SOAP API methode EmailingClick_userAgent

Terug naar de indexpagina

Beschrijving
The user agent that was sent with the click information

Parameters
Parameter 'id' : int
Unique identifier (id) of the object EmailingClick. The method only applies to the emailingclick with this id.
Parameter 'login' : Structure of type 'login'
Optional login data

Return values
Return value 'useragent' : Structure of type 'useragent'

Structuur 'login'
De structuur 'login' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'username' : string
The username of the login attempt
Eigenschap 'account' : string
The account name of the login attempt
Eigenschap 'password' : string
The password for the login attempt

Structuur 'useragent'
De structuur 'useragent' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'id' : int
ID of the user agent
Eigenschap 'original' : string
Full original header that was sent
Eigenschap 'fullname' : string
The fullname of the browser, including a version
Eigenschap 'browser' : string
The name of the browser
Eigenschap 'version' : string
The version string of the browser
Eigenschap 'platform' : string
The platform (operating system) the user is using