriggeredFollowUp_remove
EmailingTriggeredFollowUp_followUp EmailingTriggeredFollowUp_profile
EmailingTriggeredFollowUp_subProfile EmailingTriggeredFollowUp_mailing
EmailingTriggeredFollowUp_destination EmailingUnsubscribe_retrieve
EmailingUnsubscribe_update EmailingUnsubscribe_remove
EmailingUnsubscribe_mailing EmailingUnsubscribe_destination
EmailingUnsubscribe_profile EmailingUnsubscribe_subProfile
EmailingUnsubscribe_success EmailingUnsubscribe_source
Error_retrieve Error_update
Error_remove Export_retrieve
Export_update Export_remove
Export_interval Export_setInterval
Export_source Export_setSource
Export_fields Export_createField
Export_header Export_data
Export_start ExportCondition_retrieve
ExportCondition_update ExportCondition_remove
ExportCondition_rule ExportField_retrieve
ExportField_update ExportField_remove
ExportField_collection ExportField_object
ExportField_field ExportField_interest
ExportField_collectionField ExportMiniCondition_retrieve
ExportMiniCondition_update ExportMiniCondition_remove
ExportMiniCondition_miniRule ExportMiniCondition_copy
ExternalLink_retrieve ExternalLink_update
ExternalLink_remove FaxCondition_retrieve
FaxCondition_update FaxCondition_remove
FaxCondition_rule FaxMailingDestination_retrieve
FaxMailingDestination_update FaxMailingDestination_remove
FaxMailingDestination_mailing FaxMailingDestination_profile
FaxMailingDestination_subProfile FaxMiniCondition_retrieve
FaxMiniCondition_update FaxMiniCondition_remove
FaxMiniCondition_miniRule FaxMiniCondition_copy
Field_retrieve Field_update
Field_remove Field_database
Field_countIncompatibleProfiles FieldCondition_retrieve
FieldCondition_update FieldCondition_remove
FieldCondition_rule FieldCondition_field
FieldCondition_setField FieldCondition_otherField
FieldCondition_setOtherField FieldMiniCondition_retrieve
FieldMiniCondition_update FieldMiniCondition_remove
FieldMiniCondition_miniRule FieldMiniCondition_copy
FieldMiniCondition_field FieldMiniCondition_setField
FieldMiniCondition_otherField FieldMiniCondition_setOtherField
FieldMiniCondition_otherDatabaseField FieldMiniCondition_setOtherDatabaseField
File_retrieve File_update
File_remove Font_retrieve
Font_update Font_remove
Font_account Font_metricFile
Font_outlineFile Font_image
FromAddress_retrieve FromAddress_update
FromAddress_remove GeoData_retrieve
GeoData_update GeoData_remove
HttpReferer_retrieve HttpReferer_update
HttpReferer_remove HttpReferer_webmailClient
HttpReferer_searchEngine HttpReferer_searchQuery
Image_retrieve Image_update
Image_remove Import_retrieve
Import_update Import_remove
Import_database Import_interval
Import_setInterval Import_url
Import_columns Import_idColumn
Import_collections Import_start
Import_lastError Import_addData
ImportColumn_retrieve ImportColumn_update
ImportColumn_remove ImportColumn_import
ImportColumn_columnNumber ImportColumn_columnName
ImportColumn_collection ImportColumn_setCollection
ImportColumn_field ImportColumn_setField
ImportColumn_setInterest IndividualPdf_retrieve
IndividualPdf_update IndividualPdf_remove
IndividualPdf_profile IndividualPdf_subProfile
IndividualPdf_snapshot Interest_retrieve
Interest_update Interest_remove
Interest_database InterestCondition_retrieve
InterestCondition_update InterestCondition_remove
InterestCondition_rule InterestCondition_interest
InterestCondition_setInterest LastContactCondition_retrieve
LastContactCondition_update LastContactCondition_remove
LastContactCondition_rule LastContactCondition_user
LastContactCondition_setUser Link_retrieve
Link_update Link_remove
LinkedImage_retrieve LinkedImage_update
LinkedImage_remove LinkedImage_image
LitmusEmailApplication_retrieve LitmusEmailApplication_update
LitmusEmailApplication_remove LitmusEmailTestResult_retrieve
LitmusEmailTestResult_update LitmusEmailTestResult_remove
LitmusEmailTestResult_application LitmusEmailTestResult_resultImages
LitmusEmailTestResult_resultImage LitmusMobileEmailApplication_retrieve
LitmusMobileEmailApplication_update LitmusMobileEmailApplication_remove
LitmusSpamApplication_retrieve LitmusSpamApplication_update
LitmusSpamApplication_remove LitmusSpamTestResult_retrieve
LitmusSpamTestResult_update LitmusSpamTestResult_remove
LitmusSpamTestResult_application LitmusTestResultImage_retrieve
LitmusTestResultImage_update LitmusTestResultImage_remove
LitmusTestResultImage_image LitmusTestResultSpamHeader_retrieve
LitmusTestResultSpamHeader_update LitmusTestResultSpamHeader_remove
LitmusTestResultSpamHeader_testResult Mailbox_retrieve
Mailbox_update Mailbox_remove
Mailbox_user MediaLibrary_retrieve
MediaLibrary_update MediaLibrary_remove
MediaLibrary_images MediaLibrary_image
MediaLibrary_createImage MediaLibrary_files
MediaLibrary_file MediaLibrary_createFile
MediaLibrary_privileges MediaLibraryFile_retrieve
MediaLibraryFile_update MediaLibraryFile_remove
MediaLibraryFile_mediaLibrary MediaLibraryImage_retrieve
MediaLibraryImage_update MediaLibraryImage_remove
MediaLibraryImage_image MediaLibraryImage_mediaLibrary
MiniRule_retrieve MiniRule_update
MiniRule_remove MiniRule_miniView
MiniRule_miniCondition MiniRule_miniConditions
MiniRule_createMiniCondition MiniRule_copy
MiniView_retrieve MiniView_update
MiniView_remove MiniView_collection
MiniView_subProfile MiniView_subProfiles
MiniView_subProfileIds MiniView_distinctSubProfiles
MiniView_searchSubProfiles MiniView_updateSubProfiles
MiniView_countDistinctSubProfiles MiniView_miniRule
MiniView_miniRules MiniView_createMiniRule
MiniView_rebuild MiniView_addIntention
MiniView_removeIntention MiniView_intentions
MiniView_setTestDestination MiniView_testDestination
MiniView_views MiniView_processedEmailings
MiniView_processedFaxMailings MiniView_processedSmsMailings
MiniViewCondition_retrieve MiniViewCondition_update
MiniViewCondition_remove MiniViewCondition_rule
MiniViewCondition_miniView MiniViewCondition_setMiniView
NewDocumentPrivileges_retrieve NewDocumentPrivileges_update
NewDocumentPrivileges_remove NewDocumentPrivileges_isAllowed
NewDocumentPrivileges_grant NewDocumentPrivileges_revoke
NewDocumentPrivileges_clear NewDocumentPrivileges_setStandard
PartCondition_retrieve PartCondition_update
PartCondition_remove PartCondition_rule
PartCondition_addField PartCondition_fields
PartCondition_field PartConditionField_retrieve
PartConditionField_update PartConditionField_remove
PartConditionField_PartCondition PartConditionField_field
PartConditionField_moveUp PartConditionField_moveDown
PartMiniCondition_retrieve PartMiniCondition_update
PartMiniCondition_remove PartMiniCondition_miniRule
PartMiniCondition_copy PartMiniCondition_addField
PartMiniCondition_fields PartMiniCondition_field
PartMiniConditionField_retrieve PartMiniConditionField_update
PartMiniConditionField_remove PartMiniConditionField_PartMiniCondition
PartMiniConditionField_field PartMiniConditionField_moveUp
PartMiniConditionField_moveDown PdfDocument_retrieve
PdfDocument_update PdfDocument_remove
PdfDocument_template PdfDocument_privileges
PdfDocument_setProperty PdfDocument_setProperties
PdfDocument_properties PdfDocument_property
PdfDocument_copy PdfDocument_errors
PdfDocument_source PdfDocument_pages
PdfDocument_page PdfDocument_addPage
PdfDocument_createExport PdfDocument_exports
PdfDocument_export PdfDocument_createFaxMailing
PdfDocument_faxStatistics PdfDocument_screenshot
PdfDocumentError_retrieve PdfDocumentError_update
PdfDocumentError_remove PdfDocumentError_document
PdfDocumentError_page PdfDocumentError_block
PdfDocumentImageBlock_retrieve PdfDocumentImageBlock_update
PdfDocumentImageBlock_remove PdfDocumentImageBlock_page
PdfDocumentImageBlock_setImage PdfDocumentImageBlock_image
PdfDocumentImageBlock_dpi PdfDocumentImageBlock_setDpi
PdfDocumentImageBlock_setScale PdfDocumentImageBlock_scale
PdfDocumentPage_retrieve PdfDocumentPage_update
PdfDocumentPage_remove PdfDocumentPage_screenshot
PdfDocumentPage_templatePage PdfDocumentPage_document
PdfDocumentPage_move PdfDocumentPage_blocks
PdfDocumentPage_block PdfDocumentPdfBlock_retrieve
PdfDocumentPdfBlock_update PdfDocumentPdfBlock_remove
PdfDocumentPdfBlock_page PdfDocumentPdfBlock_setPDF
PdfDocumentPdfBlock_pdf PdfDocumentPdfBlock_scale
PdfDocumentPdfBlock_setScale PdfDocumentPdfBlock_defaultPdf
PdfDocumentPdfBlock_defaultPdfPage PdfDocumentSnapshot_retrieve
PdfDocumentSnapshot_update PdfDocumentSnapshot_remove
PdfDocumentSnapshot_pages PdfDocumentSnapshot_page
PdfDocumentSnapshot_screenshot PdfDocumentSnapshot_size
PdfDocumentSnapshot_account PdfDocumentSnapshot_properties
PdfDocumentSnapshot_property PdfDocumentSnapshot_faxStatistics
PdfDocumentSnapshotPage_retrieve PdfDocumentSnapshotPage_update
PdfDocumentSnapshotPage_remove PdfDocumentSnapshotPage_screenshot
PdfDocumentTextBlock_retrieve PdfDocumentTextBlock_update
PdfDocumentTextBlock_remove PdfDocumentTextBlock_page
PdfExport_retrieve PdfExport_update
PdfExport_remove PdfExport_document
PdfExport_target PdfExport_data
PdfSizeContext_retrieve PdfSizeContext_update
PdfSizeContext_remove PdfTemplate_retrieve
PdfTemplate_update PdfTemplate_remove
PdfTemplate_documents PdfTemplate_document
PdfTemplate_createDocument PdfTemplate_account
PdfTemplate_privileges PdfTemplate_newDocumentPrivileges
PdfTemplate_copy PdfTemplate_pages
PdfTemplate_page PdfTemplate_property
PdfTemplate_properties PdfTemplate_createProperty
PdfTemplate_faxStatistics PdfTemplate_screenshot
PdfTemplateImageBlock_retrieve PdfTemplateImageBlock_update
PdfTemplateImageBlock_remove PdfTemplateImageBlock_page
PdfTemplateImageBlock_defaultimage PdfTemplateImageBlock_dpi
PdfTemplateImageBlock_setDpi PdfTemplateImageBlock_setScale
PdfTemplateImageBlock_scale PdfTemplatePage_retrieve
PdfTemplatePage_update PdfTemplatePage_remove
PdfTemplatePage_template PdfTemplatePage_screenshot
PdfTemplatePage_blocks PdfTemplatePage_block
PdfTemplatePdfBlock_retrieve PdfTemplatePdfBlock_update
PdfTemplatePdfBlock_remove PdfTemplatePdfBlock_defaultPdf
PdfTemplatePdfBlock_defaultPdfPage PdfTemplatePdfBlock_setScale
PdfTemplatePdfBlock_scale PdfTemplateProperty_retrieve
PdfTemplateProperty_update PdfTemplateProperty_remove
PdfTemplateTextBlock_retrieve PdfTemplateTextBlock_update
PdfTemplateTextBlock_remove PdfTemplateTextBlock_page
Privileges_retrieve Privileges_update
Privileges_remove Privileges_isAllowed
Privileges_grant Privileges_revoke
Privileges_clear Privileges_setStandard
ProcessedEmailing_retrieve ProcessedEmailing_update
ProcessedEmailing_remove ProcessedEmailing_user
ProcessedEmailing_snapshot ProcessedEmailing_destinations
ProcessedEmailing_destination ProcessedEmailing_account
ProcessedEmailing_database ProcessedEmailing_collection
ProcessedEmailing_scheduledMailing ProcessedEmailing_settings
ProcessedEmailing_extraDocumentProperties ProcessedEmailing_createAccessKey
ProcessedEmailing_clicks ProcessedEmailing_impressions
ProcessedEmailing_errors ProcessedEmailing_abuses
ProcessedEmailing_deliveries ProcessedEmailing_retries
ProcessedEmailing_triggeredFollowUps ProcessedEmailing_abuseTypes
ProcessedEmailing_errorTypes ProcessedEmailing_errorCodes
ProcessedEmailing_impression ProcessedEmailing_click
ProcessedEmailing_error ProcessedEmailing_triggeredFollowUp
ProcessedEmailing_statistics ProcessedEmailing_triggeringFollowUp
ProcessedEmailing_testGroups ProcessedEmailing_finalGroup
ProcessedEmailingFinalGroup_retrieve ProcessedEmailingFinalGroup_update
ProcessedEmailingFinalGroup_remove ProcessedEmailingFinalGroup_processedEmailing
ProcessedEmailingFinalGroup_snapshot ProcessedEmailingFinalGroup_clicks
ProcessedEmailingFinalGroup_impressions ProcessedEmailingFinalGroup_errors
ProcessedEmailingFinalGroup_abuses ProcessedEmailingFinalGroup_triggeredFollowUps
ProcessedEmailingFinalGroup_abuseTypes ProcessedEmailingFinalGroup_errorTypes
ProcessedEmailingFinalGroup_errorCodes ProcessedEmailingFinalGroup_impression
ProcessedEmailingFinalGroup_click ProcessedEmailingFinalGroup_error
ProcessedEmailingFinalGroup_triggeredFollowUp ProcessedEmailingFinalGroup_statistics
ProcessedEmailingTestGroup_retrieve ProcessedEmailingTestGroup_update
ProcessedEmailingTestGroup_remove ProcessedEmailingTestGroup_processedEmailing
ProcessedEmailingTestGroup_snapshot ProcessedEmailingTestGroup_clicks
ProcessedEmailingTestGroup_impressions ProcessedEmailingTestGroup_errors
ProcessedEmailingTestGroup_abuses ProcessedEmailingTestGroup_triggeredFollowUps
ProcessedEmailingTestGroup_abuseTypes ProcessedEmailingTestGroup_errorTypes
ProcessedEmailingTestGroup_errorCodes ProcessedEmailingTestGroup_impression
ProcessedEmailingTestGroup_click ProcessedEmailingTestGroup_error
ProcessedEmailingTestGroup_triggeredFollowUp ProcessedEmailingTestGroup_statistics
ProcessedEmailingTestGroup_scheduledEmailingTestGroup ProcessedFaxMailing_retrieve
ProcessedFaxMailing_update ProcessedFaxMailing_remove
ProcessedFaxMailing_user ProcessedFaxMailing_snapshot
ProcessedFaxMailing_destinations ProcessedFaxMailing_destination
ProcessedFaxMailing_account ProcessedFaxMailing_database
ProcessedFaxMailing_collection ProcessedFaxMailing_scheduledMailing
ProcessedFaxMailing_settings ProcessedFaxMailing_extraDocumentProperties
ProcessedFaxMailing_createAccessKey ProcessedFaxMailing_faxStatistics
ProcessedSmsMailing_retrieve ProcessedSmsMailing_update
ProcessedSmsMailing_remove ProcessedSmsMailing_user
ProcessedSmsMailing_snapshot ProcessedSmsMailing_destinations
ProcessedSmsMailing_destination ProcessedSmsMailing_account
ProcessedSmsMailing_database ProcessedSmsMailing_collection
ProcessedSmsMailing_scheduledMailing ProcessedSmsMailing_settings
ProcessedSmsMailing_extraDocumentProperties ProcessedSmsMailing_createAccessKey
ProcessedSmsMailing_smsStatistics ProfileDir_retrieve
ProfileDir_update ProfileDir_remove
ProfileDir_parent ProfileDir_profile
ProfileDir_directories ProfileDir_directory
ProfileDir_createDirectory ProfileDir_files
ProfileDir_file ProfileDir_createFile
ProfileFile_retrieve ProfileFile_update
ProfileFile_remove ProfileFile_file
ProfileFile_directory ReferMiniCondition_retrieve
ReferMiniCondition_update ReferMiniCondition_remove
ReferMiniCondition_miniRule ReferMiniCondition_copy
ReferMiniCondition_setReferMiniView ReferViewCondition_retrieve
ReferViewCondition_update ReferViewCondition_remove
ReferViewCondition_rule ReferViewCondition_setReferView
Rule_retrieve Rule_update
Rule_remove Rule_view
Rule_condition Rule_conditions
Rule_createCondition Rule_copy
ScheduledEmailing_retrieve ScheduledEmailing_update
ScheduledEmailing_remove ScheduledEmailing_interval
ScheduledEmailing_setInterval ScheduledEmailing_document
ScheduledEmailing_account ScheduledEmailing_user
ScheduledEmailing_setTarget ScheduledEmailing_settings
ScheduledEmailing_processedEmailings ScheduledEmailing_testGroups
ScheduledEmailing_statistics ScheduledEmailingTestGroup_retrieve
ScheduledEmailingTestGroup_update ScheduledEmailingTestGroup_remove
ScheduledEmailingTestGroup_document ScheduledEmailingTestGroup_scheduledEmailing
ScheduledFaxMailing_retrieve ScheduledFaxMailing_update
ScheduledFaxMailing_remove ScheduledFaxMailing_interval
ScheduledFaxMailing_setInterval ScheduledFaxMailing_document
ScheduledFaxMailing_account ScheduledFaxMailing_user
ScheduledFaxMailing_setTarget ScheduledFaxMailing_settings
ScheduledFaxMailing_processedFaxMailings ScheduledFaxMailing_faxStatistics
ScheduledSmsMailing_retrieve ScheduledSmsMailing_update
ScheduledSmsMailing_remove ScheduledSmsMailing_interval
ScheduledSmsMailing_setInterval ScheduledSmsMailing_document
ScheduledSmsMailing_account ScheduledSmsMailing_user
ScheduledSmsMailing_setTarget ScheduledSmsMailing_settings
ScheduledSmsMailing_processedSmsMailings SmsCondition_retrieve
SmsCondition_update SmsCondition_remove
SmsCondition_rule SmsDocument_retrieve
SmsDocument_update SmsDocument_remove
SmsDocument_template SmsDocument_privileges
SmsDocument_setProperty SmsDocument_setProperties
SmsDocument_properties SmsDocument_property
SmsDocument_copy SmsDocument_account
SmsDocument_createSmsMailing SmsDocument_processedSmsMailings
SmsDocument_smsStatistics SmsDocumentSnapshot_retrieve
SmsDocumentSnapshot_update SmsDocumentSnapshot_remove
SmsDocumentSnapshot_smsStatistics SmsMailingDestination_retrieve
SmsMailingDestination_update SmsMailingDestination_remove
SmsMailingDestination_mailing SmsMailingDestination_profile
SmsMailingDestination_subProfile SmsMiniCondition_retrieve
SmsMiniCondition_update SmsMiniCondition_remove
SmsMiniCondition_miniRule SmsMiniCondition_copy
Style_retrieve Style_update
Style_remove Style_account
Style_privileges Style_createImage
Style_image Style_images
Style_createFile Style_file
Style_files StyleFile_retrieve
StyleFile_update StyleFile_remove
StyleFile_style StyleImage_retrieve
StyleImage_update StyleImage_remove
StyleImage_image StyleImage_style
StyleSnapshot_retrieve StyleSnapshot_update
StyleSnapshot_remove StyleSnapshotFile_retrieve
StyleSnapshotFile_update StyleSnapshotFile_remove
StyleSnapshotFile_snapshot StyleSnapshotImage_retrieve
StyleSnapshotImage_update StyleSnapshotImage_remove
StyleSnapshotImage_image StyleSnapshotImage_snapshot
Submittee_retrieve Submittee_update
Submittee_remove Submittee_webform
Submittee_profile Submittee_subProfile
Submittee_submitter Submittee_triggeredFollowUps
Submitter_retrieve Submitter_update
Submitter_remove Submitter_webform
Submitter_profile Submitter_subProfile
Submitter_fields Submitter_interests
Submitter_triggeredFollowUps Submitter_submittees
SurveyCondition_retrieve SurveyCondition_update
SurveyCondition_remove SurveyCondition_rule
SurveyFile_retrieve SurveyFile_update
SurveyFile_remove SurveyFile_survey
SurveyFollowUp_retrieve SurveyFollowUp_update
SurveyFollowUp_remove SurveyFollowUp_cause
SurveyFollowUp_setCause SurveyFollowUp_delay
SurveyFollowUp_setDelay SurveyFollowUp_action
SurveyFollowUp_setAction SurveyFollowUp_triggered
SurveyFollowUp_executed SurveyFollowUp_disabled
SurveyFollowUp_setDisabled SurveyImage_retrieve
SurveyImage_update SurveyImage_remove
SurveyImage_image SurveyImage_survey
SurveyMiniCondition_retrieve SurveyMiniCondition_update
SurveyMiniCondition_remove SurveyMiniCondition_miniRule
SurveyMiniCondition_copy SurveyTriggeredFollowUp_retrieve
SurveyTriggeredFollowUp_update SurveyTriggeredFollowUp_remove
SurveyTriggeredFollowUp_followUp SurveyTriggeredFollowUp_profile
SurveyTriggeredFollowUp_subProfile ToDoCondition_retrieve
ToDoCondition_update ToDoCondition_remove
ToDoCondition_rule ToDoCondition_user
ToDoCondition_setUser User_retrieve
User_update User_remove
User_account User_createdBy
User_setCreatedBy User_photo
User_setPhoto User_contacts
User_stats User_setPersonalizeDestination
User_personalizeDestination User_constructPrivileges
User_grantConstructPrivilege User_revokeConstructPrivilege
User_pdfDocuments User_emailingDocuments
User_smsDocuments User_sendEmail
User_sendSms User_createPdf
User_sendFax User_mailboxes
User_return User_createMailbox
User_emailMessage User_emailMessages
UserAgent_retrieve UserAgent_update
UserAgent_remove View_retrieve
View_update View_remove
View_database View_profile
View_profiles View_profileIds
View_distinctProfiles View_searchProfiles
View_updateProfiles View_countDistinctProfiles
View_contacts View_searchContacts
View_views View_allViews
View_view View_createView
View_parent View_setParent
View_rule View_rules
View_createRule View_rebuild
View_addIntention View_removeIntention
View_intentions View_setTestDestination
View_testDestination View_copyDirectoryStructure
View_copy View_emailingStatistics
View_smsStatistics View_faxStatistics
View_processedEmailings View_processedFaxMailings
View_processedSmsMailings WebDocument_retrieve
WebDocument_update WebDocument_remove
WebDocument_template WebDocument_privileges
WebDocument_setProperty WebDocument_setProperties
WebDocument_properties WebDocument_property
WebDocument_blocks WebDocument_block
WebDocument_source WebDocument_images
WebDocument_image WebDocument_createImage
WebDocument_files WebDocument_file
WebDocument_createFile WebDocument_style
WebDocument_setStyle WebDocument_screenshot
WebDocument_thumbnail WebDocument_copy
WebDocument_webSite WebDocument_setWebSite
WebDocument_size WebDocument_webStatistics
WebDocumentFile_retrieve WebDocumentFile_update
WebDocumentFile_remove WebDocumentFile_document
WebDocumentImage_retrieve WebDocumentImage_update
WebDocumentImage_remove WebDocumentImage_image
WebDocumentImage_document WebDocumentImageBlock_retrieve
WebDocumentImageBlock_update WebDocumentImageBlock_remove
WebDocumentImageBlock_parent WebDocumentImageBlock_document
WebDocumentImageBlock_templateBlock WebDocumentImageBlock_option
WebDocumentImageBlock_options WebDocumentImageBlock_createOption
WebDocumentImageBlockOption_retrieve WebDocumentImageBlockOption_update
WebDocumentImageBlockOption_remove WebDocumentImageBlockOption_image
WebDocumentImageBlockOption_setStyleClass WebDocumentImageBlockOption_setImage
WebDocumentLoopBlock_retrieve WebDocumentLoopBlock_update
WebDocumentLoopBlock_remove WebDocumentLoopBlock_parent
WebDocumentLoopBlock_document WebDocumentLoopBlock_templateBlock
WebDocumentLoopBlock_blocks WebDocumentLoopBlock_block
WebDocumentLoopBlock_swapIterations WebDocumentTextBlock_retrieve
WebDocumentTextBlock_update WebDocumentTextBlock_remove
WebDocumentTextBlock_parent WebDocumentTextBlock_document
WebDocumentTextBlock_templateBlock WebForm_retrieve
WebForm_update WebForm_remove
WebForm_xml WebForm_account
WebForm_database WebForm_setDatabase
WebForm_privileges WebForm_createFollowUp
WebForm_followUps WebForm_followUp
WebForm_triggeredFollowUps WebForm_copy
WebFormFollowUp_retrieve WebFormFollowUp_update
WebFormFollowUp_remove WebFormFollowUp_cause
WebFormFollowUp_setCause WebFormFollowUp_delay
WebFormFollowUp_setDelay WebFormFollowUp_action
WebFormFollowUp_setAction WebFormFollowUp_triggered
WebFormFollowUp_executed WebFormFollowUp_disabled
WebFormFollowUp_setDisabled WebFormFollowUp_webform
WebFormTriggeredFollowUp_retrieve WebFormTriggeredFollowUp_update
WebFormTriggeredFollowUp_remove WebFormTriggeredFollowUp_followUp
WebFormTriggeredFollowUp_profile WebFormTriggeredFollowUp_subProfile
WebFormTriggeredFollowUp_webform WebFormTriggeredFollowUp_submitter
WebFormTriggeredFollowUp_submittee WebImpressionStatistics_retrieve
WebImpressionStatistics_update WebImpressionStatistics_remove
WebImpressionStatistics_useragent WebImpressionStatistics_referer
WebImpressionStatistics_profile WebImpressionStatistics_subProfile
WebImpressionStatistics_webDocument WebSession_retrieve
WebSession_update WebSession_remove
WebSession_userAgent WebSession_webSite
WebSession_profile WebSession_subProfile
WebSession_loggedOn WebSession_setLoggedOn
WebSite_retrieve WebSite_update
WebSite_remove WebSite_account
WebSite_documents WebSite_document
WebSite_homeDocument WebSite_errorDocument
WebSite_forbiddenDocument WebSite_setHomeDocument
WebSite_setErrorDocument WebSite_setForbiddenDocument
WebSite_createDocument WebSite_domains
WebSite_domain WebSite_addDomain
WebSite_screenshot WebSite_privileges
WebSite_copy WebSite_createWebSession
WebSite_webSession WebSite_webSessions
WebSite_setSessionTimeout WebSite_setForceHttps
WebSite_webStatistics WebSiteDomain_retrieve
WebSiteDomain_update WebSiteDomain_remove
WebSiteDomain_isOnline WebSiteDomain_webSite
WebSiteDomain_webSession WebSiteDomain_webSessions
WebSiteDomain_webStatistics WebTemplate_retrieve
WebTemplate_update WebTemplate_remove
WebTemplate_documents WebTemplate_document
WebTemplate_createDocument WebTemplate_account
WebTemplate_privileges WebTemplate_newDocumentPrivileges
WebTemplate_copy WebTemplate_source
WebTemplate_setSource WebTemplate_blocks
WebTemplate_block WebTemplate_images
WebTemplate_image WebTemplate_createImage
WebTemplate_files WebTemplate_file
WebTemplate_createFile WebTemplate_style
WebTemplate_setStyle WebTemplate_screenshot
WebTemplate_property WebTemplate_properties
WebTemplate_createProperty WebTemplateFile_retrieve
WebTemplateFile_update WebTemplateFile_remove
WebTemplateFile_template WebTemplateImage_retrieve
WebTemplateImage_update WebTemplateImage_remove
WebTemplateImage_image WebTemplateImage_template
WebTemplateImageBlock_retrieve WebTemplateImageBlock_update
WebTemplateImageBlock_remove WebTemplateImageBlock_parent
WebTemplateImageBlock_template WebTemplateLoopBlock_retrieve
WebTemplateLoopBlock_update WebTemplateLoopBlock_remove
WebTemplateLoopBlock_parent WebTemplateLoopBlock_template
WebTemplateLoopBlock_blocks WebTemplateLoopBlock_block
WebTemplateProperty_retrieve WebTemplateProperty_update
WebTemplateProperty_remove WebTemplateTextBlock_retrieve
WebTemplateTextBlock_update WebTemplateTextBlock_remove
WebTemplateTextBlock_parent WebTemplateTextBlock_template
Xslt_retrieve Xslt_update
Xslt_remove Xslt_account
Xslt_privileges Xslt_images
Xslt_image Xslt_createImage
Xslt_files Xslt_file
Xslt_createFile XsltFile_retrieve
XsltFile_update XsltFile_remove
XsltFile_xslt XsltImage_retrieve
XsltImage_update XsltImage_remove
XsltImage_image XsltImage_xslt