SOAP API methode EmailingTemplateProperty_retrieve

Terug naar de indexpagina

Parameters
Parameter 'id' : string
The identifier (id) of the object that is retrieved

Return values
Return value 'emailingtemplateproperty' : Structure of type 'emailingtemplateproperty'
All properties of the retrieved emailingtemplateproperty

Structuur 'emailingtemplateproperty'
De structuur 'emailingtemplateproperty' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'id' : string
The ID of the property.
Eigenschap 'name' : string
The name of the property.
Eigenschap 'type' : string
The type of the property.
Eigenschap 'defaultValue' : string
The default value of the property