SOAP API methode ExportCondition_update

Terug naar de indexpagina

Parameters
Parameter 'id' : string
The identifier (id) of the object that is updated
Parameter 'includeneverexportedprofiles' : boolean
When this is true the condition also includes the profiles that weren't exported before.
Parameter 'aftertime' : timestamp
The aftertime of the exportcondition.
Parameter 'aftermutation' : Structure of type 'aftermutation'
The aftermutation of the exportcondition.
Parameter 'beforetime' : timestamp
The beforetime of the exportcondition.
Parameter 'beforemutation' : Structure of type 'beforemutation'
The before mutation of the exportcondition.
Parameter 'disabled' : boolean
Is this condition disabled?

Return values
Return value 'exportcondition' : Structure of type 'exportcondition'
All properties of the now updated exportcondition

Structuur 'aftermutation'
De structuur 'aftermutation' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'type' : string
The type of the datemutation.
Eigenschap 'count' : int
The count of the datemutation.
Eigenschap 'unit' : string
The unit of the datemutation.
Eigenschap 'floorTo' : string
The unit by which this mutation should be rounded

Structuur 'beforemutation'
De structuur 'beforemutation' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'type' : string
The type of the datemutation.
Eigenschap 'count' : int
The count of the datemutation.
Eigenschap 'unit' : string
The unit of the datemutation.
Eigenschap 'floorTo' : string
The unit by which this mutation should be rounded

Structuur 'exportcondition'
De structuur 'exportcondition' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'includeneverexportedprofiles' : boolean
When this is true the condition also includes the profiles that weren't exported before.
Eigenschap 'aftertime' : timestamp
The aftertime of the exportcondition.
Eigenschap 'aftermutation' : DateMutation
The aftermutation of the exportcondition.
Eigenschap 'beforetime' : timestamp
The beforetime of the exportcondition.
Eigenschap 'beforemutation' : DateMutation
The before mutation of the exportcondition.
Eigenschap 'id' : int
The ID of the condition.
Eigenschap 'type' : string
The type of the condition.
Eigenschap 'disabled' : boolean
Is this condition disabled?