SOAP API methode DocumentFollowUp_retrieve

Terug naar de indexpagina

Parameters
Parameter 'id' : string
The identifier (id) of the object that is retrieved

Return values
Return value 'documentfollowup' : Structure of type 'documentfollowup'
All properties of the retrieved documentfollowup

Structuur 'documentfollowup'
De structuur 'documentfollowup' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'id' : int
The ID of the followup.