SOAP API methode EmailingDocumentSnapshotAttachment_retrieve

Terug naar de indexpagina

Parameters
Parameter 'id' : string
The identifier (id) of the object that is retrieved

Return values
Return value 'emailingdocumentsnapshotattachment' : Structure of type 'emailingdocumentsnapshotattachment'
All properties of the retrieved emailingdocumentsnapshotattachment

Structuur 'emailingdocumentsnapshotattachment'
De structuur 'emailingdocumentsnapshotattachment' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'type' : string
The type of the attachment.
Eigenschap 'id' : int
The ID of the file.
Eigenschap 'mimetype' : string
The mimetype of the file.
Eigenschap 'hashcode' : string
Expose the file hashcode
Eigenschap 'data' : binary
The data of the file. The data is base64 encoded.
Eigenschap 'name' : string
The filename of the file.
Eigenschap 'size' : int
The size of the file.