SOAP API methode CollectionConstraint_collection

Terug naar de indexpagina

Beschrijving
Get the collection this constraint is part of

Parameters
Parameter 'id' : int
Unique identifier (id) of the object CollectionConstraint. The method only applies to the collectionconstraint with this id.
Parameter 'login' : Structure of type 'login'
Optional login data
Parameter 'access_token' : string
Optional api access token

Return values
Return value 'collection' : Structure of type 'collection'

Structuur 'login'
De structuur 'login' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'username' : string
The username of the login attempt
Eigenschap 'account' : string
The account name of the login attempt
Eigenschap 'password' : string
The password for the login attempt

Structuur 'collection'
De structuur 'collection' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'id' : int
The ID of the collection.
Eigenschap 'name' : string
The name of the collection.
Eigenschap 'weight' : int
The weight of the collection.
Eigenschap 'created' : string
The date and time when the account was created.
Eigenschap 'unsubscribebehavior' : string
Get the unsubscribe behavior of the collection. Possible values are 'nothing', 'remove' or 'update'.
Eigenschap 'countsubprofiles' : int
The number of subprofiles.
Eigenschap 'lastbuilt' : timestamp
When was the item rebuilt for the last time?