SOAP API methode IndividualPdf_retrieve

Terug naar de indexpagina

Parameters
Parameter 'id' : string
The identifier (id) of the object that is retrieved

Return values
Return value 'individualpdf' : Structure of type 'individualpdf'
All properties of the retrieved individualpdf

Structuur 'individualpdf'
De structuur 'individualpdf' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'id' : int
The ID of the individualpdf.
Eigenschap 'time' : timestamp
The pdf time of the individualpdf.