SOAP API methode WebDocumentImageBlockOption_retrieve

Terug naar de indexpagina

Parameters
Parameter 'id' : string
The identifier (id) of the object that is retrieved

Return values
Return value 'webdocumentimageblockoption' : Structure of type 'webdocumentimageblockoption'
All properties of the retrieved webdocumentimageblockoption

Structuur 'webdocumentimageblockoption'
De structuur 'webdocumentimageblockoption' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'url' : string
The url of the imageblock.
Eigenschap 'style_class' : string
The style class for styling the imageblock
Eigenschap 'target' : string
The target for the link. This is only used when the image is also
Eigenschap 'title' : string
The title of the image in the block
Eigenschap 'alternative' : string
The alternative when the image can't be displayed
Eigenschap 'id' : int
The ID of the image.
Eigenschap 'name' : string
The filename of the image.
Eigenschap 'extension' : string
The extension of this image.
Eigenschap 'width' : int
The width of the image.
Eigenschap 'height' : int
The height of the image.
Eigenschap 'size' : int
The size of the image.
Eigenschap 'hashcode' : string
Expose the data hashcode
Eigenschap 'data' : binary
The data of the image. The data is base64 encoded.
Eigenschap 'mimetype' : string
The mime type of the image.
Eigenschap 'thumbwidth' : int
The width of the thumbnail of the image.
Eigenschap 'thumbheight' : int
The height of the thumbnail of the image.
Eigenschap 'thumbdata' : binary
The data of the thumbnail of the image. The data is base64 encoded.