SOAP API methode EmailingDocumentSnapshotFile_snapshot

Terug naar de indexpagina

Beschrijving
The snapshot of the file.

Parameters
Parameter 'id' : int
Unique identifier (id) of the object EmailingDocumentSnapshotFile. The method only applies to the emailingdocumentsnapshotfile with this id.
Parameter 'login' : Structure of type 'login' (optional)
Optional login data
Parameter 'access_token' : string (optional)
Optional api access token

Return values
Return value 'emailingdocumentsnapshot' : Structure of type 'emailingdocumentsnapshot'

Structuur 'login'
De structuur 'login' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'username' : string
The username of the login attempt
Eigenschap 'account' : string
The account name of the login attempt
Eigenschap 'password' : string
The password for the login attempt

Structuur 'emailingdocumentsnapshot'
De structuur 'emailingdocumentsnapshot' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'id' : int
The ID of the emailingdocumentsnapshot.
Eigenschap 'name' : string
The name of the emailingdocumentsnapshot.
Eigenschap 'headers' : string
The additional headers of the emailingdocumentsnapshot.
Eigenschap 'source' : string
The source of the emailingdocumentsnapshot.
Eigenschap 'textversion' : string
The textversion of the emailingdocumentsnapshot.
Eigenschap 'subject' : string
The subject of the emailingdocumentsnapshot.
Eigenschap 'timestamp' : timestamp
The timestamp of the emailingdocumentsnapshot.
Eigenschap 'charset' : string
The charset of the emailingdocumentsnapshot.
Eigenschap 'language' : string
The language of the emailingdocumentsnapshot.
Eigenschap 'priority_indicator' : string
Getting the priority header for emails who use this document snapshot.
Eigenschap 'unsubscribe_header' : string
Should the list-unsubscribe header be sent with the mailing.
Eigenschap 'htmlEscaping' : string
Check if the webform is escaping HTML code
Eigenschap 'smartyVersion' : integer
What smarty version is used to render this snapshot