SOAP API methode DoubleFieldMiniCondition_update

Terug naar de indexpagina

Parameters
Parameter 'id' : string
The identifier (id) of the object that is updated
Parameter 'matchmode' : string
The matchmode of the doublefieldminicondition.
Parameter 'context' : string
The context for the condition.
Parameter 'disabled' : boolean
Is this minicondition disabled?

Return values
Return value 'doublefieldminicondition' : Structure of type 'doublefieldminicondition'
All properties of the now updated doublefieldminicondition

Structuur 'doublefieldminicondition'
De structuur 'doublefieldminicondition' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'matchmode' : string
The matchmode of the doublefieldminicondition.
Eigenschap 'context' : string
The context for the condition.
Eigenschap 'id' : int
The ID of the minicondition.
Eigenschap 'type' : string
The type of the minicondition.
Eigenschap 'disabled' : boolean
Is this minicondition disabled?