Terug naar de indexpagina

SOAP API methode Privileges_retrieve

Parameters

Naam Type Beschrijving
id * string The identifier (id) of the object that is retrieved
* verplichte parameters

Resultaat

Naam Type Beschrijving
privileges Structure of type 'privileges' All properties of the retrieved privileges

Structuur 'privileges'

Naam Type Beschrijving
id string The id of the privileges object.
rights string The access rights for this privileges object.