Terug naar documentatie

SOAP API method reference

De SOAP API van Copernica biedt alle functionaliteiten die ook beschikbaar zijn in de user interface. Met behulp van de API kun je scripts en programma's schrijven voor het uitwisselen van gegevens met Copernica.

Overzicht van methodes

De onderstaande methodes zijn beschikbaar in de SOAP API:

login
Account_retrieve Account_update
Account_remove Account_createdBy
Account_setCreatedBy Account_databases
Account_testDestinations Account_database
Account_createDatabase Account_user
Account_stats Account_emailingDocuments
Account_emailingTemplates Account_emailingTemplate
Account_createEmailingTemplate Account_createEmailing
Account_pdfTemplate Account_pdfTemplates
Account_createPdfTemplate Account_webTemplate
Account_webTemplates Account_createWebTemplate
Account_webSite Account_webSites
Account_createWebSite Account_fromAddresses
Account_fromAddress Account_createFromAddress
Account_processedEmailings Account_processedFaxMailings
Account_processedSmsMailings Account_scheduledEmailings
Account_scheduledFaxMailings Account_scheduledSmsMailings
Account_createFont Account_font
Account_fonts Account_smsDocument
Account_smsDocuments Account_createSmsDocument
Account_xslts Account_xslt
Account_createXslt Account_styles
Account_style Account_createStyle
Account_webForms Account_createWebForm
Account_webForm Account_webFormFollowUp
Account_dkims Account_dkim
Account_createDkim Account_sendEmail
Account_sendSms Account_sendFax
Account_createPdf Account_mediaLibraries
Account_mediaLibrary Account_createMediaLibrary
Account_emailingStatistics Account_smsStatistics
Account_faxStatistics Account_callback
Account_views Account_clearErrors
Account_error Account_privileges
Callback_retrieve Callback_update
Callback_remove Callback_database
Callback_collection Callback_source
Callback_setSource ChangeCondition_retrieve
ChangeCondition_update ChangeCondition_remove
ChangeCondition_rule ChangeCondition_setField
ChangeCondition_field ChangeCondition_setInterest
ChangeCondition_interest ChangeMiniCondition_retrieve
ChangeMiniCondition_update ChangeMiniCondition_remove
ChangeMiniCondition_miniRule ChangeMiniCondition_copy
ChangeMiniCondition_setField ChangeMiniCondition_field
Collection_retrieve Collection_update
Collection_remove Collection_collection
Collection_subProfile Collection_subProfiles
Collection_subProfileIds Collection_distinctSubProfiles
Collection_searchSubProfiles Collection_updateSubProfiles
Collection_countDistinctSubProfiles Collection_createExport
Collection_database Collection_fields
Collection_displayedFields Collection_freeIndexes
Collection_field Collection_specialContentField
Collection_specialTypeField Collection_orderedField
Collection_createField Collection_miniViews
Collection_miniView Collection_createMiniView
Collection_rebuild Collection_addIntention
Collection_removeIntention Collection_intentions
Collection_setTestDestination Collection_testDestination
Collection_removeSubProfiles Collection_processedEmailings
Collection_processedFaxMailings Collection_processedSmsMailings
Collection_emailingStatistics Collection_smsStatistics
Collection_faxStatistics Collection_createConstraint
Collection_constraint Collection_constraints
Collection_checkConstraints Collection_applyUnsubscribeBehavior
Collection_unsubscribeValues Collection_setUnsubscribeValues
Collection_unsubscribe Collection_createFollowUp
Collection_followUps Collection_followUp
Collection_triggeredFollowUps Collection_createCallback
Collection_callback Collection_callbacks
CollectionConstraint_retrieve CollectionConstraint_update
CollectionConstraint_remove CollectionConstraint_rule
CollectionConstraint_rules CollectionConstraint_createRule
CollectionConstraint_collection CollectionConstraintRule_retrieve
CollectionConstraintRule_update CollectionConstraintRule_remove
CollectionConstraintRule_constraint CollectionConstraintRule_condition
CollectionConstraintRule_conditions CollectionConstraintRule_createCondition
CollectionConstraintRuleNonDoubleCondition_retrieve CollectionConstraintRuleNonDoubleCondition_update
CollectionConstraintRuleNonDoubleCondition_remove CollectionConstraintRuleNonDoubleCondition_rule
CollectionConstraintRuleNonDoubleCondition_fields CollectionConstraintRuleNonDoubleCondition_setFields
CollectionConstraintRuleValueCondition_retrieve CollectionConstraintRuleValueCondition_update
CollectionConstraintRuleValueCondition_remove CollectionConstraintRuleValueCondition_rule
CollectionField_retrieve CollectionField_update
CollectionField_remove CollectionField_collection
CollectionField_countIncompatibleSubProfiles CollectionFollowUp_retrieve
CollectionFollowUp_update CollectionFollowUp_remove
CollectionFollowUp_cause CollectionFollowUp_setCause
CollectionFollowUp_delay CollectionFollowUp_setDelay
CollectionFollowUp_action CollectionFollowUp_setAction
CollectionFollowUp_triggered CollectionFollowUp_executed
CollectionFollowUp_disabled CollectionFollowUp_setDisabled
CollectionTriggeredFollowUp_retrieve CollectionTriggeredFollowUp_update
CollectionTriggeredFollowUp_remove CollectionTriggeredFollowUp_followUp
CollectionTriggeredFollowUp_profile CollectionTriggeredFollowUp_subProfile
ConstraintRuleNonDoubleCondition_retrieve ConstraintRuleNonDoubleCondition_update
ConstraintRuleNonDoubleCondition_remove ConstraintRuleNonDoubleCondition_rule
ConstraintRuleNonDoubleCondition_fields ConstraintRuleNonDoubleCondition_setFields
ConstraintRuleValueCondition_retrieve ConstraintRuleValueCondition_update
ConstraintRuleValueCondition_remove ConstraintRuleValueCondition_rule
Contact_retrieve Contact_update
Contact_remove Contact_profile
Contact_user Contact_setUser
Contact_type Contact_setType
ContactType_retrieve ContactType_update
ContactType_remove Profile_retrieve
Profile_update Profile_remove
Profile_database Profile_fields
Profile_displayedFields Profile_field
Profile_interests Profile_interest
Profile_subProfile Profile_subProfiles
Profile_processedEmailings Profile_processedFaxMailings
Profile_processedSmsMailings Profile_individualPdfs
Profile_emailingStatistics Profile_smsStatistics
Profile_faxStatistics Profile_updateFields
Profile_move Profile_changeInterests
Profile_updateInterests Profile_setInterest
Profile_rebuild Profile_views
Profile_contacts Profile_createContact
Profile_createSubProfile Profile_searchSubProfiles
Profile_updateSubProfiles Profile_directories
Profile_directory Profile_createDirectory
Profile_createIndividualPdf Profile_scheduledEmailings
Profile_scheduledFaxMailings Profile_scheduledSmsMailings
Profile_emailAddressValid Profile_checkEmailAddress
Profile_searchContacts Profile_unsubscribe
SubProfile_retrieve SubProfile_update
SubProfile_remove SubProfile_profile
SubProfile_collection SubProfile_fields
SubProfile_displayedFields SubProfile_field
SubProfile_processedEmailings SubProfile_processedFaxMailings
SubProfile_processedSmsMailings SubProfile_individualPdfs
SubProfile_emailingStatistics SubProfile_smsStatistics
SubProfile_faxStatistics SubProfile_updateFields
SubProfile_move SubProfile_moveToProfile
SubProfile_rebuild SubProfile_miniViews
SubProfile_createIndividualPdf SubProfile_scheduledEmailings
SubProfile_scheduledFaxMailings SubProfile_scheduledSmsMailings
SubProfile_emailAddressValid SubProfile_checkEmailAddress
SubProfile_unsubscribe DKIM_retrieve
DKIM_update DKIM_remove
Database_retrieve Database_update
Database_remove Database_database
Database_profile Database_profiles
Database_profileIds Database_distinctProfiles
Database_searchProfiles Database_updateProfiles
Database_countDistinctProfiles Database_createExport
Database_contacts Database_searchContacts
Database_account Database_fields
Database_displayedFields Database_createField
Database_interests Database_createInterest
Database_collections Database_createCollection
Database_field Database_specialContentField
Database_specialTypeField Database_orderedField
Database_interest Database_collection
Database_views Database_allViews
Database_view Database_createView
Database_createProfile Database_privileges
Database_createImport Database_import
Database_imports Database_exports
Database_export Database_clear
Database_rebuild Database_addIntention
Database_removeIntention Database_intentions
Database_setTestDestination Database_testDestination
Database_removeProfiles Database_processedEmailings
Database_processedFaxMailings Database_processedSmsMailings
Database_emailingStatistics Database_smsStatistics
Database_faxStatistics Database_copyDirectoryStructure
Database_copy Database_checkConstraints
Database_contactTypes Database_contactType
Database_createContactType Database_applyUnsubscribeBehavior
Database_unsubscribeValues Database_setUnsubscribeValues
Database_createFollowUp Database_followUps
Database_followUp Database_triggeredFollowUps
Database_createCallback Database_callback
Database_callbacks DatabaseConstraint_retrieve
DatabaseConstraint_update DatabaseConstraint_remove
DatabaseConstraint_rule DatabaseConstraint_rules
DatabaseConstraint_createRule DatabaseConstraint_database
DatabaseConstraint_check DatabaseConstraintRule_retrieve
DatabaseConstraintRule_update DatabaseConstraintRule_remove
DatabaseConstraintRule_constraint DatabaseConstraintRule_condition
DatabaseConstraintRule_conditions DatabaseConstraintRule_createCondition
DatabaseConstraintRuleNonDoubleCondition_retrieve DatabaseConstraintRuleNonDoubleCondition_update
DatabaseConstraintRuleNonDoubleCondition_remove DatabaseConstraintRuleNonDoubleCondition_rule
DatabaseConstraintRuleNonDoubleCondition_fields DatabaseConstraintRuleNonDoubleCondition_setFields
DatabaseConstraintRuleValueCondition_retrieve DatabaseConstraintRuleValueCondition_update
DatabaseConstraintRuleValueCondition_remove DatabaseConstraintRuleValueCondition_rule
DatabaseFollowUp_retrieve DatabaseFollowUp_update
DatabaseFollowUp_remove DatabaseFollowUp_cause
DatabaseFollowUp_setCause DatabaseFollowUp_delay
DatabaseFollowUp_setDelay DatabaseFollowUp_action
DatabaseFollowUp_setAction DatabaseFollowUp_triggered
DatabaseFollowUp_executed DatabaseFollowUp_disabled
DatabaseFollowUp_setDisabled DatabaseTriggeredFollowUp_retrieve
DatabaseTriggeredFollowUp_update DatabaseTriggeredFollowUp_remove
DatabaseTriggeredFollowUp_followUp DatabaseTriggeredFollowUp_profile
DatabaseTriggeredFollowUp_subProfile DateCondition_retrieve
DateCondition_update DateCondition_remove
DateCondition_rule DateCondition_field
DateCondition_setField DateMiniCondition_retrieve
DateMiniCondition_update DateMiniCondition_remove
DateMiniCondition_miniRule DateMiniCondition_copy
DateMiniCondition_field DateMiniCondition_setField
DocumentFollowUp_retrieve DocumentFollowUp_update
DocumentFollowUp_remove DocumentFollowUp_cause
DocumentFollowUp_setCause DocumentFollowUp_delay
DocumentFollowUp_setDelay DocumentFollowUp_action
DocumentFollowUp_setAction DocumentFollowUp_triggered
DocumentFollowUp_executed DocumentFollowUp_disabled
DocumentFollowUp_setDisabled DocumentFollowUp_document
DoubleFieldCondition_retrieve DoubleFieldCondition_update
DoubleFieldCondition_remove DoubleFieldCondition_rule
DoubleFieldCondition_fields DoubleFieldCondition_setFields
DoubleFieldMiniCondition_retrieve DoubleFieldMiniCondition_update
DoubleFieldMiniCondition_remove DoubleFieldMiniCondition_miniRule
DoubleFieldMiniCondition_copy DoubleFieldMiniCondition_fields
DoubleFieldMiniCondition_setFields EmailCondition_retrieve
EmailCondition_update EmailCondition_remove
EmailCondition_rule EmailMessage_retrieve
EmailMessage_update EmailMessage_remove
EmailMessage_user EmailMiniCondition_retrieve
EmailMiniCondition_update EmailMiniCondition_remove
EmailMiniCondition_miniRule EmailMiniCondition_copy
EmailingAbuse_retrieve EmailingAbuse_update
EmailingAbuse_remove EmailingAbuse_mailing
EmailingAbuse_mailingGroup EmailingAbuse_destination
EmailingAbuse_profile EmailingAbuse_subProfile
EmailingClick_retrieve EmailingClick_update
EmailingClick_remove EmailingClick_userAgent
EmailingClick_referer EmailingClick_link
EmailingClick_profile EmailingClick_subProfile
EmailingClick_mailing EmailingClick_mailingGroup
EmailingClick_destination EmailingDelivery_retrieve
EmailingDelivery_update EmailingDelivery_remove
EmailingDelivery_mailing EmailingDelivery_mailingGroup
EmailingDelivery_destination EmailingDelivery_profile
EmailingDelivery_subProfile EmailingDestination_retrieve
EmailingDestination_update EmailingDestination_remove
EmailingDestination_mailing EmailingDestination_profile
EmailingDestination_subProfile EmailingDestination_registerClick
EmailingDestination_registerImpression EmailingDestination_registerError
EmailingDestination_registerAbuse EmailingDestination_registerDelivery
EmailingDestination_registerUnsubscribe EmailingDestination_clicks
EmailingDestination_errors EmailingDestination_impressions
EmailingDestination_retries EmailingDestination_deliveries
EmailingDestination_unsubscribes EmailingDestination_triggeredFollowUps
EmailingDestination_emailingGroup EmailingDocument_retrieve
EmailingDocument_update EmailingDocument_remove
EmailingDocument_template EmailingDocument_privileges
EmailingDocument_setProperty EmailingDocument_setProperties
EmailingDocument_properties EmailingDocument_property
EmailingDocument_blocks EmailingDocument_block
EmailingDocument_source EmailingDocument_images
EmailingDocument_image EmailingDocument_createImage
EmailingDocument_files EmailingDocument_file
EmailingDocument_createFile EmailingDocument_style
EmailingDocument_setStyle EmailingDocument_screenshot
EmailingDocument_thumbnail EmailingDocument_attachments
EmailingDocument_attachment EmailingDocument_createAttachment
EmailingDocument_createEmailing EmailingDocument_createFollowUp
EmailingDocument_followUps EmailingDocument_followUp
EmailingDocument_tellafriendDocument EmailingDocument_setTellafriendDocument
EmailingDocument_processedEmailings EmailingDocument_emailingStatistics
EmailingDocument_createLitmusTest EmailingDocument_copy
EmailingDocumentAttachment_retrieve EmailingDocumentAttachment_update
EmailingDocumentAttachment_remove EmailingDocumentAttachment_file
EmailingDocumentAttachment_pdf EmailingDocumentAttachment_document
EmailingDocumentFile_retrieve EmailingDocumentFile_update
EmailingDocumentFile_remove EmailingDocumentFile_document
EmailingDocumentImage_retrieve EmailingDocumentImage_update
EmailingDocumentImage_remove EmailingDocumentImage_image
EmailingDocumentImage_document EmailingDocumentImageBlock_retrieve
EmailingDocumentImageBlock_update EmailingDocumentImageBlock_remove
EmailingDocumentImageBlock_parent EmailingDocumentImageBlock_document
EmailingDocumentImageBlock_templateBlock EmailingDocumentImageBlock_option
EmailingDocumentImageBlock_options EmailingDocumentImageBlock_createOption
EmailingDocumentImageBlockOption_retrieve EmailingDocumentImageBlockOption_update
EmailingDocumentImageBlockOption_remove EmailingDocumentImageBlockOption_image
EmailingDocumentImageBlockOption_setStyleClass EmailingDocumentImageBlockOption_setImage
EmailingDocumentLitmusTest_retrieve EmailingDocumentLitmusTest_update
EmailingDocumentLitmusTest_remove EmailingDocumentLitmusTest_document
EmailingDocumentLitmusTest_user EmailingDocumentLitmusTest_results
EmailingDocumentLitmusTest_result EmailingDocumentLitmusTest_snapshot
EmailingDocumentLitmusTest_spamResults EmailingDocumentLitmusTest_spamResult
EmailingDocumentLoopBlock_retrieve EmailingDocumentLoopBlock_update
EmailingDocumentLoopBlock_remove EmailingDocumentLoopBlock_parent
EmailingDocumentLoopBlock_document EmailingDocumentLoopBlock_templateBlock
EmailingDocumentLoopBlock_blocks EmailingDocumentLoopBlock_block
EmailingDocumentLoopBlock_swapIterations EmailingDocumentSnapshot_retrieve
EmailingDocumentSnapshot_update EmailingDocumentSnapshot_remove
EmailingDocumentSnapshot_fromAddress EmailingDocumentSnapshot_bccAddress
EmailingDocumentSnapshot_replyToAddress EmailingDocumentSnapshot_attachments
EmailingDocumentSnapshot_attachment EmailingDocumentSnapshot_images
EmailingDocumentSnapshot_image EmailingDocumentSnapshot_files
EmailingDocumentSnapshot_file EmailingDocumentSnapshot_links
EmailingDocumentSnapshot_link EmailingDocumentSnapshot_screenshot
EmailingDocumentSnapshot_thumbnail EmailingDocumentSnapshot_followUps
EmailingDocumentSnapshot_followUp EmailingDocumentSnapshot_account
EmailingDocumentSnapshot_style EmailingDocumentSnapshot_properties
EmailingDocumentSnapshot_property EmailingDocumentSnapshotAttachment_retrieve
EmailingDocumentSnapshotAttachment_update EmailingDocumentSnapshotAttachment_remove
EmailingDocumentSnapshotAttachment_file EmailingDocumentSnapshotAttachment_pdf
EmailingDocumentSnapshotAttachment_document EmailingDocumentSnapshotFile_retrieve
EmailingDocumentSnapshotFile_update EmailingDocumentSnapshotFile_remove
EmailingDocumentSnapshotFile_snapshot EmailingDocumentSnapshotFollowUp_retrieve
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_update EmailingDocumentSnapshotFollowUp_remove
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_cause EmailingDocumentSnapshotFollowUp_setCause
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_delay EmailingDocumentSnapshotFollowUp_setDelay
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_action EmailingDocumentSnapshotFollowUp_setAction
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_triggered EmailingDocumentSnapshotFollowUp_executed
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_disabled EmailingDocumentSnapshotFollowUp_setDisabled
EmailingDocumentSnapshotFollowUp_snapshot EmailingDocumentSnapshotImage_retrieve
EmailingDocumentSnapshotImage_update EmailingDocumentSnapshotImage_remove
EmailingDocumentSnapshotImage_image EmailingDocumentSnapshotImage_snapshot
EmailingDocumentSnapshotLink_retrieve EmailingDocumentSnapshotLink_update
EmailingDocumentSnapshotLink_remove EmailingDocumentSnapshotLink_snapshot
EmailingDocumentSnapshotLink_object EmailingDocumentTextBlock_retrieve
EmailingDocumentTextBlock_update EmailingDocumentTextBlock_remove
EmailingDocumentTextBlock_parent EmailingDocumentTextBlock_document
EmailingDocumentTextBlock_templateBlock EmailingError_retrieve
EmailingError_update EmailingError_remove
EmailingError_mailing EmailingError_mailingGroup
EmailingError_destination EmailingError_profile
EmailingError_subProfile EmailingImpression_retrieve
EmailingImpression_update EmailingImpression_remove
EmailingImpression_useragent EmailingImpression_referer
EmailingImpression_profile EmailingImpression_subProfile
EmailingImpression_mailing EmailingImpression_mailingGroup
EmailingImpression_destination EmailingRetry_retrieve
EmailingRetry_update EmailingRetry_remove
EmailingRetry_mailing EmailingRetry_destination
EmailingRetry_profile EmailingRetry_subProfile
EmailingTemplate_retrieve EmailingTemplate_update
EmailingTemplate_remove EmailingTemplate_documents
EmailingTemplate_document EmailingTemplate_createDocument
EmailingTemplate_account EmailingTemplate_privileges
EmailingTemplate_newDocumentPrivileges EmailingTemplate_copy
EmailingTemplate_source EmailingTemplate_setSource
EmailingTemplate_blocks EmailingTemplate_block
EmailingTemplate_images EmailingTemplate_image
EmailingTemplate_createImage EmailingTemplate_files
EmailingTemplate_file EmailingTemplate_createFile
EmailingTemplate_style EmailingTemplate_setStyle
EmailingTemplate_screenshot EmailingTemplate_property
EmailingTemplate_properties EmailingTemplate_createProperty
EmailingTemplate_processedEmailings EmailingTemplate_emailingStatistics
EmailingTemplateFile_retrieve EmailingTemplateFile_update
EmailingTemplateFile_remove EmailingTemplateFile_template
EmailingTemplateImage_retrieve EmailingTemplateImage_update
EmailingTemplateImage_remove EmailingTemplateImage_image
EmailingTemplateImage_template EmailingTemplateImageBlock_retrieve
EmailingTemplateImageBlock_update EmailingTemplateImageBlock_remove
EmailingTemplateImageBlock_parent EmailingTemplateImageBlock_template
EmailingTemplateLoopBlock_retrieve EmailingTemplateLoopBlock_update
EmailingTemplateLoopBlock_remove EmailingTemplateLoopBlock_parent
EmailingTemplateLoopBlock_template EmailingTemplateLoopBlock_blocks
EmailingTemplateLoopBlock_block EmailingTemplateProperty_retrieve
EmailingTemplateProperty_update EmailingTemplateProperty_remove
EmailingTemplateTextBlock_retrieve EmailingTemplateTextBlock_update
EmailingTemplateTextBlock_remove EmailingTemplateTextBlock_parent
EmailingTemplateTextBlock_template EmailingTriggeredFollowUp_retrieve
EmailingTriggeredFollowUp_update EmailingTriggeredFollowUp_remove
EmailingTriggeredFollowUp_followUp EmailingTriggeredFollowUp_profile
EmailingTriggeredFollowUp_subProfile EmailingTriggeredFollowUp_mailing
EmailingTriggeredFollowUp_destination EmailingUnsubscribe_retrieve
EmailingUnsubscribe_update EmailingUnsubscribe_remove
EmailingUnsubscribe_mailing EmailingUnsubscribe_mailingGroup
EmailingUnsubscribe_destination EmailingUnsubscribe_profile
EmailingUnsubscribe_subProfile EmailingUnsubscribe_success
EmailingUnsubscribe_source Error_retrieve
Error_update Error_remove
Export_retrieve Export_update
Export_remove Export_interval
Export_setInterval Export_source
Export_setSource Export_fields
Export_createField Export_header
Export_data Export_start
ExportCondition_retrieve ExportCondition_update
ExportCondition_remove ExportCondition_rule
ExportField_retrieve ExportField_update
ExportField_remove ExportField_collection
ExportField_object ExportField_field
ExportField_interest ExportField_collectionField
ExportMiniCondition_retrieve ExportMiniCondition_update
ExportMiniCondition_remove ExportMiniCondition_miniRule
ExportMiniCondition_copy ExternalLink_retrieve
ExternalLink_update ExternalLink_remove
FaxCondition_retrieve FaxCondition_update
FaxCondition_remove FaxCondition_rule
FaxMailingDestination_retrieve FaxMailingDestination_update
FaxMailingDestination_remove FaxMailingDestination_mailing
FaxMailingDestination_profile FaxMailingDestination_subProfile
FaxMiniCondition_retrieve FaxMiniCondition_update
FaxMiniCondition_remove FaxMiniCondition_miniRule
FaxMiniCondition_copy Field_retrieve
Field_update Field_remove
Field_database Field_countIncompatibleProfiles
FieldCondition_retrieve FieldCondition_update
FieldCondition_remove FieldCondition_rule
FieldCondition_field FieldCondition_setField
FieldCondition_otherField FieldCondition_setOtherField
FieldMiniCondition_retrieve FieldMiniCondition_update
FieldMiniCondition_remove FieldMiniCondition_miniRule
FieldMiniCondition_copy FieldMiniCondition_field
FieldMiniCondition_setField FieldMiniCondition_otherField
FieldMiniCondition_setOtherField FieldMiniCondition_otherDatabaseField
FieldMiniCondition_setOtherDatabaseField File_retrieve
File_update File_remove
Font_retrieve Font_update
Font_remove Font_account
Font_metricFile Font_outlineFile
Font_image FromAddress_retrieve
FromAddress_update FromAddress_remove
GeoData_retrieve GeoData_update
GeoData_remove HttpReferer_retrieve
HttpReferer_update HttpReferer_remove
HttpReferer_webmailClient HttpReferer_searchEngine
HttpReferer_searchQuery Image_retrieve
Image_update Image_remove
Import_retrieve Import_update
Import_remove Import_database
Import_interval Import_setInterval
Import_url Import_columns
Import_idColumn Import_collections
Import_start Import_lastError
Import_addData ImportColumn_retrieve
ImportColumn_update ImportColumn_remove
ImportColumn_import ImportColumn_columnNumber
ImportColumn_columnName ImportColumn_collection
ImportColumn_setCollection ImportColumn_field
ImportColumn_setField ImportColumn_setInterest
IndividualPdf_retrieve IndividualPdf_update
IndividualPdf_remove IndividualPdf_profile
IndividualPdf_subProfile IndividualPdf_snapshot
Interest_retrieve Interest_update
Interest_remove Interest_database
InterestCondition_retrieve InterestCondition_update
InterestCondition_remove InterestCondition_rule
InterestCondition_interest InterestCondition_setInterest
LastContactCondition_retrieve LastContactCondition_update
LastContactCondition_remove LastContactCondition_rule
LastContactCondition_user LastContactCondition_setUser
Link_retrieve Link_update
Link_remove LinkedImage_retrieve
LinkedImage_update LinkedImage_remove
LinkedImage_image LitmusEmailApplication_retrieve
LitmusEmailApplication_update LitmusEmailApplication_remove
LitmusEmailTestResult_retrieve LitmusEmailTestResult_update
LitmusEmailTestResult_remove LitmusEmailTestResult_application
LitmusEmailTestResult_resultImages LitmusEmailTestResult_resultImage
LitmusMobileEmailApplication_retrieve LitmusMobileEmailApplication_update
LitmusMobileEmailApplication_remove LitmusSpamApplication_retrieve
LitmusSpamApplication_update LitmusSpamApplication_remove
LitmusSpamTestResult_retrieve LitmusSpamTestResult_update
LitmusSpamTestResult_remove LitmusSpamTestResult_application
LitmusTestResultImage_retrieve LitmusTestResultImage_update
LitmusTestResultImage_remove LitmusTestResultImage_image
LitmusTestResultSpamHeader_retrieve LitmusTestResultSpamHeader_update
LitmusTestResultSpamHeader_remove LitmusTestResultSpamHeader_testResult
Mailbox_retrieve Mailbox_update
Mailbox_remove Mailbox_user
MediaLibrary_retrieve MediaLibrary_update
MediaLibrary_remove MediaLibrary_images
MediaLibrary_image MediaLibrary_createImage
MediaLibrary_files MediaLibrary_file
MediaLibrary_createFile MediaLibrary_privileges
MediaLibraryFile_retrieve MediaLibraryFile_update
MediaLibraryFile_remove MediaLibraryFile_mediaLibrary
MediaLibraryImage_retrieve MediaLibraryImage_update
MediaLibraryImage_remove MediaLibraryImage_image
MediaLibraryImage_mediaLibrary MiniRule_retrieve
MiniRule_update MiniRule_remove
MiniRule_miniView MiniRule_miniCondition
MiniRule_miniConditions MiniRule_createMiniCondition
MiniRule_copy MiniView_retrieve
MiniView_update MiniView_remove
MiniView_collection MiniView_subProfile
MiniView_subProfiles MiniView_subProfileIds
MiniView_distinctSubProfiles MiniView_searchSubProfiles
MiniView_updateSubProfiles MiniView_countDistinctSubProfiles
MiniView_createExport MiniView_miniRule
MiniView_miniRules MiniView_createMiniRule
MiniView_rebuild MiniView_addIntention
MiniView_removeIntention MiniView_intentions
MiniView_setTestDestination MiniView_testDestination
MiniView_views MiniView_processedEmailings
MiniView_processedFaxMailings MiniView_processedSmsMailings
MiniViewCondition_retrieve MiniViewCondition_update
MiniViewCondition_remove MiniViewCondition_rule
MiniViewCondition_miniView MiniViewCondition_setMiniView
NewDocumentPrivileges_retrieve NewDocumentPrivileges_update
NewDocumentPrivileges_remove NewDocumentPrivileges_isAllowed
NewDocumentPrivileges_grant NewDocumentPrivileges_revoke
NewDocumentPrivileges_clear NewDocumentPrivileges_setStandard
PartCondition_retrieve PartCondition_update
PartCondition_remove PartCondition_rule
PartCondition_addField PartCondition_fields
PartCondition_field PartConditionField_retrieve
PartConditionField_update PartConditionField_remove
PartConditionField_PartCondition PartConditionField_field
PartConditionField_moveUp PartConditionField_moveDown
PartMiniCondition_retrieve PartMiniCondition_update
PartMiniCondition_remove PartMiniCondition_miniRule
PartMiniCondition_copy PartMiniCondition_addField
PartMiniCondition_fields PartMiniCondition_field
PartMiniConditionField_retrieve PartMiniConditionField_update
PartMiniConditionField_remove PartMiniConditionField_PartMiniCondition
PartMiniConditionField_field PartMiniConditionField_moveUp
PartMiniConditionField_moveDown PdfDocument_retrieve
PdfDocument_update PdfDocument_remove
PdfDocument_template PdfDocument_privileges
PdfDocument_setProperty PdfDocument_setProperties
PdfDocument_properties PdfDocument_property
PdfDocument_copy PdfDocument_errors
PdfDocument_source PdfDocument_pages
PdfDocument_page PdfDocument_addPage
PdfDocument_createExport PdfDocument_exports
PdfDocument_export PdfDocument_createFaxMailing
PdfDocument_faxStatistics PdfDocument_screenshot
PdfDocumentError_retrieve PdfDocumentError_update
PdfDocumentError_remove PdfDocumentError_document
PdfDocumentError_page PdfDocumentError_block
PdfDocumentImageBlock_retrieve PdfDocumentImageBlock_update
PdfDocumentImageBlock_remove PdfDocumentImageBlock_page
PdfDocumentImageBlock_setImage PdfDocumentImageBlock_image
PdfDocumentImageBlock_dpi PdfDocumentImageBlock_setDpi
PdfDocumentImageBlock_setScale PdfDocumentImageBlock_scale
PdfDocumentPage_retrieve PdfDocumentPage_update
PdfDocumentPage_remove PdfDocumentPage_screenshot
PdfDocumentPage_templatePage PdfDocumentPage_document
PdfDocumentPage_move PdfDocumentPage_blocks
PdfDocumentPage_block PdfDocumentPdfBlock_retrieve
PdfDocumentPdfBlock_update PdfDocumentPdfBlock_remove
PdfDocumentPdfBlock_page PdfDocumentPdfBlock_setPDF
PdfDocumentPdfBlock_pdf PdfDocumentPdfBlock_scale
PdfDocumentPdfBlock_setScale PdfDocumentPdfBlock_defaultPdf
PdfDocumentPdfBlock_defaultPdfPage PdfDocumentSnapshot_retrieve
PdfDocumentSnapshot_update PdfDocumentSnapshot_remove
PdfDocumentSnapshot_pages PdfDocumentSnapshot_page
PdfDocumentSnapshot_screenshot PdfDocumentSnapshot_size
PdfDocumentSnapshot_account PdfDocumentSnapshot_properties
PdfDocumentSnapshot_property PdfDocumentSnapshot_faxStatistics
PdfDocumentSnapshotPage_retrieve PdfDocumentSnapshotPage_update
PdfDocumentSnapshotPage_remove PdfDocumentSnapshotPage_screenshot
PdfDocumentTextBlock_retrieve PdfDocumentTextBlock_update
PdfDocumentTextBlock_remove PdfDocumentTextBlock_page
PdfExport_retrieve PdfExport_update
PdfExport_remove PdfExport_document
PdfExport_target PdfExport_data
PdfSizeContext_retrieve PdfSizeContext_update
PdfSizeContext_remove PdfTemplate_retrieve
PdfTemplate_update PdfTemplate_remove
PdfTemplate_documents PdfTemplate_document
PdfTemplate_createDocument PdfTemplate_account
PdfTemplate_privileges PdfTemplate_newDocumentPrivileges
PdfTemplate_copy PdfTemplate_pages
PdfTemplate_page PdfTemplate_property
PdfTemplate_properties PdfTemplate_createProperty
PdfTemplate_faxStatistics PdfTemplate_screenshot
PdfTemplateImageBlock_retrieve PdfTemplateImageBlock_update
PdfTemplateImageBlock_remove PdfTemplateImageBlock_page
PdfTemplateImageBlock_defaultimage PdfTemplateImageBlock_dpi
PdfTemplateImageBlock_setDpi PdfTemplateImageBlock_setScale
PdfTemplateImageBlock_scale PdfTemplatePage_retrieve
PdfTemplatePage_update PdfTemplatePage_remove
PdfTemplatePage_template PdfTemplatePage_screenshot
PdfTemplatePage_blocks PdfTemplatePage_block
PdfTemplatePdfBlock_retrieve PdfTemplatePdfBlock_update
PdfTemplatePdfBlock_remove PdfTemplatePdfBlock_defaultPdf
PdfTemplatePdfBlock_defaultPdfPage PdfTemplatePdfBlock_setScale
PdfTemplatePdfBlock_scale PdfTemplateProperty_retrieve
PdfTemplateProperty_update PdfTemplateProperty_remove
PdfTemplateTextBlock_retrieve PdfTemplateTextBlock_update
PdfTemplateTextBlock_remove PdfTemplateTextBlock_page
Privileges_retrieve Privileges_update
Privileges_remove Privileges_isAllowed
Privileges_grant Privileges_revoke
Privileges_clear Privileges_setStandard
ProcessedEmailing_retrieve ProcessedEmailing_update
ProcessedEmailing_remove ProcessedEmailing_user
ProcessedEmailing_snapshot ProcessedEmailing_destinations
ProcessedEmailing_destination ProcessedEmailing_account
ProcessedEmailing_database ProcessedEmailing_collection
ProcessedEmailing_scheduledMailing ProcessedEmailing_settings
ProcessedEmailing_extraDocumentProperties ProcessedEmailing_createAccessKey
ProcessedEmailing_clicks ProcessedEmailing_impressions
ProcessedEmailing_errors ProcessedEmailing_abuses
ProcessedEmailing_deliveries ProcessedEmailing_retries
ProcessedEmailing_unsubscribes ProcessedEmailing_triggeredFollowUps
ProcessedEmailing_abuseTypes ProcessedEmailing_errorTypes
ProcessedEmailing_errorCodes ProcessedEmailing_impression
ProcessedEmailing_click ProcessedEmailing_error
ProcessedEmailing_triggeredFollowUp ProcessedEmailing_statistics
ProcessedEmailing_triggeringFollowUp ProcessedEmailing_testGroups
ProcessedEmailing_finalGroup ProcessedEmailingFinalGroup_retrieve
ProcessedEmailingFinalGroup_update ProcessedEmailingFinalGroup_remove
ProcessedEmailingFinalGroup_processedEmailing ProcessedEmailingFinalGroup_snapshot
ProcessedEmailingFinalGroup_clicks ProcessedEmailingFinalGroup_impressions
ProcessedEmailingFinalGroup_errors ProcessedEmailingFinalGroup_abuses
ProcessedEmailingFinalGroup_triggeredFollowUps ProcessedEmailingFinalGroup_abuseTypes
ProcessedEmailingFinalGroup_errorTypes ProcessedEmailingFinalGroup_errorCodes
ProcessedEmailingFinalGroup_impression ProcessedEmailingFinalGroup_click
ProcessedEmailingFinalGroup_error ProcessedEmailingFinalGroup_triggeredFollowUp
ProcessedEmailingFinalGroup_statistics ProcessedEmailingTestGroup_retrieve
ProcessedEmailingTestGroup_update ProcessedEmailingTestGroup_remove
ProcessedEmailingTestGroup_processedEmailing ProcessedEmailingTestGroup_snapshot
ProcessedEmailingTestGroup_clicks ProcessedEmailingTestGroup_impressions
ProcessedEmailingTestGroup_errors ProcessedEmailingTestGroup_abuses
ProcessedEmailingTestGroup_triggeredFollowUps ProcessedEmailingTestGroup_abuseTypes
ProcessedEmailingTestGroup_errorTypes ProcessedEmailingTestGroup_errorCodes
ProcessedEmailingTestGroup_impression ProcessedEmailingTestGroup_click
ProcessedEmailingTestGroup_error ProcessedEmailingTestGroup_triggeredFollowUp
ProcessedEmailingTestGroup_statistics ProcessedEmailingTestGroup_scheduledEmailingTestGroup
ProcessedFaxMailing_retrieve ProcessedFaxMailing_update
ProcessedFaxMailing_remove ProcessedFaxMailing_user
ProcessedFaxMailing_snapshot ProcessedFaxMailing_destinations
ProcessedFaxMailing_destination ProcessedFaxMailing_account
ProcessedFaxMailing_database ProcessedFaxMailing_collection
ProcessedFaxMailing_scheduledMailing ProcessedFaxMailing_settings
ProcessedFaxMailing_extraDocumentProperties ProcessedFaxMailing_createAccessKey
ProcessedFaxMailing_faxStatistics ProcessedSmsMailing_retrieve
ProcessedSmsMailing_update ProcessedSmsMailing_remove
ProcessedSmsMailing_user ProcessedSmsMailing_snapshot
ProcessedSmsMailing_destinations ProcessedSmsMailing_destination
ProcessedSmsMailing_account ProcessedSmsMailing_database
ProcessedSmsMailing_collection ProcessedSmsMailing_scheduledMailing
ProcessedSmsMailing_settings ProcessedSmsMailing_extraDocumentProperties
ProcessedSmsMailing_createAccessKey ProcessedSmsMailing_smsStatistics
ProfileDir_retrieve ProfileDir_update
ProfileDir_remove ProfileDir_parent
ProfileDir_profile ProfileDir_directories
ProfileDir_directory ProfileDir_createDirectory
ProfileDir_files ProfileDir_file
ProfileDir_createFile ProfileFile_retrieve
ProfileFile_update ProfileFile_remove
ProfileFile_file ProfileFile_directory
ReferMiniCondition_retrieve ReferMiniCondition_update
ReferMiniCondition_remove ReferMiniCondition_miniRule
ReferMiniCondition_copy ReferMiniCondition_setReferMiniView
ReferViewCondition_retrieve ReferViewCondition_update
ReferViewCondition_remove ReferViewCondition_rule
ReferViewCondition_setReferView Rule_retrieve
Rule_update Rule_remove
Rule_view Rule_condition
Rule_conditions Rule_createCondition
Rule_copy ScheduledEmailing_retrieve
ScheduledEmailing_update ScheduledEmailing_remove
ScheduledEmailing_interval ScheduledEmailing_setInterval
ScheduledEmailing_document ScheduledEmailing_account
ScheduledEmailing_user ScheduledEmailing_setTarget
ScheduledEmailing_settings ScheduledEmailing_processedEmailings
ScheduledEmailing_testGroups ScheduledEmailing_statistics
ScheduledEmailingTestGroup_retrieve ScheduledEmailingTestGroup_update
ScheduledEmailingTestGroup_remove ScheduledEmailingTestGroup_document
ScheduledEmailingTestGroup_scheduledEmailing ScheduledFaxMailing_retrieve
ScheduledFaxMailing_update ScheduledFaxMailing_remove
ScheduledFaxMailing_interval ScheduledFaxMailing_setInterval
ScheduledFaxMailing_document ScheduledFaxMailing_account
ScheduledFaxMailing_user ScheduledFaxMailing_setTarget
ScheduledFaxMailing_settings ScheduledFaxMailing_processedFaxMailings
ScheduledFaxMailing_faxStatistics ScheduledSmsMailing_retrieve
ScheduledSmsMailing_update ScheduledSmsMailing_remove
ScheduledSmsMailing_interval ScheduledSmsMailing_setInterval
ScheduledSmsMailing_document ScheduledSmsMailing_account
ScheduledSmsMailing_user ScheduledSmsMailing_setTarget
ScheduledSmsMailing_settings ScheduledSmsMailing_processedSmsMailings
SmsCondition_retrieve SmsCondition_update
SmsCondition_remove SmsCondition_rule
SmsDocument_retrieve SmsDocument_update
SmsDocument_remove SmsDocument_template
SmsDocument_privileges SmsDocument_setProperty
SmsDocument_setProperties SmsDocument_properties
SmsDocument_property SmsDocument_copy
SmsDocument_account SmsDocument_createSmsMailing
SmsDocument_processedSmsMailings SmsDocument_smsStatistics
SmsDocumentSnapshot_retrieve SmsDocumentSnapshot_update
SmsDocumentSnapshot_remove SmsDocumentSnapshot_smsStatistics
SmsMailingDestination_retrieve SmsMailingDestination_update
SmsMailingDestination_remove SmsMailingDestination_mailing
SmsMailingDestination_profile SmsMailingDestination_subProfile
SmsMiniCondition_retrieve SmsMiniCondition_update
SmsMiniCondition_remove SmsMiniCondition_miniRule
SmsMiniCondition_copy Style_retrieve
Style_update Style_remove
Style_account Style_privileges
Style_createImage Style_image
Style_images Style_createFile
Style_file Style_files
StyleFile_retrieve StyleFile_update
StyleFile_remove StyleFile_style
StyleImage_retrieve StyleImage_update
StyleImage_remove StyleImage_image
StyleImage_style StyleSnapshot_retrieve
StyleSnapshot_update StyleSnapshot_remove
StyleSnapshotFile_retrieve StyleSnapshotFile_update
StyleSnapshotFile_remove StyleSnapshotFile_snapshot
StyleSnapshotImage_retrieve StyleSnapshotImage_update
StyleSnapshotImage_remove StyleSnapshotImage_image
StyleSnapshotImage_snapshot Submittee_retrieve
Submittee_update Submittee_remove
Submittee_webform Submittee_profile
Submittee_subProfile Submittee_submitter
Submittee_triggeredFollowUps Submitter_retrieve
Submitter_update Submitter_remove
Submitter_webform Submitter_profile
Submitter_subProfile Submitter_fields
Submitter_interests Submitter_triggeredFollowUps
Submitter_submittees SurveyCondition_retrieve
SurveyCondition_update SurveyCondition_remove
SurveyCondition_rule SurveyFile_retrieve
SurveyFile_update SurveyFile_remove
SurveyFile_survey SurveyFollowUp_retrieve
SurveyFollowUp_update SurveyFollowUp_remove
SurveyFollowUp_cause SurveyFollowUp_setCause
SurveyFollowUp_delay SurveyFollowUp_setDelay
SurveyFollowUp_action SurveyFollowUp_setAction
SurveyFollowUp_triggered SurveyFollowUp_executed
SurveyFollowUp_disabled SurveyFollowUp_setDisabled
SurveyImage_retrieve SurveyImage_update
SurveyImage_remove SurveyImage_image
SurveyImage_survey SurveyMiniCondition_retrieve
SurveyMiniCondition_update SurveyMiniCondition_remove
SurveyMiniCondition_miniRule SurveyMiniCondition_copy
SurveyTriggeredFollowUp_retrieve SurveyTriggeredFollowUp_update
SurveyTriggeredFollowUp_remove SurveyTriggeredFollowUp_followUp
SurveyTriggeredFollowUp_profile SurveyTriggeredFollowUp_subProfile
ToDoCondition_retrieve ToDoCondition_update
ToDoCondition_remove ToDoCondition_rule
ToDoCondition_user ToDoCondition_setUser
User_retrieve User_update
User_remove User_account
User_createdBy User_setCreatedBy
User_photo User_setPhoto
User_contacts User_stats
User_setPersonalizeDestination User_personalizeDestination
User_constructPrivileges User_grantConstructPrivilege
User_revokeConstructPrivilege User_pdfDocuments
User_emailingDocuments User_smsDocuments
User_sendEmail User_sendSms
User_createPdf User_sendFax
User_mailboxes User_return
User_createMailbox User_emailMessage
User_emailMessages UserAgent_retrieve
UserAgent_update UserAgent_remove
View_retrieve View_update
View_remove View_database
View_profile View_profiles
View_profileIds View_distinctProfiles
View_searchProfiles View_updateProfiles
View_countDistinctProfiles View_createExport
View_contacts View_searchContacts
View_views View_allViews
View_view View_createView
View_parent View_setParent
View_rule View_rules
View_createRule View_rebuild
View_addIntention View_removeIntention
View_intentions View_setTestDestination
View_testDestination View_copyDirectoryStructure
View_copy View_emailingStatistics
View_smsStatistics View_faxStatistics
View_processedEmailings View_processedFaxMailings
View_processedSmsMailings WebDocument_retrieve
WebDocument_update WebDocument_remove
WebDocument_template WebDocument_privileges
WebDocument_setProperty WebDocument_setProperties
WebDocument_properties WebDocument_property
WebDocument_blocks WebDocument_block
WebDocument_source WebDocument_images
WebDocument_image WebDocument_createImage
WebDocument_files WebDocument_file
WebDocument_createFile WebDocument_style
WebDocument_setStyle WebDocument_screenshot
WebDocument_thumbnail WebDocument_copy
WebDocument_webSite WebDocument_setWebSite
WebDocument_size WebDocument_webStatistics
WebDocumentFile_retrieve WebDocumentFile_update
WebDocumentFile_remove WebDocumentFile_document
WebDocumentImage_retrieve WebDocumentImage_update
WebDocumentImage_remove WebDocumentImage_image
WebDocumentImage_document WebDocumentImageBlock_retrieve
WebDocumentImageBlock_update WebDocumentImageBlock_remove
WebDocumentImageBlock_parent WebDocumentImageBlock_document
WebDocumentImageBlock_templateBlock WebDocumentImageBlock_option
WebDocumentImageBlock_options WebDocumentImageBlock_createOption
WebDocumentImageBlockOption_retrieve WebDocumentImageBlockOption_update
WebDocumentImageBlockOption_remove WebDocumentImageBlockOption_image
WebDocumentImageBlockOption_setStyleClass WebDocumentImageBlockOption_setImage
WebDocumentLoopBlock_retrieve WebDocumentLoopBlock_update
WebDocumentLoopBlock_remove WebDocumentLoopBlock_parent
WebDocumentLoopBlock_document WebDocumentLoopBlock_templateBlock
WebDocumentLoopBlock_blocks WebDocumentLoopBlock_block
WebDocumentLoopBlock_swapIterations WebDocumentTextBlock_retrieve
WebDocumentTextBlock_update WebDocumentTextBlock_remove
WebDocumentTextBlock_parent WebDocumentTextBlock_document
WebDocumentTextBlock_templateBlock WebForm_retrieve
WebForm_update WebForm_remove
WebForm_xml WebForm_account
WebForm_database WebForm_setDatabase
WebForm_privileges WebForm_createFollowUp
WebForm_followUps WebForm_followUp
WebForm_triggeredFollowUps WebForm_copy
WebFormFollowUp_retrieve WebFormFollowUp_update
WebFormFollowUp_remove WebFormFollowUp_cause
WebFormFollowUp_setCause WebFormFollowUp_delay
WebFormFollowUp_setDelay WebFormFollowUp_action
WebFormFollowUp_setAction WebFormFollowUp_triggered
WebFormFollowUp_executed WebFormFollowUp_disabled
WebFormFollowUp_setDisabled WebFormFollowUp_webform
WebFormTriggeredFollowUp_retrieve WebFormTriggeredFollowUp_update
WebFormTriggeredFollowUp_remove WebFormTriggeredFollowUp_followUp
WebFormTriggeredFollowUp_profile WebFormTriggeredFollowUp_subProfile
WebFormTriggeredFollowUp_webform WebFormTriggeredFollowUp_submitter
WebFormTriggeredFollowUp_submittee WebImpressionStatistics_retrieve
WebImpressionStatistics_update WebImpressionStatistics_remove
WebImpressionStatistics_useragent WebImpressionStatistics_referer
WebImpressionStatistics_profile WebImpressionStatistics_subProfile
WebImpressionStatistics_webDocument WebSession_retrieve
WebSession_update WebSession_remove
WebSession_userAgent WebSession_webSite
WebSession_profile WebSession_subProfile
WebSession_loggedOn WebSession_setLoggedOn
WebSite_retrieve WebSite_update
WebSite_remove WebSite_account
WebSite_documents WebSite_document
WebSite_homeDocument WebSite_errorDocument
WebSite_forbiddenDocument WebSite_setHomeDocument
WebSite_setErrorDocument WebSite_setForbiddenDocument
WebSite_createDocument WebSite_domains
WebSite_domain WebSite_addDomain
WebSite_screenshot WebSite_privileges
WebSite_copy WebSite_createWebSession
WebSite_webSession WebSite_webSessions
WebSite_setSessionTimeout WebSite_setForceHttps
WebSite_webStatistics WebSiteDomain_retrieve
WebSiteDomain_update WebSiteDomain_remove
WebSiteDomain_isOnline WebSiteDomain_webSite
WebSiteDomain_webSession WebSiteDomain_webSessions
WebSiteDomain_webStatistics WebTemplate_retrieve
WebTemplate_update WebTemplate_remove
WebTemplate_documents WebTemplate_document
WebTemplate_createDocument WebTemplate_account
WebTemplate_privileges WebTemplate_newDocumentPrivileges
WebTemplate_copy WebTemplate_source
WebTemplate_setSource WebTemplate_blocks
WebTemplate_block WebTemplate_images
WebTemplate_image WebTemplate_createImage
WebTemplate_files WebTemplate_file
WebTemplate_createFile WebTemplate_style
WebTemplate_setStyle WebTemplate_screenshot
WebTemplate_property WebTemplate_properties
WebTemplate_createProperty WebTemplateFile_retrieve
WebTemplateFile_update WebTemplateFile_remove
WebTemplateFile_template WebTemplateImage_retrieve
WebTemplateImage_update WebTemplateImage_remove
WebTemplateImage_image WebTemplateImage_template
WebTemplateImageBlock_retrieve WebTemplateImageBlock_update
WebTemplateImageBlock_remove WebTemplateImageBlock_parent
WebTemplateImageBlock_template WebTemplateLoopBlock_retrieve
WebTemplateLoopBlock_update WebTemplateLoopBlock_remove
WebTemplateLoopBlock_parent WebTemplateLoopBlock_template
WebTemplateLoopBlock_blocks WebTemplateLoopBlock_block
WebTemplateProperty_retrieve WebTemplateProperty_update
WebTemplateProperty_remove WebTemplateTextBlock_retrieve
WebTemplateTextBlock_update WebTemplateTextBlock_remove
WebTemplateTextBlock_parent WebTemplateTextBlock_template
Xslt_retrieve Xslt_update
Xslt_remove Xslt_account
Xslt_privileges Xslt_images
Xslt_image Xslt_createImage
Xslt_files Xslt_file
Xslt_createFile XsltFile_retrieve
XsltFile_update XsltFile_remove
XsltFile_xslt XsltImage_retrieve
XsltImage_update XsltImage_remove
XsltImage_image XsltImage_xslt