SOAP API methode EmailingDocumentSnapshotLink_retrieve

Terug naar de indexpagina

Parameters
Parameter 'id' : string
The identifier (id) of the object that is retrieved

Return values
Return value 'emailingdocumentsnapshotlink' : Structure of type 'emailingdocumentsnapshotlink'
All properties of the retrieved emailingdocumentsnapshotlink

Structuur 'emailingdocumentsnapshotlink'
De structuur 'emailingdocumentsnapshotlink' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'id' : int
The ID of the link.
Eigenschap 'url' : string
The url or destination of the link.
Eigenschap 'title' : string
The title of the link.