SOAP API methode PdfDocumentError_retrieve

Terug naar de indexpagina

Parameters
Parameter 'id' : string
The identifier (id) of the object that is retrieved

Return values
Return value 'pdfdocumenterror' : Structure of type 'pdfdocumenterror'
All properties of the retrieved pdfdocumenterror

Structuur 'pdfdocumenterror'
De structuur 'pdfdocumenterror' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'id' : int
The ID of the error.
Eigenschap 'type' : string
The type of error.
Eigenschap 'message' : string
Full error message.