SOAP API methode FieldCondition_update

Terug naar de indexpagina

Parameters
Parameter 'id' : string
The identifier (id) of the object that is updated
Parameter 'comparison' : string
The comparison type of the fieldcondition.
Parameter 'value' : string
The value that the field is compared with.
Parameter 'numericComparison' : boolean
Is the comparison done numeric or not
Parameter 'disabled' : boolean
Is this condition disabled?

Return values
Return value 'fieldcondition' : Structure of type 'fieldcondition'
All properties of the now updated fieldcondition

Structuur 'fieldcondition'
De structuur 'fieldcondition' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'comparison' : string
The comparison type of the fieldcondition.
Eigenschap 'value' : string
The value that the field is compared with.
Eigenschap 'numericComparison' : boolean
Is the comparison done numeric or not
Eigenschap 'id' : int
The ID of the condition.
Eigenschap 'type' : string
The type of the condition.
Eigenschap 'disabled' : boolean
Is this condition disabled?