SOAP API methode User_stats

Terug naar de indexpagina

Beschrijving
The stats from one month.

Parameters
Parameter 'id' : int
Unique identifier (id) of the object User. The method only applies to the user with this id.
Parameter 'year' : int
Parameter 'month' : int
Parameter 'login' : Structure of type 'login'
Optional login data

Return values
Return value 'environmentstatistics' : Structure of type 'environmentstatistics'

Structuur 'login'
De structuur 'login' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'username' : string
The username of the login attempt
Eigenschap 'account' : string
The account name of the login attempt
Eigenschap 'password' : string
The password for the login attempt

Structuur 'environmentstatistics'
De structuur 'environmentstatistics' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'year' : int
The year of the stats.
Eigenschap 'month' : int
The month of the stats.
Eigenschap 'sentemail' : int
The number of sent emails.
Eigenschap 'sentsms' : int
The number of sent sms messages.
Eigenschap 'sentfax' : int
The number of sent fax messages.
Eigenschap 'webpages' : int
The number of web pages displayed in this month
Eigenschap 'apicalls' : int
The number of soap API calls
Eigenschap 'litmustest' : int
The number of litmus tests