SOAP API methode ChangeCondition_interest

Terug naar de indexpagina

Beschrijving
This method makes only sense if the changeType is set to 'interest', 'gotinterest' or 'lostinterest'.

Parameters
Parameter 'id' : int
Unique identifier (id) of the object ChangeCondition. The method only applies to the changecondition with this id.
Parameter 'login' : Structure of type 'login' (optional)
Optional login data
Parameter 'access_token' : string (optional)
Optional api access token

Return values
Return value 'interest' : Structure of type 'interest'
Return value 'value' : boolean

Structuur 'login'
De structuur 'login' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'username' : string
The username of the login attempt
Eigenschap 'account' : string
The account name of the login attempt
Eigenschap 'password' : string
The password for the login attempt

Structuur 'interest'
De structuur 'interest' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'id' : int
The ID of this interest.
Eigenschap 'name' : string
The name of the interest.
Eigenschap 'groupname' : string
The name of the group that this interest belongs to.
Eigenschap 'weight' : int
The weight of the interest.