SOAP API methode FieldMiniCondition_retrieve

Terug naar de indexpagina

Parameters
Parameter 'id' : string
The identifier (id) of the object that is retrieved

Return values
Return value 'fieldminicondition' : Structure of type 'fieldminicondition'
All properties of the retrieved fieldminicondition

Structuur 'fieldminicondition'
De structuur 'fieldminicondition' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'comparison' : string
The comparison type of the fieldminicondition.
Eigenschap 'value' : string
The value t
Eigenschap 'numericComparison' : boolean
Is the comparison done numeric or not
Eigenschap 'id' : int
The ID of the minicondition.
Eigenschap 'type' : string
The type of the minicondition.
Eigenschap 'disabled' : boolean
Is this minicondition disabled?