SOAP API methode EmailingDocumentSnapshot_fromAddress

Terug naar de indexpagina

Beschrijving
The fromaddress of the emailingdocumentsnapshot.

Parameters
Parameter 'id' : int
Unique identifier (id) of the object EmailingDocumentSnapshot. The method only applies to the emailingdocumentsnapshot with this id.
Parameter 'personalize_profile' : int
Profile ID for which the object should be personalized
Parameter 'personalize_subprofile' : int
Subprofile ID for which the object should be personalized
Parameter 'personalize_timestamp' : string
The timestamp for the personalization
Parameter 'login' : Structure of type 'login'
Optional login data

Return values
Return value 'emailaddress' : Structure of type 'emailaddress'

Structuur 'login'
De structuur 'login' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'username' : string
The username of the login attempt
Eigenschap 'account' : string
The account name of the login attempt
Eigenschap 'password' : string
The password for the login attempt

Structuur 'emailaddress'
De structuur 'emailaddress' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'name' : string
Get the name.
Eigenschap 'address' : string
The address of the emailaddress.