SOAP API methode PartMiniConditionField_update

Terug naar de indexpagina

Parameters
Parameter 'id' : string
The identifier (id) of the object that is updated
Parameter 'order' : string
The order this field will be sorted on.
Parameter 'sortingtype' : string
The type of sorting.

Return values
Return value 'partminiconditionfield' : Structure of type 'partminiconditionfield'
All properties of the now updated partminiconditionfield

Structuur 'partminiconditionfield'
De structuur 'partminiconditionfield' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'id' : string
The ID of the PartMiniConditionField.
Eigenschap 'order' : string
The order this field will be sorted on.
Eigenschap 'sortingtype' : string
The type of sorting.