SOAP API methode EmailingAbuse_retrieve

Terug naar de indexpagina

Parameters
Parameter 'id' : string
The identifier (id) of the object that is retrieved

Return values
Return value 'emailingabuse' : Structure of type 'emailingabuse'
All properties of the retrieved emailingabuse

Structuur 'emailingabuse'
De structuur 'emailingabuse' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'id' : int
The ID of the EmailingAbuse.
Eigenschap 'timestamp' : timestamp
The timestamp of the EmailingAbuse.
Eigenschap 'recognizedas' : string
The type as which this abuse was recognized.
Eigenschap 'feedbacktype' : string
The type of the EmailingAbuse.
Eigenschap 'version' : string
The version of the used ARF protocol.
Eigenschap 'details' : string
The details of the EmailingAbuse.
Eigenschap 'abusecontent' : string
The abusecontent of the EmailingAbuse.