SOAP API methode ScheduledEmailingTestGroup_retrieve

Terug naar de indexpagina

Parameters
Parameter 'id' : string
The identifier (id) of the object that is retrieved

Return values
Return value 'scheduledemailingtestgroup' : Structure of type 'scheduledemailingtestgroup'
All properties of the retrieved scheduledemailingtestgroup

Structuur 'scheduledemailingtestgroup'
De structuur 'scheduledemailingtestgroup' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'id' : int
The ID of the document.
Eigenschap 'groupsize' : string
Get the group size.
Eigenschap 'interval' : DateInterval
Get the start time