SOAP API methode PdfSizeContext_retrieve

Terug naar de indexpagina

Parameters
Parameter 'id' : string
The identifier (id) of the object that is retrieved

Return values
Return value 'pdfsizecontext' : Structure of type 'pdfsizecontext'
All properties of the retrieved pdfsizecontext

Structuur 'pdfsizecontext'
De structuur 'pdfsizecontext' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'id' : int
The ID of the pdfsizecontext.
Eigenschap 'contextwidth' : float
The total width of the context.
Eigenschap 'contextheight' : float
The total height of the context.