SOAP API methode PartCondition_field

Terug naar de indexpagina

Beschrijving
The parameter is the name or ID of the field

Parameters
Parameter 'id' : int
Unique identifier (id) of the object PartCondition. The method only applies to the partcondition with this id.
Parameter 'identifier' : string
Parameter 'login' : Structure of type 'login'
Optional login data

Return values
Return value 'partconditionfield' : Structure of type 'partconditionfield'

Structuur 'login'
De structuur 'login' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'username' : string
The username of the login attempt
Eigenschap 'account' : string
The account name of the login attempt
Eigenschap 'password' : string
The password for the login attempt

Structuur 'partconditionfield'
De structuur 'partconditionfield' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'id' : string
The ID of the PartConditionField.
Eigenschap 'order' : string
The order this field will be sorted on.
Eigenschap 'sortingtype' : string
The type of sorting.