SOAP API methode DoubleFieldCondition_update

Terug naar de indexpagina

Parameters
Parameter 'id' : string
The identifier (id) of the object that is updated
Parameter 'matchmode' : string
The matchmode of the doublefieldcondition.
Parameter 'disabled' : boolean
Is this condition disabled?

Return values
Return value 'doublefieldcondition' : Structure of type 'doublefieldcondition'
All properties of the now updated doublefieldcondition

Structuur 'doublefieldcondition'
De structuur 'doublefieldcondition' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'matchmode' : string
The matchmode of the doublefieldcondition.
Eigenschap 'id' : int
The ID of the condition.
Eigenschap 'type' : string
The type of the condition.
Eigenschap 'disabled' : boolean
Is this condition disabled?