SOAP API methode DatabaseConstraint_update

Terug naar de indexpagina

Parameters
Parameter 'id' : string
The identifier (id) of the object that is updated
Parameter 'name' : string
The name of the constraint.
Parameter 'description' : string
Description of the constraint
Parameter 'disabled' : boolean
Is this constraint disabled?

Return values
Return value 'databaseconstraint' : Structure of type 'databaseconstraint'
All properties of the now updated databaseconstraint

Structuur 'databaseconstraint'
De structuur 'databaseconstraint' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'id' : int
The ID of the constraint.
Eigenschap 'name' : string
The name of the constraint.
Eigenschap 'description' : string
Description of the constraint
Eigenschap 'disabled' : boolean
Is this constraint disabled?