SOAP API methode PartConditionField_moveUp

Terug naar de indexpagina

Beschrijving
Move the field up in the field list.

Parameters
Parameter 'id' : string
Unique identifier (id) of the object PartConditionField. The method only applies to the partconditionfield with this id.
Parameter 'login' : Structure of type 'login'
Optional login data
Parameter 'access_token' : string
Optional api access token

Structuur 'login'
De structuur 'login' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'username' : string
The username of the login attempt
Eigenschap 'account' : string
The account name of the login attempt
Eigenschap 'password' : string
The password for the login attempt