SOAP API methode MiniRule_update

Terug naar de indexpagina

Parameters
Parameter 'id' : string
The identifier (id) of the object that is updated
Parameter 'name' : string
The name of the minirule.
Parameter 'inversed' : boolean
Is this minirule an inversed minirule?
Parameter 'disabled' : boolean
Is this minirule disabled?

Return values
Return value 'minirule' : Structure of type 'minirule'
All properties of the now updated minirule

Structuur 'minirule'
De structuur 'minirule' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'id' : int
The ID of the minirule.
Eigenschap 'name' : string
The name of the minirule.
Eigenschap 'inversed' : boolean
Is this minirule an inversed minirule?
Eigenschap 'disabled' : boolean
Is this minirule disabled?