SOAP API methode ImportColumn_columnName

Terug naar de indexpagina

Beschrijving
The name of the column in the file, 'A', 'B', 'C' et cetera

Parameters
Parameter 'id' : int
Unique identifier (id) of the object ImportColumn. The method only applies to the importcolumn with this id.
Parameter 'login' : Structure of type 'login'
Optional login data

Return values
Return value 'value' : string

Structuur 'login'
De structuur 'login' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'username' : string
The username of the login attempt
Eigenschap 'account' : string
The account name of the login attempt
Eigenschap 'password' : string
The password for the login attempt