SOAP API methode DateMiniCondition_miniRule

Terug naar de indexpagina

Beschrijving
The minirule the minicondition belongs to.

Parameters
Parameter 'id' : int
Unique identifier (id) of the object DateMiniCondition. The method only applies to the dateminicondition with this id.
Parameter 'login' : Structure of type 'login'
Optional login data

Return values
Return value 'minirule' : Structure of type 'minirule'

Structuur 'login'
De structuur 'login' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'username' : string
The username of the login attempt
Eigenschap 'account' : string
The account name of the login attempt
Eigenschap 'password' : string
The password for the login attempt

Structuur 'minirule'
De structuur 'minirule' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'id' : int
The ID of the minirule.
Eigenschap 'name' : string
The name of the minirule.
Eigenschap 'inversed' : boolean
Is this minirule an inversed minirule?
Eigenschap 'disabled' : boolean
Is this minirule disabled?