SOAP API methode PdfDocumentTextBlock_update

Terug naar de indexpagina

Parameters
Parameter 'id' : string
The identifier (id) of the object that is updated
Parameter 'text' : string
The text of the textblock.
Parameter 'textflow' : Structure of type 'textflow'
The textflow of this textblock.
Parameter 'fontname' : Structure of type 'fontname'
The font name for the textblock.
Parameter 'fontsize' : Structure of type 'fontsize'
The font size of the textblock.
Parameter 'fontstyle' : Structure of type 'fontstyle'
The font style for the textblock.
Parameter 'fillcolor' : Structure of type 'fillcolor'
The fillcolor for this textblock.
Parameter 'strokecolor' : Structure of type 'strokecolor'
The strokecolor for this textblock.
Parameter 'charspacing' : Structure of type 'charspacing'
The charspacing for this textblock.
Parameter 'horizscaling' : Structure of type 'horizscaling'
The horizontal scaling for this textblock.
Parameter 'wordspacing' : Structure of type 'wordspacing'
The wordspacing for this textblock.
Parameter 'textrendering' : Structure of type 'textrendering'
The textrendering for this textblock.
Parameter 'textrise' : Structure of type 'textrise'
The textrise for this textblock.
Parameter 'kerning' : Structure of type 'kerning'
The kerning for this textblock.
Parameter 'margin' : Structure of type 'margin'
The margin for this textblock.
Parameter 'overline' : Structure of type 'overline'
The overline for this textblock.
Parameter 'strikeout' : Structure of type 'strikeout'
The strikeout for this textblock.
Parameter 'underline' : Structure of type 'underline'
The underline for this textblock.
Parameter 'monospace' : Structure of type 'monospace'
The monospace for this textblock.
Parameter 'italicangle' : Structure of type 'italicangle'
The italicangle for this textblock.
Parameter 'underlinewidth' : Structure of type 'underlinewidth'
The underline width for this textblock.
Parameter 'underlineposition' : Structure of type 'underlineposition'
The underlineposition of this textblock.
Parameter 'escapesequence' : Structure of type 'escapesequence'
The escapesequence of this textblock.
Parameter 'alignchar' : Structure of type 'alignchar'
The aligncharacter of this textblock.
Parameter 'encoding' : Structure of type 'encoding'
The encoding of this textblock.
Parameter 'alignment' : Structure of type 'alignment'
The alignment of the textblock.
Parameter 'verticalalign' : Structure of type 'verticalalign'
The vertical aligment of the textblock.
Parameter 'fixedleading' : Structure of type 'fixedleading'
The fixedleading of the textblock.
Parameter 'hortabsize' : Structure of type 'hortabsize'
The horizontal tabsize of the textblock.
Parameter 'hortabmethod' : Structure of type 'hortabmethod'
The horizontal tab method of the textblock.
Parameter 'lastalignment' : Structure of type 'lastalignment'
The last alignment of the textblock.
Parameter 'leading' : Structure of type 'leading'
The leading of the textblock.
Parameter 'parindent' : Structure of type 'parindent'
The parindent of the textblock.
Parameter 'rightindent' : Structure of type 'rightindent'
The rightindent of the textblock.
Parameter 'leftindent' : Structure of type 'leftindent'
The leftindent of the textblock.
Parameter 'adjustmethod' : Structure of type 'adjustmethod'
The adjust method of the textblock.
Parameter 'maxspacing' : Structure of type 'maxspacing'
The maxspacing of the textblock.
Parameter 'minsspacing' : Structure of type 'minsspacing'
The minspacing of the textblock.
Parameter 'spreadlimit' : Structure of type 'spreadlimit'
The spreadlimit of the textblock.
Parameter 'nofitlimit' : Structure of type 'nofitlimit'
The nofitlimit of the textblock.
Parameter 'shrinklimit' : Structure of type 'shrinklimit'
The shrinklimit of the textblock.
Parameter 'linespreadlimit' : Structure of type 'linespreadlimit'
The linespreadlimit of the textblock.
Parameter 'maxlines' : Structure of type 'maxlines'
The maxlines of the textblock.
Parameter 'firstlinedist' : Structure of type 'firstlinedist'
The firstlinedist of the textblock.
Parameter 'laslinedist' : Structure of type 'laslinedist'
The lastlinedist of the textblock.
Parameter 'tabalingmentchar' : Structure of type 'tabalingmentchar'
The tab alignment character of the textblock.
Parameter 'charref' : boolean
The charref setting of the textblock
Parameter 'showborder' : boolean
Should the border of the block be showed?.
Parameter 'rotate' : Structure of type 'rotate'
The rotation of the block.
Parameter 'orientate' : Structure of type 'orientate'
The orientation of the content.
Parameter 'position' : Structure of type 'position'
The position of the block.
Parameter 'boxsize' : Structure of type 'boxsize'
The box size of the block.
Parameter 'refpoint' : Structure of type 'refpoint'
The ref point of the block.
Parameter 'backgroundcolor' : Structure of type 'backgroundcolor'
The backgound color of the block.
Parameter 'bordercolor' : Structure of type 'bordercolor'
The border color of the block.
Parameter 'linewidth' : Structure of type 'linewidth'
The linewidth of the block.
Parameter 'status' : Structure of type 'status'
The status of the block.
Parameter 'fitmethod' : Structure of type 'fitmethod'
The fitmethod of the block.
Parameter 'condition' : string
Get the javascript condition used to determine if the block is shown in the document

Return values
Return value 'pdfdocumenttextblock' : Structure of type 'pdfdocumenttextblock'
All properties of the now updated pdfdocumenttextblock

Structuur 'textflow'
De structuur 'textflow' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : boolean
The value of the boolean.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'fontname'
De structuur 'fontname' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : string
The value of the string.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'fontsize'
De structuur 'fontsize' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : float
The value of the float.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'fontstyle'
De structuur 'fontstyle' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : string
The value of the string.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'fillcolor'
De structuur 'fillcolor' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'hex' : string
The hex of the pdfcolor.
Eigenschap 'cyan' : float
The cyan of the pdfcolor.
Eigenschap 'magenta' : float
The magenta of the pdfcolor.
Eigenschap 'yellow' : float
The yellow of the pdfcolor.
Eigenschap 'key' : float
The key of the pdfcolor.
Eigenschap 'red' : float
The red of the pdfcolor.
Eigenschap 'blue' : float
The blue of the pdfcolor.
Eigenschap 'green' : float
The green of the pdfcolor.
Eigenschap 'gray' : float
The gray of the pdfcolor.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'strokecolor'
De structuur 'strokecolor' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'hex' : string
The hex of the pdfcolor.
Eigenschap 'cyan' : float
The cyan of the pdfcolor.
Eigenschap 'magenta' : float
The magenta of the pdfcolor.
Eigenschap 'yellow' : float
The yellow of the pdfcolor.
Eigenschap 'key' : float
The key of the pdfcolor.
Eigenschap 'red' : float
The red of the pdfcolor.
Eigenschap 'blue' : float
The blue of the pdfcolor.
Eigenschap 'green' : float
The green of the pdfcolor.
Eigenschap 'gray' : float
The gray of the pdfcolor.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'charspacing'
De structuur 'charspacing' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : int
The value of the int.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'horizscaling'
De structuur 'horizscaling' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : int
The value of the int.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'wordspacing'
De structuur 'wordspacing' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : int
The value of the int.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'textrendering'
De structuur 'textrendering' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : float
The value of the float.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'textrise'
De structuur 'textrise' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : float
The value of the float.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'kerning'
De structuur 'kerning' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : boolean
The value of the boolean.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'margin'
De structuur 'margin' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : float
The value of the float.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'overline'
De structuur 'overline' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : boolean
The value of the boolean.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'strikeout'
De structuur 'strikeout' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : boolean
The value of the boolean.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'underline'
De structuur 'underline' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : boolean
The value of the boolean.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'monospace'
De structuur 'monospace' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : float
The value of the float.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'italicangle'
De structuur 'italicangle' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : float
The value of the float.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'underlinewidth'
De structuur 'underlinewidth' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : float
The value of the float.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'underlineposition'
De structuur 'underlineposition' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : float
The value of the float.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'escapesequence'
De structuur 'escapesequence' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : boolean
The value of the boolean.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'alignchar'
De structuur 'alignchar' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : string
The value of the string.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'encoding'
De structuur 'encoding' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : string
The value of the string.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'alignment'
De structuur 'alignment' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : string
The value of the string.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'verticalalign'
De structuur 'verticalalign' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : string
The value of the string.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'fixedleading'
De structuur 'fixedleading' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : boolean
The value of the boolean.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'hortabsize'
De structuur 'hortabsize' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : float
The value of the float.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'hortabmethod'
De structuur 'hortabmethod' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : string
The value of the string.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'lastalignment'
De structuur 'lastalignment' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : string
The value of the string.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'leading'
De structuur 'leading' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : int
The value of the int.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'parindent'
De structuur 'parindent' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : int
The value of the int.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'rightindent'
De structuur 'rightindent' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : int
The value of the int.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'leftindent'
De structuur 'leftindent' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : int
The value of the int.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'adjustmethod'
De structuur 'adjustmethod' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : string
The value of the string.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'maxspacing'
De structuur 'maxspacing' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : int
The value of the int.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'minsspacing'
De structuur 'minsspacing' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : int
The value of the int.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'spreadlimit'
De structuur 'spreadlimit' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : int
The value of the int.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'nofitlimit'
De structuur 'nofitlimit' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : int
The value of the int.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'shrinklimit'
De structuur 'shrinklimit' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : int
The value of the int.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'linespreadlimit'
De structuur 'linespreadlimit' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : int
The value of the int.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'maxlines'
De structuur 'maxlines' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : int
The value of the int.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'firstlinedist'
De structuur 'firstlinedist' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : string
The value of the string.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'laslinedist'
De structuur 'laslinedist' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : string
The value of the string.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'tabalingmentchar'
De structuur 'tabalingmentchar' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : float
The value of the float.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'rotate'
De structuur 'rotate' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : int
The value of the int.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'orientate'
De structuur 'orientate' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : string
The value of the string.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'position'
De structuur 'position' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'x' : int
The x position of the pdf position.
Eigenschap 'y' : int
The y position of the pdf position.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'boxsize'
De structuur 'boxsize' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'width' : int
The width of the boxsize.
Eigenschap 'height' : int
The height of the boxsize.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'refpoint'
De structuur 'refpoint' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'left' : int
The left of the boxsize.
Eigenschap 'bottom' : int
The bottom of the boxsize.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'backgroundcolor'
De structuur 'backgroundcolor' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'hex' : string
The hex of the pdfcolor.
Eigenschap 'cyan' : float
The cyan of the pdfcolor.
Eigenschap 'magenta' : float
The magenta of the pdfcolor.
Eigenschap 'yellow' : float
The yellow of the pdfcolor.
Eigenschap 'key' : float
The key of the pdfcolor.
Eigenschap 'red' : float
The red of the pdfcolor.
Eigenschap 'blue' : float
The blue of the pdfcolor.
Eigenschap 'green' : float
The green of the pdfcolor.
Eigenschap 'gray' : float
The gray of the pdfcolor.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'bordercolor'
De structuur 'bordercolor' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'hex' : string
The hex of the pdfcolor.
Eigenschap 'cyan' : float
The cyan of the pdfcolor.
Eigenschap 'magenta' : float
The magenta of the pdfcolor.
Eigenschap 'yellow' : float
The yellow of the pdfcolor.
Eigenschap 'key' : float
The key of the pdfcolor.
Eigenschap 'red' : float
The red of the pdfcolor.
Eigenschap 'blue' : float
The blue of the pdfcolor.
Eigenschap 'green' : float
The green of the pdfcolor.
Eigenschap 'gray' : float
The gray of the pdfcolor.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'linewidth'
De structuur 'linewidth' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : string
The value of the string.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'status'
De structuur 'status' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : string
The value of the string.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'fitmethod'
De structuur 'fitmethod' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'value' : string
The value of the string.
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.

Structuur 'pdfdocumenttextblock'
De structuur 'pdfdocumenttextblock' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'text' : string
The text of the textblock.
Eigenschap 'textflow' : DataSourceBoolean
The textflow of this textblock.
Eigenschap 'fontname' : DataSourceString
The font name for the textblock.
Eigenschap 'fontsize' : DataSourceFloat
The font size of the textblock.
Eigenschap 'fontstyle' : DataSourceString
The font style for the textblock.
Eigenschap 'fillcolor' : DataSourcePdfColor
The fillcolor for this textblock.
Eigenschap 'strokecolor' : DataSourcePdfColor
The strokecolor for this textblock.
Eigenschap 'charspacing' : DataSourceInt
The charspacing for this textblock.
Eigenschap 'horizscaling' : DataSourceInt
The horizontal scaling for this textblock.
Eigenschap 'wordspacing' : DataSourceInt
The wordspacing for this textblock.
Eigenschap 'textrendering' : DataSourceFloat
The textrendering for this textblock.
Eigenschap 'textrise' : DataSourceFloat
The textrise for this textblock.
Eigenschap 'kerning' : DataSourceBoolean
The kerning for this textblock.
Eigenschap 'margin' : DataSourceFloat
The margin for this textblock.
Eigenschap 'overline' : DataSourceBoolean
The overline for this textblock.
Eigenschap 'strikeout' : DataSourceBoolean
The strikeout for this textblock.
Eigenschap 'underline' : DataSourceBoolean
The underline for this textblock.
Eigenschap 'monospace' : DataSourceFloat
The monospace for this textblock.
Eigenschap 'italicangle' : DataSourceFloat
The italicangle for this textblock.
Eigenschap 'underlinewidth' : DataSourceFloat
The underline width for this textblock.
Eigenschap 'underlineposition' : DataSourceFloat
The underlineposition of this textblock.
Eigenschap 'escapesequence' : DataSourceBoolean
The escapesequence of this textblock.
Eigenschap 'alignchar' : DataSourceString
The aligncharacter of this textblock.
Eigenschap 'defaulttext' : DataSourceString
The default text of this textblock.
Eigenschap 'encoding' : DataSourceString
The encoding of this textblock.
Eigenschap 'alignment' : DataSourceString
The alignment of the textblock.
Eigenschap 'verticalalign' : DataSourceString
The vertical aligment of the textblock.
Eigenschap 'fixedleading' : DataSourceBoolean
The fixedleading of the textblock.
Eigenschap 'hortabsize' : DataSourceFloat
The horizontal tabsize of the textblock.
Eigenschap 'hortabmethod' : DataSourceString
The horizontal tab method of the textblock.
Eigenschap 'lastalignment' : DataSourceString
The last alignment of the textblock.
Eigenschap 'leading' : DataSourceInt
The leading of the textblock.
Eigenschap 'parindent' : DataSourceInt
The parindent of the textblock.
Eigenschap 'rightindent' : DataSourceInt
The rightindent of the textblock.
Eigenschap 'leftindent' : DataSourceInt
The leftindent of the textblock.
Eigenschap 'adjustmethod' : DataSourceString
The adjust method of the textblock.
Eigenschap 'maxspacing' : DataSourceInt
The maxspacing of the textblock.
Eigenschap 'minsspacing' : DataSourceInt
The minspacing of the textblock.
Eigenschap 'spreadlimit' : DataSourceInt
The spreadlimit of the textblock.
Eigenschap 'nofitlimit' : DataSourceInt
The nofitlimit of the textblock.
Eigenschap 'shrinklimit' : DataSourceInt
The shrinklimit of the textblock.
Eigenschap 'linespreadlimit' : DataSourceInt
The linespreadlimit of the textblock.
Eigenschap 'maxlines' : DataSourceInt
The maxlines of the textblock.
Eigenschap 'firstlinedist' : DataSourceString
The firstlinedist of the textblock.
Eigenschap 'laslinedist' : DataSourceString
The lastlinedist of the textblock.
Eigenschap 'tabalingmentchar' : DataSourceFloat
The tab alignment character of the textblock.
Eigenschap 'charref' : boolean
The charref setting of the textblock
Eigenschap 'id' : string
The ID of the documentblock.
Eigenschap 'name' : string
The name of the block.
Eigenschap 'description' : string
The description of the block.
Eigenschap 'showborder' : boolean
Should the border of the block be showed?.
Eigenschap 'rotate' : DataSourceInt
The rotation of the block.
Eigenschap 'orientate' : DataSourceString
The orientation of the content.
Eigenschap 'position' : DataSourcePdfPosition
The position of the block.
Eigenschap 'boxsize' : DataSourcePdfBoxSize
The box size of the block.
Eigenschap 'refpoint' : DataSourcePdfRefPoint
The ref point of the block.
Eigenschap 'backgroundcolor' : DataSourcePdfColor
The backgound color of the block.
Eigenschap 'bordercolor' : DataSourcePdfColor
The border color of the block.
Eigenschap 'linewidth' : DataSourceString
The linewidth of the block.
Eigenschap 'status' : DataSourceString
The status of the block.
Eigenschap 'fitmethod' : DataSourceString
The fitmethod of the block.
Eigenschap 'condition' : string
Get the javascript condition used to determine if the block is shown in the document